Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

rozporządzenie o bezp. w górac

wszystkich wiadomości w wątku: 28
data najnowszej wiadomości: 2009-03-24

Temat: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Tomek Dygała
Data: 2004-05-07 10:47:02

Na stronach www pokazał się projekt stanowiska PTTK w sprawie rozporządzenia
http://www.pttk.pl/zycie/interwencje/index.php?co=009

Mam nadzieję że stanowisko to trafi do MSWiA pracującego nad projektem.

Ze swej strony apeluję do wysyłania swoich uwag do dotychczasowego rozporządzenia na adresy MSWiA:
dyrektor@dbp.mswia.gov.pl oraz wp@mswia.gov.pl

Żeby nie być gołosłownym poniżej tekst maila wysłanego przeze mnie.

pzdr.
Tomek D

> -----Original Message-----
> From: Tomasz Dygała [mailto:tdygala@post.pl]
> Sent: Sunday, April 18, 2004 9:04 PM
> To: 'Wydział Komunikacji Społecznej MSWiA'
> Subject: Rozporządzenie ws bezp. W górach
>
>
> W związku z pracami nad nowym rozporządzeniem, chciałem
> przekazać uwagi odnośnie funkcjonującego dotychczas:
>
> ZAŁĄCZNIK Nr 2
> ZASADY OSTRZEGANIA O NIEBEZPIECZEŃSTWACH I OZNAKOWANIE
> SZLAKÓW I TRAS GÓRSKICH
> I. Szlaki turystyczne letnie
> § 1. 1. Oznakowanie szlaku turystycznego dokonywane jest
> przez umieszczenie w widocznych punktach terenowych znaków
> prostokątnych trójkolorowych: kolor biały, dowolny kolor z
> wyjątkiem białego, kolor biały, malowane farbą olejną, o
> wymiarach 15x10 cm (rys. 1.).
>
> Komentarz:
> Kolor nie powinien być "dowolny". Powoduje to że już można
> spotkać znaki np.. Fioletowe (rejon Wielkiej Sowy), co
> powoduje nieczytelność znaków.
> ==
> ZAŁĄCZNIK Nr 3
> SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK ORAZ ZBIOROWYCH
> IMPREZ TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH W GÓRACH
>
> § 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach
> górskich, leżących na obszarach parków narodowych i
> rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1.000 m n.p.m.,
> mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.
> 2. Treningi w terenach górskich, poza trasami narciarskimi i
> turystycznymi, powinny odbywać się z udziałem górskiego
> przewodnika turystycznego.
>
> Komentarz:
> 1. Wobec nowelizacji ustawy o usługach turystycznych,
> wchodzącej w życie z dniem 1 maja 2004, obowiązki przewodnika
> turystycznego zawężone zostały do "oprowadzania wycieczek
> oraz fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o
> kraju,odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach." o
> czym mówi art. 20 ustawy. Tym samym wymóg obecności
> przewodnika podczas wycieczek górskich jest bezzasadny,
> bowiem dbanie o czyjekolwiek bezpieczeństwo nie należy do
> jego obowiązków.
>
> 2. Termin "wycieczki" jest nieprecyzyjny co powoduje
> niestosowalność tego zapisu. Czy para udająca się w góry jest
> "wycieczką" i wymaga obecności przewodnika?
>
> 3. ewentualny wymóg prowadzenia wycieczek przez przewodnika
> powinien zostać zawężony do grup komercyjnych objętych ustawą
> o uslugach turystycznych oraz grup szkolnych, przy czym
> należy dokładnie zdefiniować pojęcie "grupy szkolnej" tak
> żeby nie było wieloznaczności i dowolnych możliwości
> interpretacyjnych.
> Obecne zapisy godzą przede wszystkim w turystykę organizowaną
> spolecznie. Przepis nie powinien mieć zastosowania do grup
> prowadzonych społecznie, organizowanych przez stowarzyszenia
> czy inne organizacje spoleczne.
> ==
> § 5. 1. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR
> lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powinny być
> zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed
> terminem rozpoczęcia imprezy.
>
> Komentarz:
> Niejasna definicja imprezy turystycznej i praktycznie brak
> uzasadnienia dla takiej konieczności.
> ==
>
> W związku z pojawiającymi się na łamach prasy doniesieniami
> odnośnie rzekomych wymogów grodzenia gór i zabezpieczania
> wszystkich eksponowanych szlaków, uważam że rozporządzenie
> nie powinno przenosić odpowiedzialności z turysty na
> organizacje ratownicze etc.
>
> Z wyrazami szacunku,
>
> Tomasz Dygała
> Przewodnik turystyczny górski beskidzki kl. II
> Instruktor Przewodnictwa PTTK
> Przodownik Turystyki Górskiej PTTK
> Przodownik Turystyki Pieszej PTTK
>

