Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Między ustami a brzegiem....

Autor: Amotolek [83.142.72.100]
Data: 2007-02-11 13:25:08
Tematyka: PTTK w internecie


Młodość kończy się w wieku 35 lat i trzech miesięcy
PAP

Młodość kończy się w wieku 35 lat i trzech miesięcy; starość zaczyna się w wieku 61 lat i ośmiu miesięcy , pomiędzy nimi jest tzw. wiek średni - taki przeciętny wynik przyniosły badania CBOS pt. "Między młodością a starością".

Granice poszczególnych etapów życia przesunęły się w czasie w ciągu ostatnich lat. Obecnie respondenci wyznaczają kres młodości i początek wieku dojrzałego o 6 miesięcy później niż osiem lat temu, a próg starości o 10 miesięcy później.

Postrzeganie granic omawianych etapów życia w pewnym stopniu zależy od wieku badanych - młodzi mają tendencję do ich zaniżania, a starsi do zawyżania. Dla respondentów w wieku 18-23 lata młodość kończy się już w trzydziestym pierwszym roku życia (w wieku 30 lat i ośmiu miesięcy), a starość rozpoczyna się po przekroczeniu 57 lat (średnio 57 lat i trzech miesięcy).

Natomiast najstarsi ankietowani (mający 70 lat i więcej) przesuwają koniec okresu młodości i początek wieku dojrzałego niemal na 38 rok życia (37 lat i osiem miesięcy), początek starości zaś na 65 lat (65 lat i dwa miesiące).

Kobiety wyznaczają obie te granice na późniejszy czas niż mężczyźni. W opinii mężczyzn młodość kończy się przeciętnie w wieku 34 lat i sześciu miesięcy, według kobiet zaś - w wieku 35 lat i jedenastu miesięcy, czyli o prawie półtora roku później. Natomiast próg starości mężczyźni wyznaczają na 61 rok życia, a kobiety na 62 lata i dwa miesiące, czyli o ponad rok później.

42% badanych uważa się za ludzi młodych, 36% zalicza się do osób w średnim wieku, a 21% uznaje się za osoby starsze. Pod względem duchowym zdecydowana większość (70%) czuje się młodo, co piąty (19%) ma zmienne samopoczucie, a co dziesiąty (10%) czuje się staro.

Większość ankietowanych ma także dobre samopoczucie fizyczne (61% czuje się młodo, 22% - różnie, a 16% - staro).

Z sondażu wynika, że autoidentyfikacje związane z wiekiem, czyli doświadczanym etapem życia, zależą nie tylko od liczby lat przeżytych, ale w pewnym stopniu także od płci badanych, a przede wszystkim od ich warunków materialnych, wykształcenia i pozycji zawodowej. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają się za osoby starsze (24% wobec 18%), nieco rzadziej określają się jako osoby młode (41% wobec 44%).

Również respondenci będący w trudniejszej sytuacji życiowej częściej uznają się za osoby starsze, a znajdujący się w lepszym położeniu społecznym - na ogół częściej za osoby młode.

Większość Polaków (68%) żyje nadzieją, że w ich życiu jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć. Ponad jedna czwarta (28%) twierdzi jednak, że wszystko, co w życiu najlepsze, ma już raczej za sobą.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-15 stycznia 2007 roku na liczącej 922 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. (js)
Czy to nie powinnno byc wykladnią wyboru czlonków do władz wybieralnych w PTTK?
Co o tym sadzicie, znakomite koleżanki i Koledzy, a szczegolnie delegaci odnośni?
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Między ustami a brzegiem.... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2007-02-14
pokaż wszystkie wiadomości

Między ustami a brzegiem.... Autor: Amotolek
Re: Między ustami a brzegiem.... Autor: DomiNk
│└Re: Między ustami a brzegiem.... Autor: Amotolek
Re: Między ustami a brzegiem.... Autor: MariAnna
 └Re: Między ustami a brzegiem.... Autor: Amotolek