Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Kij w mrowisko - artykuł ;)

Autor: Basia Z. [217.99.70.182]
Data: 2008-06-25 22:35:17
Tematyka: Tematyka ogólna

Ot, choćby pierwszy z brzegu aktualny przykład, który znalazłam "na szybko" na głównej stronie COTG:

http://www.cotg.pttk.pl/

O PRZYSZŁOŚCI LUBANIA
na konferencji w Krakowie

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji:

Lubań - Przyrodniczo-Kulturowe Dziedzictwo Świata - Przyszłość Turystyczna Regionu?

której celem jest przedstawienie złożonej problematyki najnowszych planów zagospodarowania południowych stoków Lubania wraz z otuliną Pienińskiego Parku Narodowego.

Konferencja odbędzie się w czwartek 19 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, s. 6.

Celem Konferencji jest wstępna ocena zainteresowanych instytucji i stron złożonej problematyki najnowszych planów zagospodarowania południowych stoków Lubania wraz z otuliną Pienińskiego Parku Narodowego dokonana w szerokim aspekcie ochrony zasobów przyrodniczych, interesów turystyki górskiej, jak i prezentacji alternatywnych form zagospodarowania turystycznego sprzyjających ochronie i zachowaniu środowiska przyrodniczego Pasma.

Konferencja organizowana jest ze względu na pojawianie się planów różnego rodzaju inwestycji oraz ich wpływ na kondycję przyrody i zachowanie regionalnych walorów kulturowych.

W załączeniu szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI, informacje na temat spotkania znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

Lista wystąpień:
Prof. Zbigniew Mirek – Instytut Botaniki PAN
Rozpoczęcie i przedstawienie uchwały Rady Gminy Krościenko (XI/74/2008) na temat zmiany
zagospodarowania przestrzennego góry Lubań i jej okolic
Piotr Kłapyta, Eliza Płaczkowska – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
„Charakterystyka przyrodnicza Lubania w aspekcie planowanej inwestycji”
Izabela Kawecka - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
"Lubań jako kluczowy korytarz ekologiczny"
Dariusz Dyląg - Podhalańska Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nowym Targu,
Instytut Rekreacji i Turystyki
„Chybiona inwestycja narciarska na górze Chełm nad Myślenicami a niezrealizowana koncepcja
Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego”
dr Andrzej Cząstka –Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Katedra Architektury Środowiskowej
„Alternatywne formy turystyki jako rzeczywista szansa rozwoju zrównowaŜonego oraz jako
czynnik stymulacji ochrony przyrody”
Radosław Ślusarczyk – Pracownia na Rzecz wszystkich Istot
„Wymogi prawne oraz udział społeczny w procesie inwestycyjnym zagospodarowania góry
Lubań”
ponadto głos w dyskusji zabiorą:
Jerzy Kapłon – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Janusz Tomasiewicz - dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
Michał Sokołowski – dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego
Olaf Dobrowolski – dyrektor Nadleśnictwa Krościenko, Lasy Państwowe,
Zbigniew Witkowski – profesor Zakładu Ekologii i Kształtowania Środowiska Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie
Jan Bodziarczyk - pracownik naukowy Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii
Rolniczej w Krakowie oraz przedstawiciel Koła Łowieckiego Lubań
Dominika Serzysko – koordynatorka Małopolskiego oddziału Greenpeace
Nasze zaproszenie skierowaliśmy takŜe m.in. do Urzędu Gminy Krościenko, Ochotnica,
Czorsztyn oraz do Instytutu Rozwoju Miast- autora omawianego planu zagospodarowania
przestrzennego– licząc na konstruktywny wymiar naszej dyskusji.

Inne przykłady znajdę jutro.

B.

Kij w mrowisko - artykuł ;) - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 61
data najnowszej wiadomości: 2008-06-26
pokaż wszystkie wiadomości

Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Przodownik 1811
Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
 ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Ururam
 └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
  ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
  │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
  └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Adam S
   ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   │├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   │││└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   │││ └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   ││└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   ││ └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││  └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   ││   └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
   ││    └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   ││     └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
   ││      └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Amotolek
   ││       └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││        └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
   ││         └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││          └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││           └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││            │ └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            │  ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            │  │├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
   ││            │  │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││            │  └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││            │   └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            │    └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││            │     └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
   ││            └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   ││             └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Basia Z.
   │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
   └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
    └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
     └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
      └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
       └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
        ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
        │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
        └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
         └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
          └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
           └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
            └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna
             ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
             └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Amotolek
              └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
               ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Amotolek
               │└Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Zefir
               └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Konrad Majewski
                └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
                 └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: Łukasz Aranowski
                  ├Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: jotem
                  └Re: Kij w mrowisko - artykuł ;) Autor: lucyna