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-07 11:02:21

Tomek napisał:
Na stronach www pokazał się projekt stanowiska PTTK w sprawie rozporządzenia
http://www.pttk.pl/zycie/interwencje/index.php?co=009

Mam nadzieję że stanowisko to trafi do MSWiA pracującego nad projektem.
------------------------

Ja mam osobiście nadzieję że nie trafi - stan prawny opisywany w tekście przez kol. Kreska jest juz li tylko historyczny - od konca kwietnia tego roku przewodnicy panstwowi nie moga byc obarczani odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo grupy - wiec wpisywanie obowiazku posiadania przewodnika powyzej x m n.p.m. jest zupelnie bez sensu

na razie tyle uwag na goraco

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2004-05-07 12:14:20

Cześć!!!

> wiec wpisywanie obowiazku posiadania przewodnika powyzej
> x m n.p.m. jest zupelnie bez sensu

I tak jest bez sensu.
Przesunięcie granicy na 1300 metrów TOTALNIE nic nie zmienia. To znaczy, że może wejść grupa do schroniska na Turbaczu, ale podejść parę metrów w las - na szczyt - już nie może. To absurd!

Dla mnie najlepszy sposób uregulowania spraw bezpieczeństwa to brak jakiegokolwiek rozporządzenia w tej sprawie połączony z pełną odpłatnoscią za akcje GOPR i TOPR.

Jeśli jednak już musi być jakis akt prawny (w końcu żyjemy w Unii), to niech wymienia DOKŁADNIE obszary gdzie przewodnik jest potrzebny - np. TPN (lub lepiej konkretne odcinki szlaków w TPN). Bo de facto chyba głównie o Tatry tu chodzi.

Dodatkowo warto też jasno zaznaczyć KTO tego przewodnika musi brać. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem, czym grupa jest gorsza od turysty indywidualnego, że musi brać przewodnika. Całe to, pożal się Boże, rozporządzenie i projekt jego nowelizacji, to zbiór absurdów.

I jeszcze dodatkowo dochodzi argument Pawła. Mnie to zupełnie przekonuje - skoro przewodnik nie odpowiada za bezpieczeństwo grupy, to jakim prawem ktoś mnie zmusza do jego posiadania?

To już nawet nie socjalizm - to już jest po prostu hucpa!

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Basia Z.
Data: 2004-05-07 12:53:52

No bo zupełnie źle została opracowana poprzednia ustawa (o obsłudze ruchu turystycznego) i wypadło z niej to bezpieczeństwo.

Teraz inne akty prawne muszą się dostosować do kalekiego aktu prawnego, bo będą niespójne.

Nie wiem czy np. Parki Narodowe mogą na swoim terenie wymagać jakichś szczególnych uprawnień i zasad dotyczących oprowadzania grup ? Niech mnie ktoś uświadomi.

To jest znów związane z niedawno uchwaloną Ustawą o Ochronie Przyrody (która już ma być zaskarżana do Trybunału Konstytucyjnego)

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-07 13:11:23

Basiu,

to wszystko na nic, kogo parki upowaznia do prowadzenia na ich terenie? - przewodnikow nie moga - ustawa wyraznie stwierdza ze onie nie sa od bezpieczenstwa - no to kto - GOPR-owcy, pracownicy parku?

zostaja tylko przodownicy...

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-07 13:40:18

skąd ten cały bałagan - proponuję lekturę

http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/056/56sten1.pdf

gdzies koło strony 26

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Basia Z.
Data: 2004-05-07 13:56:29

Mogą ograniczyć np. tylko do własnych pracowników.
Własnie się pytam czy prawnie jest to możliwe.

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2004-05-07 13:59:44

Czołem!!!

> ... i wypadło z niej to bezpieczeństwo.

I całe szczęście, że wypadło! ;-)

Nota bene - nie wiem czy wiecie, że senator Łęcki - którego słowa ze stenogramu podaje w linku Paweł - jest członkiem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2004-05-07 14:03:57

Czołem!!!

