Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Przeszłość i przyszłość PTTK

Autor: Amotolek [85.222.2.210]
Data: 2006-02-21 13:07:07
Tematyka: Przyszłość PTTK

Tiaaaaaaaa....

No to teraz coś na rozgrzewkę :-):

"Extremis malis extrema remedia"

(Na krańcowe zło krańcowe środki.)

Warszawa, dnia 21 lutego 2006 roku

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
mb@pttk.pl

Oskarżyciel: Antoni Mosingiewicz
członek PTTK od 1960 roku,
Wiceprezes Oddziału PTTK „ŻERAŃ”- FSO
Nr leg.
Zam.
amotolek@wp.pl

Obwiniona: Anna Kirchner
Prezes Oddziału PTTK „PODLASIE”
w Siedlcach
Zam.

SPRAWA HONOROWA

Proszę o rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 1 § 42 Statutu PTTK oraz art. 1 § 3 Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ukaranie Obwinionej, Pani A. Kirchner.

Zarzucam Pani Kirchner:

1. Wydanie fałszywego świadectwa na piśmie, wykorzystanego następnie przez KTM ZG PTTK do podjęcia negatywnej w skutkach decyzji nie wyróżnienia tytułem i dyplomem Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK - Jej byłego Kolegi i byłego uprzedniego zwierzchnika w zakresie turystyki motorowej – który swoją kilkuletnią, bezinteresowną pracą społeczną spowodował podniesienie na wyższy poziom turystyki motorowej w Siedlcach.

2. Wielce prawdopodobne, nakłanianie nowego (wybranego po 29 lipca ub. roku !) Prezesa KTM „MIGACZ”, do napisania przez niego fałszywego oświadczenia /opinii. Mierne przygotowanie merytoryczne tego działacza w zakresie turystyki motorowej nie upoważniało go tym bardziej do wystawienia takiego poświadczenia nieprawdy, sprzecznego z zaistniałymi faktami i dokumentami (w tym wytworzonymi również przez Obwinioną !).

3. Świadome podpisanie, (mimo posiadanej wiedzy, własnoręcznie uprzednio wystawionych podziękowań oraz dokumentacji dla imprez motorowych, jaką w latach 2000 – 2004 przygotowywałem sam lub zespole na rzecz turystyki motorowej w Siedlcach) - oświadczenia/ opinii, dla głoszenia oczywistej nieprawdy - sprzecznej z wyemitowaną uprzednio przez Klub TM PTTK „MIGACZ” oraz Oddział PTTK „PODLASIE” w Siedlcach – dokumentacją.

Szczegóły przedmiotu sprawy zostaną dokładnie opisane w uzasadnieniu do niniejszego wniosku, zawartym w odrębnym piśmie procesowym.

Ze względu na fakt, iż Pani A. Kirchner pełni funkcję prezesa Naczelnego Organu PTTK, jakim jest GSK – wnoszę o:

A. Zastosowanie wyłączenia Jej ze składu Zespołów orzekających w tej sprawie w oparciu o § 32 Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jako osoby obwinionej.

B. Życzliwe rozpatrzenie sprawy (uwzględniając fakt, że pełniąc wysoką funkcję Prezesa GSK ZG PTTK – Obwiniona winna być wyjątkowo rozważna w składanych oświadczeniach i dawać przykład wzorowo etycznego postępowania w sprawach formalnych, prawnych i etycznych w Towarzystwie, a nie odwrotnie ) i ukaranie Pani A. Kirchner:

1. Zobowiązaniem do przeproszenia Oskarżyciela na piśmie za nieodpowiedzialnie oszkalowanie starszego Kolegi przodownika TM i byłego przewodniczącego KTM ZG PTTK oraz zamieszczenie tekstu podpisanego przeproszenia w: GOŚCIŃCU, MOTOROWCU i na forum internetowym ZG PTTK - na koszt własny obwinionej.

2. Wykluczeniem z PTTK,

oraz ukaranie dodatkowe:
3.1 pozbawieniem uprawnień kadry programowej PTTK,

3.2 pozbawieniem wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek organizacyjnych.

Wnioskowanie tak wysokich kar jak w pkt. B (ppkt. 2; 3.1 i 3.2) - uważam za w pełni zasadne, pomimo znacznego stażu Obwinionej w Towarzystwie, pełnienia szeregu funkcji w: organach Towarzystwa, MFO i Oddziale oraz dotychczasowej niekaralności.

Orzeczenie wobec Obwinionej kary wykluczenia z PTTK (skutkujące w rzeczywistości – wg § 44 Statutu - wyłącznie zawieszeniem w prawach członka na okres 5 lat) powinno pozwolić unormować we właściwy sposób sytuację, do jakiej Obwiniona doprowadziła swoją postawą i nieodpowiedzialnymi wystąpieniami oraz oczyścić atmosferę wokół członków PTTK w Towarzystwie, wobec których powinna odnosić się z wdzięcznością i szacunkiem za ich społeczny i bezinteresownych wkład pracy w rozwijanie turystyki motorowej w ogóle, a na ziemi siedleckiej – w szczególności.

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem

DOPISEK:

Im bliższa odpowiedź, tym trudniejsze słowa
Umarłe w gardle i w oczach z betonu
Nie widać myśli, nie pytasz od nowa
Lecz szukasz prawdzie ciemniejszego schronu

Wpełzasz w bruk codzienny, w szary pył poranka
W gest co po tysiąckroć powtórzony został
I choć brak myśli, brak odwagi w szrankach
Półprawdą dniem szarym już cię ktoś wychłostał.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Przeszłość i przyszłość PTTK - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 35
data najnowszej wiadomości: 2009-11-09
pokaż wszystkie wiadomości

Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: JanMaciej...
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Tomek Dygała
│├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
││└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: JanMaciej...
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: JanMaciej...
│  └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Krzyś
│├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│ ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│  └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
│   └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│    └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│     └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~jola
│      └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│       ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│       └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Kuba
│        │└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        ├Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        │└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: ~Jola
│        │ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│        └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: jarumin
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: maria janek
│└Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Amotolek
│ └Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: Derek
Re: Przeszłość i przyszłość PTTK Autor: JanMaciej...