Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Klub PTTK

Autor: WoBa [83.18.170.83]
Data: 2006-02-09 08:21:42
Tematyka: Tematyka ogólna

1. Koło-Klub powstaje za zgodą Zarządu Oddziału PTTK wyrażoną w formie uchwały, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji o chęci jego utworzenia, zgłoszonej przez co najmniej 10 członków zwyczajnych PTTK tego Oddziału.

2. Powstanie Koła-Klubu w zakładzie pracy, szkole, uczelni, jednostce wojskowej, innej placówce lub instytucji winno być uzgodnione przez Zarząd Oddziału z ich odpowiednimi władzami upoważnionymi do wyrażenia zgody na działalność Koła-Klubu na ich terenie.

3. Walne Zebranie (organizacyjne) Koła-Klubu, zwołuje w porozumieniu z Zarządem Oddziału PTTK grupa 10-ciu członków zwyczajnych PTTK, która zgłosiła pisemną deklarację o chęci utworzenia Koła-Klubu, zapraszając na nie także inne osoby zainteresowane działalnością powoływanej jednostki.

4. Porządek Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła Klubu powinien obejmować:
1/ zagajenie, wybór prezydium i protokolanta, 2/ zapoznanie uczestników zebrania z uchwałą Zarządu Oddziału PTTK wyrażającą zgodę na powołanie Koła-Klubu, celami i zadaniami wynikającymi z przynależności Koła-Klubu do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Oddziału PTTK, 3/ stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Koła-Klubu,
4/ ustalenie celów i kierunków działania Koła-Klubu oraz zadań na okres najbliższej kadencji, 5/ podjęcie uchwały określającej okres trwania kadencji władz Koła-Klubu oraz liczebność wybieranych władz Koła-Klubu PTTK, 6/ wybór Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu,
7/ ukonstytuowanie się wybranych władz Koła-Klubu PTTK, 8/ inne sprawy organizacyjne (np. przyjęcie nazwy przez Koło-Klub, ustalenie dni dyżurów członków Zarządu Koła-Klubu oraz Komisji Rewizyjnej Koła-Klubu). 5. Dokumentacja z Walnego Zebrania (organizacyjnego) Koła-Klubu powinna być przekazana Zarządowi Oddziału PTTK, najpóźniej 14 dni od zebrania Koła-Klubu, jako uzupełnienie do złożonej wcześniej, pisemnej deklaracji o chęci utworzenia Koła-Klubu.

I tyle...

Pozdrawiam

WOJTEK

Klub PTTK - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 12
data najnowszej wiadomości: 2006-02-09
pokaż wszystkie wiadomości

Klub PTTK Autor: 0406iwona
Re: Klub PTTK Autor: WoBa
│└Re: Klub PTTK Autor: Paweł Zań
│ ├Re: Klub PTTK Autor: WoBa
│ │└Re: Klub PTTK Autor: Paweł Zań
│ └Re: Klub PTTK Autor: 0406iwona
│  ├Re: Klub PTTK Autor: WoBa
│  └Re: Klub PTTK Autor: Tomek Dygała
│   └Re: Klub PTTK Autor: 0406iwona
│    └Re: Klub PTTK Autor: Tomek Dygała
Re: Klub PTTK Autor: Paweł Zań
Re: Klub PTTK Autor: Amotolek