> Mogą ograniczyć np. tylko do własnych pracowników.

A musi być ktos od bezpieczeństwa?

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Tomek Dygała
Data: 2004-05-07 14:42:44

To może kilka wybranych fragmentów ze stenogramu:

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
debatowa³a nad ustaw¹ o zmianie
ustawy o us³ugach turystycznych oraz o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeñ na posiedzeniu
w dniu 6 lutego.
Ustawa, powiem szczerze, nie wzbudzi³a szerszej
dyskusji, w najmniejszym stopniu nie by³a
kontrowersyjna. Komisja przyjê³a poprawki jednobrzmi
¹ce z tymi, które przed chwil¹ zaprezentowa
³ pan senator Miet³a.
Dyskusja potoczy³a siê wy³¹cznie w kierunku
szczegó³owych rozwi¹zañ dotycz¹cych op³at egzaminacyjnych
za sprawdzanie kwalifikacji kandydatów
na przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek. Postawiono problem, czy te op³aty
w jakimoe sensie nie s¹ form¹ nadmiernego obci
¹¿ania osób egzaminowanych, szczególnie
w sytuacji, kiedy s¹ one zmuszane, oczywioecie
w cudzys³owie… Po prostu niezdanie przez czêoeæ
tych osób egzaminu w pierwszym terminie powoduje,
¿e podchodz¹ one do niego po raz drugi,
trzeci i czwarty, co za ka¿dy razem poci¹ga za sob
¹ nastêpne koszty.
Otrzymalioemy jednak od strony rz¹dowej wyjaoenienie
w tej sprawie. Otó¿ kryteria stosowane
na egzaminach s¹ jasne i czytelne, a wymóg
osi¹gniêcia punktowego progu, od którego egzamin
uwa¿a siê za zdany, jest wyraŸnie okreoelony
przed egzaminem.

[...]
Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani Minister!
[...]
Ale ad rem. W ustawie, nad któr¹ dyskutujemy,
jest kilkanaoecie zapisów pooewiêconych przewodnikom
turystycznym. Akurat ostatnio mia-
³em okazjê spotkaæ siê z przewodnikami z Wielkopolski
i regionów s¹siednich. Zwracali mi oni
uwagê na pewne bardzo rygorystyczne traktowanie
spraw przewodników.
Mamwiêc pytanie do pani minister i prosi³bym
o odpowiedŸ na pioemie: czy osoba, która oprowadza
wycieczkê, ale nie pobiera z tego tytu³u wynagrodzenia,
dzia³a legalnie? Bo s¹ ró¿ne interpretacje
dotycz¹ce tej materii, a jest to bardzo istotne
dla dzia³ania organizacji spo³ecznych, miêdzy
innymi PTTK. W niektórych regionach interpretuje
siê to w ten sposób, ¿e praca przewodnika
jest prac¹ zawodow¹, do której nale¿y mieæ
okreoelone uprawnienia i wówczas mo¿na oprowadzaæ
za wynagrodzeniem. Ale jest wiele osób,
które pe³ni¹ w PTTK funkcje przodowników turystyki pieszej czy instruktorów krajoznawstwa,
a zdaniem niektórych urzêdników spo³eczne
pe³nienie funkcji przewodnika jest w kontekoecie
ustawy o us³ugach turystycznych zabronione.
Na marginesie powiem, ¿e odebrano mi uprawnienia
przewodnika tylko dlatego, ¿e w stosownym
momencie nie zdoby³em orzeczenia lekarza
medycyny pracy, ¿e jestem zdrowy na ciele
i umyoele. Nawet argumentacja, ¿e skoro jestem
senatorem, to mo¿e przynajmniej na umyoele jestem
zdrowy, nie wystarczy³a. No i nie jestem przewodnikiem…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Panie
Senatorze, z tej mównicy pada³y wielokrotnie
propozycje, ¿eby przed wyborami kandydatów na
pos³ów i senatorów badaæ psychiatrycznie, ale
nie zosta³y one przyjête.)
Panie Marsza³ku, widzê, ¿e… No dobrze,
z marsza³kiem siê nie polemizuje, przynajmniej
tu, z mównicy. Przechodzê wiêc do konkretów.
Wnowelizacji ustawy, w art. 1 pkt 2 jest podana
definicja, zgodnie z któr¹ przewodnik turystyczny
to osoba zawodowo oprowadzaj¹ca turystów
lub odwiedzaj¹cych po wybranych obszarach,
miejscowooeciach i obiektach oraz udzielaj
¹ca o nich informacji. Nieco dalej, w pkcie 9, jest
zapis: „Do zadañ przewodnika turystycznego nale
¿y oprowadzanie wycieczek, fachowe udzielanie
ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych
miejscowooeciach, obszarach i obiektach
oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami
wycieczki”. Jest to wiêc niejako rozszerzenie uprawnieñ
i obowi¹zków przewodnika w stosunku
do definicji.
Uwa¿am, ¿e niew³aoeciwe jest sformu³owanie:
„oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki”.
Przewodnik, który ma dobrze oprowadzaæ,
musi siê bowiem skoncentrowaæ, ¿e tak powiem,
na wiedzy merytorycznej, bo jest swego rodzaju
nauczycielem. On opisuje obiekty, objaoenia,
i nie mo¿e, przynajmniej w czasie objaoeniania,
opiekowaæ siê wycieczk¹. Ten zapis jest sztywny.
W przypadku, gdyby cooe siê sta³o, gdy m³odociany
uczestnik wycieczki oddali³ siê od grupy,
jego opiekunowie prawni mogliby póŸniej mieæ
pretensjê, ¿e przewodnik nie opiekowa³ siê wycieczk
¹. Jest to zapis, który istnia³ w poprzedniej
mutacji ustawy i by³ powszechnie krytykowany
przez przewodników. I ja siê z tym zgadzam: od
opieki jest pilot, zreszt¹ z innych zapisów wynika
– nie bêdê ich teraz cytowa³, aby nie przed³u¿aæ –
¿e od opieki, od za³atwiania spraw organizacyjnych
jest pilot, a przewodnik jest osob¹ objaoeniaj
¹c¹ walory krajoznawcze. A wiêc obarczanie go
opiek¹ moim zdaniem uniemo¿liwia rzetelne wykonywanie
przez niego takich obowi¹zków.
W zwi¹zku z tym zg³aszam poprawkê zmierzaj
¹c¹ do tego, ¿eby w ust. 2 art. 20 lit. b ustawy matki, jak to pan minister przed chwil¹ powiedzia
³, wykreoeliæ s³owa „oraz sprawowanie opieki
nad uczestnikami wycieczek”. Dziêkujê bardzo.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Tomek Dygała
Data: 2004-05-07 14:51:05

