Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Kolejna ankieta...

Autor: Kuba
Data: 2003-02-11 09:48:58
Tematyka: PTTK w internecie

Witam i ostrzegam:
będzie tak jak Was kiedyś przyzwyczaiłem.
Chciałbym nawiązać – niezbyt pokrótce, cytując – do kilku wypowiedzi Piotra.

„Moim zdaniem luka pokoleniowa [...] powstała w latach siedemdziesiątych...”

Interesująca matematyka:
Po 20 latach istnienia PTTK, a 30 lat temu, powstała luka, przez którą
brakować ma dziś działaczy z kilku- i kilkunastoletnim stażem?

„Najbardziej dotkliwa była luka spowodowana powstaniem oddziałów uczelnianych.”
„...po ukończeniu studiów najczęściej nie wracali do swoich środowisk macierzystych [...] tzw. narybek nie asymilował się wśród coraz starszej braci turystycznej.”
„...PTTK tworząc oddziały uczelniane odcięło nieświadomie absolwentów od reszty społeczeństwa.”

Piotrze,
Twój pogląd na turystykę studencką wydaje mi się mocno skrzywiony.

Nie zaczęła się ona od PTTK – masa obecnie istniejących klubów
powstawała średnio dekadę wcześniej, głównie w ramach
( z przeproszeniem ) ZSyPu i przy uczelniach.
Oddziały uczelniane czy akademickie skupiły kluby po wzrastającym
upolitycznieniu ZSP, jednak odrębność ruchu studenckiego
nie była skutkiem lecz przyczyną.
( jako argument przywołać można zresztą jeszcze lwowski AKT )

Specyfika, autonomia i odrębność szeroko pojętego środowiska
akademickiego jest – w nie tylko w turystyce, ale w bardzo rozmaitych
aktywnościach – jego immanentną cechą.
Studenci ( także ci już mocno byli lub potencjalni ) robią TO inaczej
niż oddziały miejskie itp.
Inna jest atmosfera imprez i zebrań, inne podejście do działactwa
i spraw formalnych, inne nieco modele turystyki itp. itd.

Ruch akademicki nie ogranicza się przy tym do studentów,
lecz obejmuje ludzi od pierwszych klas liceum ( przed reformą )
do wieku lat ok. 50+ - 60 lat, którego dochodzą właśnie założyciele
naszych kół klubów. Prawdą jest, że szereg osób aktywnych podczas
studiów traci kontakt z turystyką i PTTK po ich ukończeniu, jednak
druga - nie mniej liczna grupa – zaraża akademickim stylem
wędrowania i działania swoich uczniów, znajomych, współpracowników.

„...Niezależnie od tej luki pokoleniowej PTTK cierpi na głęboką frustrację w ustaleniu swojego sensu istnienia. Trudno spodziewać się, że ludzie będą do takiej organizacji walić drzwiami i oknami.”

W tym jest akurat – obawiam się – dużo prawdy, ale odniosę się
- jeśli czas pozwoli - nieco szerzej do tego tematu nieco później.
( drżyjcie miłośnicy mego wodolejstwa ).

„Innym wynikiem tej frustracji jest niespójność przepisów państwowych dotyczących turystyki. Nie zaglądałem do statystyk, ale można spodziewać się, że przepisy tworzą w tej chwili ludzie, którzy w latach siedemdziesiątych zostali nieświadomie odcięci od PTTK przez ówczesną elitę tej organizacji.”

Znaczy: wypłoszono z PTTK dzisiejszych ( czy wczorajszych ) ministrów,
Parlamentarzystów i innych decydentów, coby teraz robili nam dobrze?

Obawiam się, że mocno przeceniasz znaczenie Towarzystwa i wcześniej,
i teraz, i na wieki wieków amen. Z pewnością „stowarzyszenie wyższej
użyteczności” miało swoją rolę w upowszechnianiu turystyki wśród ludu
pracującego miast i wsi, lecz bardziej jako instrument niż podmiot decyzji.
Nawet resentymenty za starymi dobrymi czasami nie tłumaczą naiwnej
wiary w minioną, aktualną czy potencjalną omnipotencję PTTK.

„Na pewno jedną z przyczyn braku napływu nowych członków jest ubożenie społeczeństwa - liczna rzesza bezrobotnych i zarabiających na pograniczu minimum socjalnego, których nei stać na takie ekstrawagancje jak składka członkowska PTTK.”

Czy mówimy o tym samym społeczeństwie, które wykupuje produkcję
20 krajowych producentów sprzętu turystycznego oraz sporo
najnowszych modeli butów, plecaków i ciuchów najdroższych firm
światowych? Że o nartach i wyjazdach zagranicznych nie wspomnę.
„Zubożenie” to słowo klucz. Do zamknięcia każdego problematycznego
tematu, nad którym nie chce się trzeźwo pomyśleć.

„...błędem było przekonanie, że jedynym właściwym miejscem uprawiania turystyki przez młodzież jest szkoła, przy równoczesnych naciskach, aby nauczyciele sami ponosili koszty opieki nad swoimi podopiecznymi.”

Na pewno temat na dłuższą dyskusję, ale primo: nie aż tak jednoznaczną,
Secundo: już na jej wstępie warto pamiętać, że kupie dobrych nauczycieli
- turystów żadne warunki ani za bardzo nie pomagały, ani też zbytnio nie
szkodziły w skutecznym „zarażaniu” uczniów swoją pasją.

”To, że wielu odeszło z PTTK i pozakładali własne biura jest wynikiem bałaganu PTTK-owskiego.”

Nie - to akurat jest zdrowym wynikiem normalności jaką – częściowo –
mamy już w naszym życiu społeczno i gospodarczym.
Pogląd: „wszyscy petetekowcy winni zostać, działać i zarabiać w PTTK”
jest właśnie wynikiem bałaganu, jaki w naszej zbiorowej mentalności
poczyniło 40 lat powszedniości totalitarnej.

„Po co prowadzić działalność gospodaczą, która może przynieść straty, skoro można przy kawie czekać aż spadnie z nieba jakaś dotacja”

Trochę jak wyżej – jeśli założymy, że dla istnienia PTTK kasa,
czy to z dotacji, czy z powszechnej działalności gospodarczej,
jest koniecznie potrzebna - to sztandar winien być wyprowadzony
już dawno. Nie wystarczy teoretycznie rozróżniać cele i środki,
należy jeszcze „znać proporcje, mocium panie”

Na koniec:
Czy nie zauważyłeś jeszcze Piotrze, że podczas dyskusji z Lechem,
czy przedstawiasz rzeczowe argumenty, czy nawet z jakąś częścią
Jego poglądów się zgodzisz, to Jego reakcja będzie identyczna
– polemika bardziej z własnymi kompleksami i „konikami”
( plus kolejne linki do Jego stron ), niż dialog z dyskutantami
i analiza rzeczywistości?

Pozdrawiam serdecznie,

Kuba

Kolejna ankieta... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 42
data najnowszej wiadomości: 2022-06-23
pokaż wszystkie wiadomości

Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│├Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│└Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
│ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
│ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
│ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
│ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ │ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ │  ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │  │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ │  │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │    └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ └Re: Kolejna ankieta... Autor: JanMaciej...
Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │   ││└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Rentgen
 │   │ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │   │ │   ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: ~Gumiś
 │   │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
 │   │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
 │   │    └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
  ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski