Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przewodnicy kłamią

Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-05-29 10:17:35
Tematyka: Tematyka ogólna

Na oficjalnej stronie internetowej poznańskiego Koła Przewodników PTTK znajduje się taka oto informacja:

"Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizator turystyki (biuro podróży, szkoła, parafia, firma itp) jest obowiązany, w obsłudze grupy turystów, do zapewnienia udziału przewodnika miejskiego w dziesięciu miastach Polski, w tym po Poznaniu.
Biuro podróży lub instytucja (szkoła, parafia itp.) organizująca zwiedzanie Poznania naraża się na mandat do 500 złotych oraz sprawę karną. To samo dotyczy osoby oprowadzającej po Poznaniu bez uprawnień ( pilota, opiekuna, nauczyciela)"

zobacz => http://www.przewodnicy-pttk.org/przewod1.html

Jest to nieprawda! Ustawa o usługach turystycznych wyraźnie mówi:

"Art. 30
1. Organizatorzy turystyki podlegający obowiązkowi uzyskania zezwolenia, określonego w art. 4 ust. 1, organizujący wycieczki w kraju i za granicą, w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom opiekę osób posiadających uprawnienia: 1) przewodnika turystycznego..."

Szkoła czy parafia w żadnym razie nie jest organizatorem turystyki wymagającym uzyskania zezwolenia, bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych. Szkół, parafii i wielu innych instytucji nie dotyczą też branżowe rozporządzenia ws. przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. W tej sytuacji np. nauczyciel prowadzący Szkolny Klub Turystyczno - Krajoznawczy, organizując wycieczkę z uczniami po Poznaniu, nie musi wynajmować przewodnika. A zatem poznańscy przewodnicy na swojej stronie interpretują przepisy ad absurdum.

Nikogo nie wolno zmuszać do zakupu niechcianych towarów lub usług. Ta oczywista zasada zawarta jest w uchwalonej w 2007 roku Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W jej świetle umieszczenie na tej stronie błędnych informacji, jakoby wszystkie grupy, także organizowane przez szkoły czy parafie, miały obowiązek wynajęcia w Poznaniu przewodnika, bo inaczej zostaną ukarane 500-złotowym mandatem lub w postępowaniu karnym, jest po prostu bezprawne. Jest to wysoce nieuczciwy sposób narzucania się ze swoimi usługami za pomocą oszustwa.

"Chcemy sprawdzać wszystkich, którzy oprowadzają grupę dziesięciu lub więcej osób" - stwierdza Andrzej Kaleniewicz z departamentu kultury fizycznej i turystyki Urzędu Marszałkowskiego w wypowiedzi na łamach "Gazety Wyborczej - "W myśl prawa taka grupa musi wynająć licencjonowanego przewodnika. Na tych, którzy oprowadzają bez licencji, czekają pouczenia i mandaty".

Rozpoczęta w Poznaniu akcja policyjnych kontroli grup turystycznych jest kolejnym w naszym kraju przypadkiem naginania prawa przez wąskie grupy interesu, nieposzanowania konstytucyjnych praw obywatelskich i w rażący sposób narusza zasady dobrego współżycia społecznego. Ma fatalny wpływ na wizerunek naszego miasta, jest marnowaniem społecznych pieniędzy, zwłaszcza tych, które powinny być przeznaczone na promocję Poznania wśród turystów zagranicznych.

To co twierdzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i poznańscy przewodnicy jest kłamliwą manipulacją. To kontrole polegające na śledzeniu i zaczepianiu niewinnych ludzi zwiedzających Poznań są bezprawne i nielegalne. Dodam, jeszcze, że zaproponowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nowelizacja ustawy przewiduje wykreślenie z Kodeksu Wykroczeń paragrafu dodanego na podstawie Ustawy o usługach turystycznych, w oparciu o którego absurdalną interpretację wystawia się mandaty. Tym samym stawia to najnowsze turystyczne "wypadki poznańskie" w wyjątkowo niekorzystnym świetle.

Przewodnicy kłamią - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2009-05-31
pokaż wszystkie wiadomości

Przewodnicy kłamią Autor: Przodownik 1811
Re: Przewodnicy kłamią Autor: Amotolek
 └Re: Przewodnicy kłamią Autor: Przodownik 1811
  └Re: Przewodnicy kłamią Autor: JanMaciej...
   └Re: Przewodnicy kłamią Autor: Przodownik 1811