Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

PTTK - co to i po co? (dłuugo)

Autor: Kuba
Data: 2002-12-16 00:00:00
Tematyka: Przyszłość PTTK

W postach na kilku wątkach aż dudni żądanie, by PTTK załatwiło wreszcie z władzami:
a to jakieś zmiany legislacyjne, a to ustawową regulację uprawnień, a to przywileje dla jakiejś części kadry.
Koledzy, nie ta epoka.
PTTK jest wyłącznie ( i Bogu dzięki) prywatnym, dobrowolnym zrzeszeniem obywateli, chcących działać wspólnie ( załóżmy ) ku chwale i rozkwitowi ( różnie pojmowanym ) turystyki i krajoznawstwa.
Fakt, iż Towarzystwo realizuje pewne zadania zlecone z zakresu działania administracji rządowej lub samorządowej, że jest baaardzo duże i baaardzo stare, tudzież szacowne i zasłużone, jak również to, że do niektórych standardów jego działalności nawiązuje/zywało prawo (szkolenie przewodników, znakowanie szlaków etc. ) - nic nie zmienia.

Uprawnienia przewodnickie są państwowym zezwoleniem na prowadzenie określonej działalności zarobkowej.
Przewodnicy są w ten sposób prawnie ustawieni poza PTTK. Że w Towarzystwie są kluby i szkolenia? – mogłyby być i w Ochotniczej Straży Pożarnej, Monarze albo w Samoobronie, kiejby się postarać.
Właśnie przodownicy TG itd. winni pełnić rolę „prowadzących” nasze wewnętrzne, niezarobkowe, ( i dlatego nie podpadające pod ustawę o turystyce ) wycieczki.
( Coby jeszcze mocniej rozjątrzyć: przewodnik studencki jest zatem – pod względem funkcji i zadań - znacznie bliżej przodownika, niż przewodnika państwowego. )
Zgoda iż problemem – dla naszej wewnętrznej działalności - są przepisy o bezpieczeństwie w górach, jednak nic dziwnego, że Państwo nie chce zawierzać kwalifikacjom, które nadaje sobie na boku jakaś grupa osób ( choćby i najczcigodniejszych ).
Naturalnie nie zamierzam oceniać, które kwalifikacje i uprawnienia są w praktyce lepsze, zaszczytniejsze i trudniejsze do uzyskania.

Kwestia darmowego wstępu do PNar. dla PTTKowskich speców do przyrody:
- a dla LOP-u, a dla Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a członków Ruchu Świadomości Kriszny ?...
Jesteśmy prywatnym podmiotem, jeśli nasza działalność jest na tyle doniosła i wartościowa by ją wspierać,
to odpowiednie władze/podmioty/spółki państwowe/komunalne/prywatne – tąż zauważywszy - same będą chciały ją wspierać.
Ale owo zauważenie – jak zauważył Łukasz – znacznie łatwiej osiągnąć na poziomie kontaktów lokalnych.
( a czy nikt już nie pamięta, że Parki pierwsze decyzje o opłatach za wstęp i ew. zwolnieniach podejmowały stopniowo i w zróżnicowany sposób ? )

Generalnie ( uwaga: wchodzę nie tylko powyżej 1000 m n.p.m., lecz na poziom bytów idealnych! )
do PTTK winno się wstępować by działać i znaleźć do tego partnerów, a nie dla przywilejów i biernego żerowania na działalności innych.

A stąd już niedaleko do konfliktu pokoleń.
Jest oczywiście.
Naturalnie w minimalnym stopniu dotyczy O/akademickich.
Ale koło w paru kolegów, wg uznania własnego, założyć można i pod prezesem sprzed połączenia PTK i PTT.
A i od takowego – po paru latach to przychodzi – paru fajnych rzeczy nauczyć się można.
Problem jest inny, choć połączony, nie chodzi o wiek osób, lecz o styl i sposób działania.
Wielu młodych ludzi ( uściślijmy: powyżej gimnazjum ) do PTTK nie przjdziei w ogóle, bo i po co?
W góry mogą sobie pojechać sami, w internecie znajdą lepsze info niż w RPK, a jeszcze jak mieli okazję spotkać się z bazą PTTK, stricte komercyjnymi, a kiepskimi biurami turystycznymi pod szyldem PTTK ( w jakie się przepoczwarzyło wiele BORTów ), czy ogłupiającą propagandą typu: „chodź tylko po szlakach znakowanych”.
( Abstrahuję przy tym od ogólnej tendencji do preferowania biernych form wypoczynku ).

Czy PTTK w obecnym kształcie jest w ogóle potrzebne młodym, w miarę operatywnym i samodzielnym turystom?
- może tak powinno brzmieć pytanie...

Serdeczności
Kuba

PTTK - co to i po co? (dłuugo) - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 76
data najnowszej wiadomości: 2019-08-02
pokaż wszystkie wiadomości

PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~matrixcz
│├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
││└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: edek
││  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││   ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Alf
││   │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││   │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grazyna
││   │  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││   └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
││    └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││     ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Tomek Dygała
││     │├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││     ││└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Tomek Dygała
││     ││ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││     │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
││     ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
││     └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grazyna
Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
│├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
││ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
││ │├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││ ││└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
││ │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
││ │ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
││ │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grażyna
││ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grazyna
│ │├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ ││└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│ ││ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│ ││  ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ ││  │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│ ││  │ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
│ ││  │ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
│ ││  │ │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
│ ││  │ │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grażyna
│ ││  │ │  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
│ ││  │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│ ││  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│ ││   └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│ │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│ │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Jurek
│   ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│   ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│   │├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Michał A.
│   │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~z Elblaga
│   │ ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│   │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│   └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
│    ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Anna
│    ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│    │└Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
│    │ └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│    │  └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
│    │   └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│    │    └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Piotr Rościszewski
│    │     ├Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Kuba
│    │     └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Jurek
│    │      └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│    │       └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Jurek
│    │        └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Łukasz Aranowski
│    └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: ~Grazyna
│     └Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: Basia Z.
Re: PTTK - co to i po co? (dłuugo) Autor: JanMaciej...