Ponieważ tekst jest przydlugi, chciałem zwrócić uwagę na poniższy fragment wypowiedzi senatora Łęckiego:

Uważam, że niewłaściwe jest sformułowanie:
„oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki”.
Przewodnik, który ma dobrze oprowadzać,
musi się bowiem skoncentrować, że tak powiem,
na wiedzy merytorycznej, bo jest swego rodzaju
nauczycielem. On opisuje obiekty, objaśnia,
i nie może, przynajmniej w czasie objaśniania,
opiekować się wycieczką. Ten zapis jest sztywny.
W przypadku, gdyby coś się stało, gdy młodociany
uczestnik wycieczki oddalił się od grupy,
jego opiekunowie prawni mogliby później mieć
pretensję, że przewodnik nie opiekował się wycieczką. Jest to zapis, który istniał w poprzedniej
mutacji ustawy i był powszechnie krytykowany
przez przewodników. I ja się z tym zgadzam: od
opieki jest pilot, zresztą z innych zapisów wynika
– nie będę ich teraz cytował, aby nie przedłużać –
że od opieki, od załatwiania spraw organizacyjnych
jest pilot, a przewodnik jest osobą objaśniającą walory krajoznawcze. A więc obarczanie go
opieką moim zdaniem uniemożliwia rzetelne wykonywanie
przez niego takich obowiązków.

No cóż... bardzo wygodny jest taki zapis ale jak dla mnie dbanie o bezpieczenstwo jest immanentną składową przewodnictwa.
Dzięki tej poprawce ma szanse rozlecieć się ustawa o usługacg turystycznych :-)

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-05-07 19:22:05

Czytam, czytam i widzę, że jedni przepisują w kolejnych przepisach stare knoty z 1000 m n.p.m. na czele, a drudzy nie odróżniają opieki od bezpieczeństwa i sprowadzają dyskusję na manowce.

