Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Krajoznawstwo

Instruktor Krajoznawstwa

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2003-10-17

Temat: Instruktor Krajoznawstwa
Autor: Basia Z.
Data: 2003-10-17 10:42:12

Jak wygląda egzamin na ww uprawnienia ?
Jaki region trzeba znać szczegółowo ?
Czy ten w którym się mieszka, czy moze to być inny rejon ?

O tym, ze trzeba mieć publikacje - wiem (i mam, ale właśnie z innego rejonu)

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: Instruktor Krajoznawstwa
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2003-10-17 14:25:10

Nie wiem jak wygląda teraz egzamin, ale co ro regionu, to była już odpowiedź http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=5662.

Temat: Re: Instruktor Krajoznawstwa
Autor: Dudi
Data: 2003-10-17 14:18:14

[]
3. Stopień instruktora krajoznawstwa może uzyskać członek PTTK, który czynnie uprawia krajoznawstwo, podejmuje samokształcenie umożliwiające mu rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności i pozwalające na popularyzowanie wiedzy krajoznawczej.
4. Mianowanie instruktora krajoznawstwa jest stwierdzeniem wiedzy krajoznawczej instruktora i jego umiejętności popularyzacji krajoznawstwa.
[]
6. Kandydat może być mianowany na stopień:
— Instruktora Krajoznawstwa Regionu jeśli:
a) ukończył 21 lat,
b) ma wykształcenie przynajmniej średnie,
c) wykazał się działalnością krajoznawczą w PTTK przynajmniej przez okres 4 lat,
d) wykazał się dobrą znajomością walorów krajoznawczych własnego regionu i ogólną kraju,
e) wykazał umiejętność posługiwania się podstawową literaturą turystyczną i krajoznawczą oraz mapami turystycznymi.
[]
7. instruktorów Krajoznawstwa PTTK mianuje Komisja Krajoznawcza ZG PTTK na wniosek Krajowego Kolegium instruktorów Krajoznawstwa lub z własnej inicjatywy.

pozdrawiam

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php