Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość Towarzystwa.

Autor: JanMaciej... [212.51.205.200]
Data: 2006-12-01 15:00:56
Tematyka: Przyszłość PTTK

Jednakże działalność programowo-organizacyjna była coraz słabsza, co przypisuje się dużym brakom w etatowej jej obsłudze [17 s. 144]. Jest to jednak nie całkiem uzasadnione. Problem należy mianowicie widzieć w trudnościach z przestawieniem się na całkowicie lub prawie całkowicie społeczną działalność, tak jak to ma miejsce w podobnych organizacjach w zachodniej Europie. Wśród dużej części działaczy pokutuje przekonanie, że bez etatowych pracowników społeczna działalność jest zupełnie niemożliwa, choć aktualne warunki nie zapewniają takich komfortowych możliwości zaspokajania swoich prywatnych zainteresowań.

Krzysztof R. Mazurski „KRAJOZNAWSTWO W DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO” Wrocław, dnia 20 października 2006 r. część 12. Po 2000 r. publikacja w -> http://kkraj.pttk.pl/index.php?co=dzial0

Cytowana teza jest bardzo dyskusyjna.

Faktycznie, w czasach PRL lub sowieckich, jak pisze Antoni amotolek była również zawodowa działalność społeczna i to nie tylko w PTTK. Ale czy to tylko była polityczna korupcja czy zwyczajna konieczność posiadania zaplecza logistycznego. Wtedy to nazywano biurokracją, ale TNOiK propagował jej dobre rozumienie jako sprawne działanie.

W zachodniej Europie, w Monachium działa podobna do PTTK organizacja DAV – czy to może być przykład prawie całkowicie społecznej działalności.

Bez odpowiednio kompetentnych etatowych działaczy-pracowników jest niemożliwa pożyteczna społecznie działalność.

Ale o tym na FORUM PTTK jest mnóstwo głosów wołających na puszczy

Przyszłość Towarzystwa. - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 22
data najnowszej wiadomości: 2008-09-12
pokaż wszystkie wiadomości

Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: Soland
│└Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│ └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: domin
│  └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│   └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: domin
│    ├Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: bialyzibi
│    │└Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│    │ └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: bialyzibi
│    │  └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│    │   └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: bialyzibi
│    │    └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│    │     └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: bialyzibi
│    └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JAK
│     └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JAK
Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: lucyna
│└Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: Wachmistrz
│ └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│  └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: Wachmistrz
│   └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: JanMaciej...
│    └Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: Wachmistrz
Re: Przyszłość Towarzystwa. Autor: Amotolek