Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Europejski Rok Wolontariatu

Autor: Dudi [91.94.136.218]
Data: 2011-01-10 11:51:41
Tematyka: Przyszłość PTTK

usiłujesz nas wprowadzać w błąd sianiem dezinformacji?
Lechu, jednak potrzebne jest czytanie ze zrozumieniem:

ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Art. 54. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, dyrekcji parków narodowych, a także do osób prawnych i fizycznych prowadzących w górach działalność w zakresie kultury fizycznej.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, a także obowiązki osób prawnych i fizycznych, o których mowa w ust. 1 i 2.

na tej podstawie wydano przepis o poziomicy 1000

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 39. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz uprawiających sporty górskie należy do osób prawnych i osób fizycznych prowadzących w górach działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrekcji parków narodowych.

2. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rzetelnie przeciwdziałającemu powstaniu wypadków;

2) określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;

3) zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 40 ust. 1, warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;

4) informowaniu o zagrożeniu lawinowym i innych tworzących się niebezpieczeństwach.

ust. 5

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób zagospodarowania, udostępniania, oznakowania, zabezpieczania i korzystania z terenów służących do uprawiania sportu w górach i na wodach, warunki do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach, a także wzory znaków nakazu, zakazu i informacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i możliwości sprawnego udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i na wodach.
przepis z jakiegoś powodu został przeformułowany - w szczególności szczegółowo określono czego ma dotyczyć nowe rozporządzenie wydane przez właściwego ministra - nie ma mowy o zapewnieniu opieki (bezpieczeństwa) osobom przebywającym w górach (korzystających ze szlaków turystycznych) - w związku z powyższym zapis o poziomicy 1000 nie funkcjonuje ponieważ minister nie ma delegacji prawnej do wydania analogicznego przepisu w nowym rozporządzeniu

Mam przeświadczenie, że żyjemy jednak w państwie prawa (być może ułomnego - ale zawsze prawa) i jeżeli jakiś urzędas twierdzi teraz że idąc powyżej 1000 metrów muszę być konwojowany przez przewodnika górskiego to chętnie spotkam się z nim w sądzie

dodatkowo - jak już wielokrotnie pisałem - nie znam przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu kogoś z przepisu o poziomicy 1000 (bo jak ktoś daje sobie wcisnąć mandat to sam sobie winien)

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Europejski Rok Wolontariatu - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 53
data najnowszej wiadomości: 2011-01-11
pokaż wszystkie wiadomości

Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Amotolek
Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
 └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
  ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
  │ └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │  ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
  │  │├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │  │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │  │ └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │  └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │   └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │    └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │     └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │      ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │      └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  │       └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │        └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  │         ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Mieszko
  │         │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  │         └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │          └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │           └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │            ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │            │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │            │ ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │            │ │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  │            │ └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Łukasz Aranowski
  │            │  ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
  │            │  │├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: martka1
  │            │  │├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: martka1
  │            │  │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
  │            │  └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Jacek Potocki
  │            │   └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Łukasz Aranowski
  │            │    └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
  │            │     └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Łukasz Aranowski
  │            └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
  └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Mieszko
   └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
    ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
    │├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
    │├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
    ││└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
    ││ └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
    ││  └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
    ││   └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Dudi
    ││    ├Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Piotr Rościszewski
    ││    └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811
    │└Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Krzyś
    │ └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: radek83
    └Re: Europejski Rok Wolontariatu Autor: Przodownik 1811