Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Kolejna ankieta...

Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2003-02-11 09:28:03
Tematyka: PTTK w internecie

Ciekawa teza... :-)

Oto za przyczynę problemów PTTK podaje się oddziały studenckie...

Otóż, Drogi Piotrze, w co najmniej kilku środowiskach akademickich tak właśnie jest jak piszesz, że na jednej uczelni jest kilka klubów. Na Politechnice Warszawskiej masz 1-kę, Styki, Malucha, Redox itd. A przecież to nie jedyna uczelnia w Warszawie. Dodatkowo w Warszawie są trzy studenckie koła przewodnickie (SKG, SKPB i SKPŚ) oraz klub przodownicki, dwa kluby specjalistyczne (AKTR i WAKK). Trudno się dziwić, że wszystkie te kluby tworzą oddzielny oddział.

Czy się to komuś podoba czy nie, specyfika działań środowiska studenckiego jest trudna do pogodzenia z (jak to ładnie kiedyś nazwał Kuba) zielonymi suknami oddziałów "normalnych". Widać to dobitnie na przykładzie Wrocławia i Rzeszowa. We Wrocławiu trwa ciągły konflikt, a w Rzeszowie SKPB musiało założyć własny oddział ponieważ nie mogli się dogadać z działaczami tamtejszego oddziału.

Ci co po skończeniu studiów chcą działać dalej - robią to - w ramach swojego oddziału. Przykładami mogą być koledzy Łęcki i Kudelski (których chyba nie muszę przedstawiać), którzy ciągle formalnie są członkami swoich oddziałów, odpowiednio Międzyuczelnianego w Poznaniu i Międzyuczelnianego w Katowicach.

I tak będzie tak długo, jak długo znajdą się w środowisku akademickim ludzie chcący sie bawić w PTTK. Nie da się ukryć, że jest to jedno z najprężniejszych środowisk Towarzystwa...

Pozdrawiam,
Łukasz Aranowski
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Kolejna ankieta... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 42
data najnowszej wiadomości: 2022-06-23
pokaż wszystkie wiadomości

Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│├Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│└Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
│ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
│ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
│ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
│ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ │ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ │  ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │  │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
│ │  │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
│ │    └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
│ └Re: Kolejna ankieta... Autor: JanMaciej...
Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │├Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │   ││└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ │└Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │ │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: Rentgen
 │   │ │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 │   │ │   ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Jurek
 │   │ │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   │ └Re: Kolejna ankieta... Autor: ~Gumiś
 │   │  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski
 │   │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
 │   │    └Re: Kolejna ankieta... Autor: Kuba
 │   └Re: Kolejna ankieta... Autor: Przodownik 1811
 └Re: Kolejna ankieta... Autor: Piotr Rościszewski
  ├Re: Kolejna ankieta... Autor: Basia Z.
  └Re: Kolejna ankieta... Autor: Łukasz Aranowski