Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Prawomocność Zjazdu Oddziału

Autor: ~Rzep
Data: 2005-02-07 23:42:25
Tematyka: Tematyka ogólna

Zdaje się,że masz w zanadrzu jakieś jajko niespodziankę a przynajmniej dwa problemy w jednym. Kwestię dostosowania zapisów Statutów Oddziałów do uregulowań zawartych w Statucie Wzorcowym określa uchwała ZG PTTK 70/XV/2002z 12 października 2002 r, nawet jeżeli Zjazd oddziału nie dokonał nowelizacji Statutu (czekając np. na rozstrzygnięcia najbliższego Zjazdu PTTK w sprawach statutowych) to w sprawach nieuregulowanych w swoim statucie powinien stosować zapisy obowiązującego Statutu PTTK i nowego Statutu Wzorcowego Oddiału. Do ustalenia pozostaje kwestia czy proponowany porządek obrad przewidywał nowelizację statutu i jak "stary" jest Wasz statut. W rozpatrywaniu ważności Zjazdu pominięcie dokonania nowelizacji może nie mieć znaczenia ale trzeba sprawdzić czy zostały zachowane procedury przewidziane w w/w dokumentach (związane w tym przypadku z decyzjami podejmowanymi przez zjazd)a nie ujęte w Waszym "starym" statucie.

Prawomocność Zjazdu Oddziału - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2005-02-07
pokaż wszystkie wiadomości

Prawomocność Zjazdu Oddziału Autor: ~krysia
Re: Prawomocność Zjazdu Oddziału Autor: ~Rzep