Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Do Delegatów

Autor: Krzysztof Koterba
Data: 2005-09-15 13:04:32
Tematyka: Przyszłość PTTK

Szanowni Delegaci na XVI Walny Zjazd PTTK!

Wiele dyskusji przetoczyło się przed Zjazdem, części z nich, odbywających się na internetowym Forum PTTK, byłem świadkiem. Od roku, kiedy wróciłem na łono PTTK po długiej przerwie, obserwuję co się dzieje w Towarzystwie. Uważam, że nie jest już teraz ważne w jakim jesteście wieku, w jaki sposób niektórzy z Was zostali wybrani na Delegatów, ważne jest teraz to, że jesteście Delegatami na Zjazd i Waszym zadaniem jest użyć całej swojej wiedzy i doświadczenia do wyznaczenia celów działalności Towarzystwa na najbliższe 4 lata.

PTTK stoi w rozkroku pomiędzy dwiema koncepcjami działalności Towarzystwa – działalnością na gruncie towarzyskim ludzi o tych samych zainteresowaniach z jednej strony, a firmą oferującą usługi turystyczne z drugiej. Problem w tym, że właściwy czas na zmiany, na rozdzielenie tych dwóch koncepcji został przespany. Zadanie obrania właściwego kierunku należy do Zjazdu. Myślę, że czas wrócić do korzeni, że powinien zostać obrany kierunek towarzyski, a „produkcja” wydzielona w odrębną strukturę i nadzorowana. BORT-y w oddziałach najczęściej są małe i niewydolne. Czas by połączyć je w jedną strukturę, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, by w oddziałach działały tylko przedstawicielstwa handlowe jednego wielkiego BORT-u PTTK. Myślę, że tylko w ten sposób można spróbować rywalizować z wielkimi działającymi na tym rynku, tylko duży może dostać duże upusty na np. ubezpieczenia.

Dopiero po wybraniu kierunku w jakim powinno się skierować działalność PTTK należy podjąć prace nad statutem. Może się tutaj okazać, że cała praca przedzjazdowa w tym temacie ma się nijak do Waszych koncepcji funkcjonowania Towarzystwa – nie bójcie się w takim przypadku wyrzucić tego do kosza i podjąć prac od nowa. Nie bójcie się trudnych decyzji – jeśli trzeba będzie zwołajcie drugą sesję Zjazdu, by dać czas komisjom na wypracowanie nowych treści dokumentów. Wiem, że to dodatkowy koszt, ale my, szarzy członkowie Towarzystwa to przyjmiemy, byleby owoce tego Zjazdu były dorodne.
Do stworzonych w ten sposób ram dopiero dobierzcie ludzi – wybierając najlepszych do konkretnych zadań a niekoniecznie tych najlepiej znanych.

A jeśli wystarczy Wam sił i czasu podejmijcie prace nie tylko na temat wysokości składek czy wyboru hymnu, ale na temat tego jak kształtować młodych turystów, jak ich przyciągnąć do PTTK. Wiem, że są wśród Delegatów ludzie robiący świetną robotę z młodzieżą w terenie – skorzystajcie z ich doświadczeń. Bez młodzieży PTTK umrze śmiercią naturalną – wynika to ze zwykłych praw natury. Od Delegatów zależy, czy o PTTK będzie się w niedługim czasie pisać jak o dinozaurach. Moja mała sugestia – zobowiążcie Zarząd Główny i Komisje do opracowania systemu odznak dla dzieci, które pomogłyby rodzicom w zachęceniu swoich pociech do czynnego uprawiania turystyki i krajoznawstwa zanim osiągną one wiek wymagany do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

Życzę owocnych obrad na Zjeździe i trafnych decyzji, tak, byście na szlaku mogli spojrzeć w twarz każdemu mijanemu turyście i z godnością odebrać jego pozdrowienie.
Z turystycznym serdecznym pozdrowieniem
Krzysztof Koterba

Do Delegatów - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2005-09-15
pokaż wszystkie wiadomości

Do Delegatów Autor: Krzysztof Koterba