Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Promocja PTTK :-)

Autor: bialyzibi [83.14.180.238]
Data: 2006-11-27 17:43:37
Tematyka: PTTK w internecie

Konferencje już się odbywają, a jak wynika z informacji PTTK stara się już od 30 lat pomóc niepełnosprawnym, szkoda że nie tym z ZG PTTK o których wspomina np.Antoni.

W dniu 26 października 2006 roku w Łodzi odbyła się konferencja "Walory rekreacyjne krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych".

Tematyka wystąpień:
"Uwarunkowania krajoznawstwa i turystyki osób niepełnosprawnych" - mgr Maria Maranda, przewodnicząca Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK, członek Klubu "Sprawni inaczej" w Białymstoku, aktywny niepełnosprawny turysta i krajoznawca, autor wielu wystąpień na konferencjach i publikacji poświęconych turystyce osób niepełnosprawnych.
„Kierunki rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych” - dr Jarosław Żbikowski-Kierownik Zakładu Obsługi Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, z-ca przewodniczącego Rady ds Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, autor wielu artykułów i publikacji książkowych dotyczących turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
„Rekreacja turystyczno-krajoznawcza osób niewidomych i niedowidzących” - mgr Antoni Szczuciński , członek Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK, przodownik turystyki kolarskiej i kajakowej dla ociemniałych, autor licznych wystąpień na konferencjach i w publikacjach, aktywny turysta, krasomówca.
„Turystyka wodna a osoby niepełnosprawne” - mgr Andrzej Tereszkowski członek Zarządu Głównego PTTK, członek Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych Zarządu Głównego PTTK ,aktywny turysta, znawca turystyki wodnej.
„Zielone płuca Europy - produkt turystyczny dla niepełnosprawnych” - mgr Jadwiga Siedlecka -Siwuda-redaktor naczelna „Mandragory”, autorka wielu artykułów dot. aktywności turystycznej osób niepełnosprawnych, specjalizująca się w turystyce zagranicznej.
„Turystyka dla wszystkich” – prezentacja projektu współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego pilotażowo na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - Jolanta Śledzińska , członek Zarządu Głównego PTTK, pomysłodawca i koordynator Projektu „Turystyka dla wszystkich”.


Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze już 30 lat stara się pomóc osobom niepełnosprawnym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń i wyciągnąć je na łono przyrody, na krajoznawcze ścieżki i szlaki turystyczne. Już wkrótce będzie dostępna strona o obiektach turystycznych z informacjami przydatnymi dla niepełnosprawnych www.turystykadlawszystkich.pl

Promocja PTTK :-) - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 49
data najnowszej wiadomości: 2006-11-27
pokaż wszystkie wiadomości

Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture
│└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Piotr Rościszewski
Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
│├Re: Promocja PTTK :-) Autor: JAK
││└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture
││ │└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Piotr Rościszewski
││ │ └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Jacek Lewanda
││ │  ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Piotr Rościszewski
││ │  └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │   └Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture
││ │    ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │    │├Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture
││ │    │└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Jacek Lewanda
││ │    └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Jacek Lewanda
││ │     └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Robert Starzyński
││ │      ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │      ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │      │└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │      └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │       └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Robert Starzyński
││ │        └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │         ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Robert Starzyński
││ │         │└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │         └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │          ├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Rentgen
││ │          │├Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │          │├Re: Promocja PTTK :-) Autor: ~Skumbria w tomacie!
││ │          ││└Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │          ││ └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Rentgen
││ │          ││  └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │          ││   └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │          ││    └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │          ││     └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │          │└Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │          │ └Re: Promocja PTTK :-) Autor: bialyzibi
││ │          └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │           └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ │            └Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
││ │             └Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
││ └Re: Promocja PTTK :-) Autor: JAK
│└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
Re: Promocja PTTK :-) Autor: jotem
│└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
Re: Promocja PTTK :-) Autor: ~Małgorzata Jakubiak
│└Re: Promocja PTTK :-) Autor: Amotolek
Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture
Re: Promocja PTTK :-) Autor: pop_culture