Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: IV OFIP

Autor: JAK
Data: 2005-09-27 20:54:23
Tematyka: Tematyka ogólna

Witam,
zakończyło się IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Znamy wyniki wyborów, wiemy że rządy w Polsce w najbliższych latach bedą sprawować politycy z PiS i PO. Na podstawie wypowiedzi tych polityków warto więc może zapoznać się z perspektywą przed jaką stoją organizacje pozarządowe w Polsce.

Po wyborach – jaka przyszłość dla organizacji pozarządowych?

Przed wyborami parlamentarnymi Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych pytała kandydatów o sprawy kluczowe dla sektora pozarządowego. Zwieńczeniem akcji był panel dyskusyjny z kandydatami do parlamentu podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Te partie prawdopodobnie utworzą koalicję rządową. Zgodnie z przedwyborczymi umowami realizowany będzie program gospodarczy partii, która zwycięży. Zapewne program zostanie zmodyfikowany podczas rozmów koalicyjnych, ale my dzisiaj możemy w przybliżeniu stwierdzić jak rozstrzygną się ważne dla organizacji sprawy.

Współpraca z organizacjami

Wszystkie partie, które zostały wybrane do parlamentu deklarują współpracę organizacjami. Wprost mówią o konieczności rozszerzenia możliwości konsultowania decyzji z organizacjami pozarządowymi, w tym konsultowania aktów prawnych. Prawo i Sprawiedliwość mówi o zmianach w regulaminie Sejmu, które pozwolą na obecność „reprezentatywnych i zainteresowanych organizacji na każdym etapie prac komisji i podkomisji”. Platforma Obywatelska zaś mówi o zwiększeniu czasu, jaki organizacje będą miały na odniesienie się do projektów aktów prawnych. Dostrzega tu zwłaszcza rolę rządu.

Mechanizm 1%

Wszystkie partie deklarują utrzymanie możliwości przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Ta kwestie nie była jasna ze względu na liczne propozycje uproszczenia systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów traktuje 1% jako jedną z ulg, dlatego właśnie przedsiębiorcy płacący podatek liniowy 19% nie mogą przekazywać 1%. Zachodziły obawy, że te partie, które chcą uprościć system podatkowy zlikwidują 1% (zwłaszcza PO postulująca wprowadzenie podatku liniowego). Politycy, w przeciwieństwie do Ministerstwa Finansów, dobrze zrozumieli, że 1% nie jest ulgą podatkową, a zachętą dla podatników do decydowanie o tym na co przekazywane są publiczne pieniądze. Przed wyborami zarówno PO, jak i PiS zadeklarowały ułatwienie podatnikom korzystania z tego mechanizmu (na wzór węgierski, w którym to Urząd Skarbowy dokonuje niezbędnych formalności).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W przypadku Funduszu Inicjatyw Obywatelskich sprawa nie jest jednoznaczna. Platforma Obywatelska proponuje zostawić FIO, zwiększając kontrolę organizacji nad nim (w postaci Rady Funduszu). Prawo i Sprawiedliwość również chce Fundusz zostawić, ale proponuje przenieść go pod opiekę premiera. Ten postulat dotyczy zresztą całego umiejscowienia spraw organizacji pozarządowych w nowym rządzie (zamiast departamentu w ministerstwie istniałaby komórka podległa bezpośrednio premierowi).
Samoobrona, PSL oraz SLD są przeciwne utrzymaniu funduszu. SLD wskazuje, że FIO powinno naturalnie wejść w skład Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie.

Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie

Wszystkie partie oprócz PSL deklarują utrzymanie Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w Narodowym Programie Rozwoju na lata 2007-2013. PSL twierdzi, że programów w NPR jest za dużo i należy ograniczyć się do tych, które finansują inwestycje głównie transportowe.
Artur Zawisza z Prawa i Sprawiedliwości zastrzega, że POSO musi zapewniać równy dostęp do środków całemu sektorowi pozarządowemu, a nie „strukturalizować wybraną grupę organizacji”.

Wygląda na to, że najważniejsze postulaty organizacji znajdują zrozumienie wśród polityków. Oczywiście jak zwykle wszystko rozbije się o szczegóły. Ważne jest jednak to, że kampania wyborcza pozwala stwierdzić, że polska scena polityczna zaczęła dostrzegać sektor obywatelski, co ma swoje odzwierciedlenie w programach i postulatach wyborczych najbardziej znaczących sił politycznych w Polsce.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych na bieżąco monitorować będzie zobowiązania wszystkich partii, które dostały się do Parlamentu.

Wszystkie obietnice wyborcze dla organizacji pozarządowych złożone przez partie dostępne są na stronie http://www.ofop.engo.pl . Szczegółowy raport z przeprowadzonego monitoringu zostanie wydany w październiku.

Pozdrawiam

Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

IV OFIP - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 6
data najnowszej wiadomości: 2005-09-30
pokaż wszystkie wiadomości

IV OFIP Autor: JAK
Re: IV OFIP Autor: ~student
 └Re: IV OFIP Autor: JAK
  └Re: IV OFIP Autor: JAK
   └Re: IV OFIP Autor: JAK
    └Re: IV OFIP Autor: JAK