> § 1. 1. Oznakowanie szlaku turystycznego dokonywane jest
> przez umieszczenie w widocznych punktach terenowych znaków
> prostokątnych trójkolorowych: kolor biały, dowolny kolor z
> wyjątkiem białego, kolor biały, malowane farbą olejną, o
> wymiarach 15x10 cm (rys. 1.).

Już dawno stwierdzono, że pięć kolorów to granica bezpieczeństwa, której nie należy przekraczać. I tak niebieski myli się czasem z zielonym, a czerwony z żółtym. Mnożenie kolorów znacznie zwiększa ilość możliwych pomyłek. Barwniki czasem blakną, czasem utleniają się i kolor szlaku zmienia się w sposób niezamierzony. Tymczasem przepis zupełnie ten problem pomija i nie podaje, że należy stosować farby, które są odporne na warunki atmosferyczne. Ktoś wystrzelił z grubej rury zapis o farbach olejnych. A co to takiego jest? Czy ktoś jeszcze produkuje takie farny? Drogowcy w zasadzie stosują już tylko farby akrylowe.

>od konca kwietnia tego roku przewodnicy panstwowi nie moga byc obarczani odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo grupy - wiec wpisywanie obowiazku posiadania przewodnika powyzej x m n.p.m. jest zupelnie bez sensu.

Dudi!
Skąd wytrzasnąłeś tą bzdurę o braku odpowiedzialności przewodnika za bezpieczeństwo wycieczki? Przewodnik prowadzi wycieczkę określoną drogą i za to odpowiada. Jak ktoś wpadnie do dziury i złamie nogę, to nikt przewodnika nie zwolni od odpowiedzialności. W ustawie zwolniono przewodnika tylko od opieki nad grupą, co oznacza, że odpada mu liczenie "owieczek", bo od tego jest kierownik wycieczki, nauczyciel-opiekun lub pilot.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-07 21:18:26

Piotrze,

nie ma co wytrzaskiwac - to obowiazujace z dniem 1 maja 2004 r. w RP prawo...
Radze starannie przeczytac nowele ustawy "O uslugach turystycznych" (Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2004 nr 62 poz. 576)) gdzie stoi jak wół:

Art. 20.
[...]
2. Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

oraz zapis debaty senackiej na ten temat - link był podany pare postów wcześniej. Nie dyskutuj ze mna tylko z Ustawodawca - a dokładniej z Panem Senatorem z Wielkopolski.
Co do bzdur - to troche nie ten adres - uprzejmie prosze zazalenia kierowac na adres Warszawa, ul. Wiejska 10.

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: ~Azymut
Data: 2004-05-08 00:44:43

No i chyba Członkiem Honorowym PTTK ;-)

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Tomek Dygała
Data: 2004-05-08 09:12:17

>Skąd wytrzasnąłeś tą bzdurę o braku odpowiedzialności przewodnika za bezpieczeństwo wycieczki?
> Przewodnik prowadzi wycieczkę określoną drogą i za to odpowiada.
> Jak ktoś wpadnie do dziury i złamie nogę, to nikt przewodnika nie zwolni od odpowiedzialności.

no OK, tak na rozum to niby masz rację, ale wobec tego zechciej wskazać stosowny przepis na którym ewentualnie mógłbyś się oprzeć w takiej sytuacji.

zatem raz jeszcze brzmienie przepisu obowiązującego od 1.05.2004:

Art. 20.
2. Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju,
odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

czyli nic ponad zadania nauczycielsko-krajoznawcze nie należy do zadan przewodników. Także przewodników górskich.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-05-08 09:15:43

Dudi!
Oprócz ustawy o usługach turystycznych jest jeszcze kilka innych ustaw i kodeksów, a do tego jeszcze zdrowy rozsądek, którego Ci widać brakuje.
Jak w ustawie o usługach turystycznych nie pisze "Nie zabijaj", to nie znaczy, że przewodnikowi wolno zabijać. Jak przewodnik oprowadza, to odpowiada za to oprowadzanie z bezpieczeństwem włącznie. Jak poprowadzi wycieczkę tam, gdzie niebezpiecznie, a wycieczka mu zaufa i coś się stanie, to niestety nikt go z tej odpowiedzialności nie zwolni, a na pewno nie zwolni ustawa o usługach turystycznych.
Niestety Twoje bzdury są wyłącznie Twoimi bzdurami, a nie Sejmu.

