Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: 9 idzie w góry i jest OK?

Autor: ~Grupa 9-ciu [62.21.32.137]
Data: 2004-07-24 22:57:06
Tematyka: Kadra PTTK

Szanowny Panie Piotrze!

Nasze koło PTTK nie jest w żadnym razie SKKT, nie działa w szkole, choć skupia również niepełnoletnich uczniów. Jeżeli nie działamy w szkole - przepisy MEN w sprawie publicznych przedszkoli i szkół nas nie dotyczą! (rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Kolejny trop - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek określa w § 12, że organizator turystyki jest obowiązany, w obsłudze grupy turystów, do zapewnienia udziału (...) przewodnika górskiego - na obszarach górskich, jeżeli program imprezy przewiduje wycieczki piesze poza obszarem miejscowości.
Co prawda, to prawda...
Ale rozporządzenie to zostało wydane na postawie art. 21 ust. 4 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. A co określa ta ustawa? Ustawa określa warunki świadczenia, przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, usług turystycznych (...).
No my - z naszym kołem PTTK - nie jesteśmy w żadnym razie jakimś przedsiębiorcą, a jedynie częścią wielce zasłużonego stowarzyszenia turystyczno-krajoznawczego.

Jeszcze jeden wątek o którym Pan wspomniał - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
I znowu trudna sprawa... Załącznik nr 3 określa szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach. Jest tam mowa, że wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1 000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. Wycieczek oraz zbiorowe imprez... A od ilu osób wycieczki i imprezy są zbiorowe? Oto jest pytanie...

Ta magiczna wielkość pojawia się w jednym z już cytowanych aktów prawnych. W myśl art. 30 ustawy o usługach turystycznych, organizatorzy turystyki (przedsiębiorcy), organizujący wycieczki, w których uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, zapewnić uczestnikom opiekę osób posiadających uprawnienia przewodnika turystycznego - dla wycieczek w kraju, czyli w naszym przypadku przewodnika górskiego.
Jeżeli uczestników jest 9-ciu, to nawet renomowane biuro podróży typu Orbis, Tui, Neckermann nie musi wynajmować przewodnika górskiego! Skoro oni nie muszą, nie ma chyba przeciwwskazań, aby nasze skromne koło PTTK w grupie 9-cio osobowej nie mogło wejść z podniesioną głową na Śnieżkę czy Śnieżnik Kłodzki pod szyldem PTTK.

Wszystkich, którzy szczegółowo przeczytali nasze przydługawe przemyślenia bardzo przepraszamy - za długość tekstu, ale jakoś tak to skomplikowane...

Panie Piotrze! Co Pan na to?

9 idzie w góry i jest OK? - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 40
data najnowszej wiadomości: 2004-07-28
pokaż wszystkie wiadomości

9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
│└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Kuba
│└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
 └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
  ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
  │├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
  │└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
  │ └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
  └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
   └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
    └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
     └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
      └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
       ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
       └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
        └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
         └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Tomek Dygała
          ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
          └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Kuba
           ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
           │└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Kuba
           │ └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
           └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
            ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~www.NaWakacjach.com
            │└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
            │ ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
            │ │└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
            │ │ ├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Kuba
            │ │ │├Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
            │ │ │└Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
            │ │ │ └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Adam Panasik
            │ │ └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
            │ │  └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu
            │ │   └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Basia Z.
            │ └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Przodownik 1811
            └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: Piotr Rościszewski
             └Re: 9 idzie w góry i jest OK? Autor: ~Grupa 9-ciu