Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Jest projekt ustawy o usługach

Autor: Dudi [91.94.110.81]
Data: 2009-04-01 08:17:25
Tematyka: Tematyka ogólna

„Art. 21. 1. Przewodnicy turystyczni otrzymują uprawnienia następujących rodzajów:
1) przewodników specjalistycznych górskich i wysokogórskich;
2) przewodników lokalnych: miejskich, terenowych i górskich.
Uprawnienia przewodnika specjalistycznego górskiego obejmuje oprowadzenie turystów po górskich szlakach turystycznych, z wyjątkiem wysokich partii gór typu alpejskiego oraz tras wymagających przygotowania alpejskiego.
2. Uprawnienia przewodnika specjalistycznego wysokogórskiego obejmuje oprowadzanie po górach wysokich typu alpejskiego oraz trasach wymagających przygotowania alpejskiego.
3. Uprawnienia przewodnika lokalnego obejmują:
1) dla przewodników górskich — oprowadzanie po określonych obszarach górskich;
2) dla przewodników miejskich — oprowadzanie na obszarze poszczególnych miast oraz w położonych w pobliżu miejscach kulturowo i historycznie związanych z tymi miastami;
3) dla przewodników terenowych — oprowadzanie na terenie województw lub regionów, w tym także w miastach położonych w obrębie województwa lub regionu.
5) Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, miejsca i obszary nadające się do wyodrębnienia, w których wykonywanie zadań przewodnika turystycznego wymaga posiadania uprawnień przewodnika lokalnego lub specjalistycznego, uwzględniając zagrożenie bezpieczeństwa turystów, a także potrzebę ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych.
6) Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, miejsca i obszary ogólnie dostępne, w których wskazane jest wykonywanie zadań przewodnika przez przewodników lokalnych lub specjalistycznych, uwzględniając szczególne nagromadzenie w nich walorów przyrodniczych i kulturowych.”;
Art. 2. 1. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 nabyły uprawnienia pilotów wycieczek zachowują dotychczasowe uprawnienia w zakresie określonym przepisami niniejszej ustawy.
2. Uprawnienia przewodników turystycznych miejskich i terenowych nadane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się uprawnieniami odpowiednio przewodników lokalnych miejskich i terenowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Uprawnienia przewodników górskich beskidzkich, tatrzańskich i sudeckich nadane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się uprawnieniami przewodników lokalnych górskich w rozumieniu mniejszej ustawy, z zachowaniem ich dotychczasowego obszaru i klasy.
czy ktoś ma pomysł o co tutaj chodzi?

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Jest projekt ustawy o usługach - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 23
data najnowszej wiadomości: 2009-04-06
pokaż wszystkie wiadomości

Jest projekt ustawy o usługach Autor: Dudi
Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Dudi
 └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Złociu
  └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Tomek Dygała
   └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Piotr Rościszewski
    └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: z.klose
     └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
      └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Marcin Czerwiński
       └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Tomek Dygała
        └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
         ├Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Tomek Dygała
         │└Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
         │ └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Tomek Dygała
         │  ├Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
         │  │└Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: poniek
         │  │ └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
         │  └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Marcin Czerwiński
         └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Marcin Czerwiński
          └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Tomek Dygała
           └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Dudi
            └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811
             └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Dudi
              └Re: Jest projekt ustawy o usługach Autor: Przodownik 1811