Piotr

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-08 09:42:40

no cóż nie ma jak rzeczowe argumenty...

widzimiś jak zwykle górą

pozdrówka

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Tomek Dygała
Data: 2004-05-08 10:24:06

> Oprócz ustawy o usługach turystycznych jest jeszcze kilka innych ustaw i kodeksów,

a czy możesz je wskazać????

> a do tego jeszcze zdrowy rozsądek, którego Ci widać brakuje.

czy to miał być komplement?

Tomek D

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-05-08 13:39:28

Jak się dyskutuje o przepisach, to trzeba je znać wszystkie, a nie tylko jeden wybrany. Chociażby Kodeks Karny, który jest przepisem nadrzędnym nad ustawą o usługach turystycznych. Dziwię się, że trzeba komuś o tym przypominać (>a czy możesz je wskazać????

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-05-09 20:14:50

>Oprócz ustawy o usługach turystycznych jest jeszcze kilka innych
>ustaw i kodeksów, a do tego jeszcze zdrowy rozsądek, którego Ci
>widać brakuje.

Chwileczkę. Dlaczego to niby brakuje w tej wypowiedzi zdrowego rozsądku? Wypowiedź jest na temat ustawy sejmowej i faktem jest, że z tej ustawy nie wynika aby do zadań przewodnika należało cokolwiek ponad zadania oprowadzania wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.. Także do zadań przewodników górskich. To jest oczywiste. Właśnie Tobie brakuje zdrowego rozsądku, skoro sugerujesz dyskutantom: "Jak w ustawie o usługach turystycznych nie pisze 'Nie zabijaj', to nie znaczy, że przewodnikowi wolno zabijać". Czy którykolwiek z dyskutantów tu twierdzi, że przewodników dotyczy tylko wspomniana ustawa i nie są zobowiązani przestrzegać innych przepisów prawa? To co sugerujesz to po prostu jakaś paranoja...

Odpowiedzialność wobec prawa karnego jest jednakowa niezależnie czy ktoś ma papiery przewodnickie czy ich nie posiada. Jeżeli organizator jakiejś wyprawy narazi jej uczestników na niebezpieczeństwo i dojdzie_do_wypadku_z_jego_ewidentnej_winy, to prokurator go oskarży i tu nie ma ma tu absolutnie żadnego znaczenia, czy miał jakieś papiery, czy za swoje usługi wziął jakieś pieniądze, czy tylko całusy uczestniczek, czy może z własnej kieszeni do interesu dopłacił... A Ty zupełnie jakbyś nie zdawał sobie sprawy z różnicy między zadaniami przewodnika turystycznego określonymi konkretną ustawą a odpowiedzialnością karną, która dotyczy każdego obywatela.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-05-09 22:39:04

Przodowniku 1811!
Przecież właśnie o to mi chodzi, że ustawa o usługach turystycznych żadnego przewodnika nie zwalnia z dbania o bezpieczeństwo uczestników wycieczki. To nie żadna paranoja. Jak Dudi pisze takie rzeczy, to mija się z prawdą.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Dudi
Data: 2004-05-10 08:35:32

> Jak Dudi pisze takie rzeczy, to mija się z prawdą.

Piotrze,

to ze dzialania Ustawodawcy mijaja sie z Twoimi wyobrazeniami o roli przewodnika, to naprawde nie moja wina - polecam przed formulowaniem takich sadow przysiascie z lekka przy komputerze i przeczytanie materiałów źródłowych cytowanych w tym wątku

Dudi

PS

w szczegółnosci polecam fragment:

Uważam, że niewłaściwe jest sformułowanie:
„oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki”.
Przewodnik, który ma dobrze oprowadzać, musi się bowiem skoncentrować, że tak powiem, na wiedzy merytorycznej, bo jest swego rodzaju nauczycielem. On opisuje obiekty, objaśnia, i nie może, przynajmniej w czasie objaśniania, opiekować się wycieczką. Ten zapis jest sztywny.
W przypadku, gdyby coś się stało, gdy młodociany uczestnik wycieczki oddalił się od grupy, jego opiekunowie prawni mogliby później mieć pretensję, że przewodnik nie opiekował się wycieczką. Jest to zapis, który istniał w poprzedniej mutacji ustawy i był powszechnie krytykowany przez przewodników. I ja się z tym zgadzam: od opieki jest pilot, zresztą z innych zapisów wynika – nie będę ich teraz cytował, aby nie przedłużać – że od opieki, od załatwiania spraw organizacyjnych jest pilot, a przewodnik jest osobą objaśniającą walory krajoznawcze. A więc obarczanie go opieką moim zdaniem uniemożliwia rzetelne wykonywanie przez niego takich obowiązków.

