Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

"Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze

Autor: poniek
Data: 2009-04-28 11:47:33
Tematyka: Krajoznawstwo

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Koleżanki i Koledzy !

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie w ramach społecznej działalności statutowej podjął inicjatywę reaktywowania w formie elektronicznej czasopisma krajoznawczego

„Mazowsze – Zeszyty krajoznawcze”.

Publikacja ta będzie zawierać artykuły z szeroko pojętej tematyki krajoznawstwa, turystyki, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami oraz aktualności krajoznawcze.
Szczególnie cenne będą teksty przedstawiające walory i atrakcje krajoznawcze regionów oraz informacje o aktualnie prowadzonych działaniach na polu turystyki i krajoznawstwa w Oddziałach PTTK.

Chcielibyśmy aby czasopismo swoim zasięgiem tematycznym obejmowało obszar całej Polski.

Zapraszamy zatem turystów i krajoznawców z różnych regionów kraju do nadsyłania tekstów artykułów o powyższej tematyce na adres:

kkionz@tlen.pl

O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy zostaną poinformowani mailem.

Wskazówki edytorskie znajdują się na stronie Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/mazowsze.html

Z krajoznawczym pozdrowieniem
Zespół Redakcyjny „MAZOWSZA”
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/

"Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2010-12-27
pokaż wszystkie wiadomości

"Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze Autor: poniek
Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze Autor: Mieszko
 └Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze Autor: Lech Rybienik
  └Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze Autor: Mieszko