Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Odznaki Społeczne

Autor: poniek
Data: 2006-07-07 14:40:01
Tematyka: Odznaki

Oba uprawnienia należą do troche przestarzałych i niestety "egzotycznych".
SOZ i SOP nadają odpowiednio Komisja Ochrony Zabytków i Komisja Ochrony Przyrody, ALE ODDZIAŁOWE, A NIE ZG (podobnie jak OT). Czesto oddział nie wie, że może nadać taka funkcję lub nie ma odpowiednich oddziałowych KOP i KOnZ, zdarza się, że nie mają legitymacji.
Wtedy trzeba szkac takich komisji w Regionalnym Porozumieniu Oddziałów PTTK, jesli i tam ich nie ma pozostaje KOP i KOnZ ZG, która najprawdopodobniej rozpatrzy wniosek lub zamknie kółko zlacając to oddziałowi.
SOZ jest opiekunem konkretnego zabytku do którego jest przypisany. Na legitymacji o współpracy w zakresie społecznej opieki nad zabytkami pomiedzy WKZ i O/KOnZ PTTK świadcza pieczęcie obojga stron.
SOP podobnie jest przypisany do konkretnego obiektu/zabytku przyrody, ale raczej nie jest obszar tylko obiekt lub obiekty np. grupa pomników przyrody.
Zarówno SOZ jak i SOP powinni skłasać do właściwiych oddziałowych komisji roczne sprawozdania.
Co doegzaminów i kursów, kosztów. Kiedyś były. Obecnie najczęściej uprawnienia te są nadawane zainetersowanym. Problemem jest fakt, że opiekun przyrody (jako taki) zginął wraz ze smiercią ustawy o ochronie i kształtowaniu srodowiska, a ustawa o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska nie mówią nic o "społecznym opiekunie przyrody".
Myslę, że największym problemem jest przekonać oddział, że należy to do jego kompetencji.
Regulaminy SOZ i SOP są dostepne w ZG, ale nestety kartki na pożółkłych kartkach, Mimo to funkcje te są nadawane. Popytaj na forum "Dudiego", bo mówił mi, że ma regulamin SOZ I SOP.

Swoją drogą na sronie PTTK nie ma połowy pełnych i najnowszych regulaminów uprawnień kadry społecznej PTTK.

Poniek
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/

Odznaki Społeczne - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 8
data najnowszej wiadomości: 2006-07-07
pokaż wszystkie wiadomości

Odznaki Społeczne Autor: ~DA-PA
Re: Odznaki Społeczne Autor: Piotr Rościszewski
│└Re: Odznaki Społeczne Autor: ~DA-PA
│ └Re: Odznaki Społeczne Autor: Piotr Rościszewski
│  └Re: Odznaki Społeczne Autor: ~DA-PA
│   └Re: Odznaki Społeczne Autor: Piotr Rościszewski
│    └Re: Odznaki Społeczne Autor: ~DA-PA
Re: Odznaki Społeczne Autor: poniek