P.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2004-05-10 10:12:28

Dudi!
Nie mam żadnych wyobrażeń o przewodnikach, co nie oznacza, że Ty możesz sobie pobajdurzyć. Ciągle mylisz opiekę z odpowiedzialnością. Brak opieki nie oznacza braku odpowiedzialności. Jeżeli przewodnik nie odpowiada za opiekę nad grupą, to nie znaczy, że ma być nieodpowiedzialny za bezpieczeństwo. Widocznie ustawa wymaga od czytających zbyt dużo wyobraźni.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-01 08:17:20

Dopisuję do dawnego co prawda, ale wciąż aktualnego wątku - a i tematy pokrewne.
Informacja z www.dziennik.pl o przygotowanej przez MSWiA zmianie w ustawie o ratownictwie górskim.
Gdy wejdą w życie, turyści będą musieli zwrócić koszty akcji ratunkowych w kilku przypadkach: jeśli spowodowali wypadek przez brak odpowiedniego ubioru, sprzętu, gdy złamali regulamin korzystania z tras narciarskich i szlaków oraz byli fizyczne nieprzygotowani do wspinaczki.
Można będzie wykupić specjalne ubezpieczenie.
Branża ubezpieczeniowa z góry zastrzegła, że odszkodowania nie będą wypłacane „jeśli do wypadku doszło przez rażące zaniedbanie ze strony turysty.”
Co może być rażącym zaniedbaniem?
Kto to oceni?
Komisja licencjonowanych orzeczników TOPR i GOPR - mhm.
Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-03-03 22:45:57

W "Rzeczpospolitej" opublikowano omówienie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Antoniego Podolskiego o przygotowanej przez MSWiA ustawie o ratownictwie górskim.
Projekt ustawy o ratownictwie górskim skierowano do uzgodnień międzyresortowych. Ustawa o przekazana zostanie do Sejmu do połowy 2009 roku.
Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie prawne w Polsce. Według MSWiA obowiązujące w Polsce przepisy nie uwzględniają specyfiki regionów górskich czy rozwoju nowych rodzajów sportów zimowych, np snowboard. Brakuje uregulowań dotyczących odpowiedzialności prawnej i finansowej podmiotów prowadzących działalność w zakresie ratownictwa górskiego.

Według informacji w „Rzeczpospolitej” prawo górskie od lat obowiązuje we Włoszech, Austrii, Słowacji. W tych krajach funkcjonuje zawodowa służba górska.
W Polsce: GOPR działa na podstawie Ustawy o Kulturze Fizycznej z 18 stycznia 1996 r. i liczy około 1400 ochotników i ponad 60 ratowników zawodowych; a TOPR liczy około 250 ratowników, w tym kilkudziesięciu wykonuje swe obowiązki zawodowo, reszta to ochotnicy.

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Derek
Data: 2009-03-24 10:14:35

Przeczytałem wszystkie wpisy i zastanawiam się czy ja na pewno jestem na forum PTTK?
Nie znajduję bowiem, o dziwo, żadnej informacji co na to wszystko ZG skupiający w swych szeregach cała masę ludzi związanych z tą formą turystyki.
TG 6550

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Amotolek
Data: 2009-03-24 10:31:32

...co na to wszystko ZG skupiający w swych szeregach cała masę ludzi związanych z tą formą turystyki.
Wydaje się pozornie, że ZG olewa totalnie wszystko co sie wypisuje tu, na forum. Prawda to nie jest, przynajmniej nie do końca. Czytają nas spoko, ale z nutką urazy, tej czy innej, także spersonifikowanej! bo to nie Oni wymyślili i rzeczywiście - tyle wykonują z dobrych rad tutaj zamieszczonych ile im się chce (praktycznie nie wiele!), bo przecież sami wiedzą lepiej, we własnym mniemaniu? I po co maja kogos tam słuchać? No Nie?
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: rozporządzenie o bezp. w górac
Autor: Krzyś
Data: 2009-03-24 10:36:06

To jest Forum sympatyków i członków PTTK a PTTK to członkowie (chyba że coś się zmieniło) to można uznać że jest to Forum PTTK

A co do ZG to on raczej nie upublicznia swoich opinii no chyba ze bardzo musi

Krzyś
SKPS z nami w Sudety
http://skps.woclaw.pl