Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Nowelizacja regulaminu PTP

Autor: Dudi [62.111.134.100]
Data: 2006-04-09 12:50:23
Tematyka: Kadra PTTK

Drogi Staszku,

pozwolę sobie nie zgodzić się z Twoją tezą, że można traktować oddzielnie kwestię szkolenia i egzaminowania przyszłych przodowników od regulaminu tegoż przodownika (moim zdaniem ta korelacja jest szczególnie widoczna w przypadku MłPTP).

W kwestii szkolenia i egzaminowania, osobiście uważam, że wytyczne/uchwała KTP ZG powinna określać:
- warunki jakie musi spełnić organizator szkolenia (wymagania na kadrę, odpowiednio wczesne zgłaszanie kursu do KTP ZG itp.),
- ramowy program szkolenia określający nie tylko zagadnienia jakie należy omówić w trakcie szkolenia, ale także określić ich stopień szczegółowości,
- tryb zgłaszania i przeprowadzania egzaminów, w szczególności jakie jednostki i przy spełnieniu jakich warunków mogą organizować egzaminy i jaki musi być skład komisji egzaminacyjnej,
- jeżeli poważnie myślimy (jako PTTK) o podniesieniu statusu PTP, to moim zdaniem niezbędne jest wprowadzenie ścisłych zasad oceniania i dokumentowania egzaminów, jest to oczywiście znacznie łatwiejsze w przypadku egzaminów pisemnych, lecz także część ustna i pisemna powinny mieć ściśle określone cele (jaką wiedzę (i jak szczegółowo) chcemy sprawdzać) oraz co i w jaki sposób będzie oceniane (szczególnie istotne na egzaminach praktycznych),
- należy moim zdaniem rozważyć możliwość, aby egzamin praktyczny był przeprowadzany w formie wyjazdu szkoleniowego przez organizatora szkolenia, a stosowna dokumentacja była przekazywana przed egzaminem komisji egzaminacyjnej,
- dodatkowym problemem określenie w jaki sposób mają być egzaminowani ci którzy rozszerzają swoje uprawnienia, czy tylko z nowego rejonu uprawnień, czy także np. z regulaminu (szczególnie jak delikwent zadawał poprzedni egzamin ładnych parę lat wcześniej),
pozdrawiam

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Nowelizacja regulaminu PTP - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2006-04-10
pokaż wszystkie wiadomości

Nowelizacja regulaminu PTP Autor: arek1130
Re: Nowelizacja regulaminu PTP Autor: Stanisław Łuć
 └Re: Nowelizacja regulaminu PTP Autor: Dudi
  └Re: Nowelizacja regulaminu PTP Autor: Stanisław Łuć
   └Re: Nowelizacja regulaminu PTP Autor: Dudi