Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Gdzie??

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2003-08-01

Temat: Gdzie??
Autor: ~Tomek
Data: 2003-07-29 12:36:00

Map dylemat. Gdzie należy zkładać rzeczy do zdobyćia Kolekcjonerskiej odzanki dzla młodzieży "Chomik"?

Temat: Re: Gdzie??
Autor: Jurek
Data: 2003-07-29 18:55:06

Temat: Re: Gdzie??
Autor: ~Henryk Paciej
Data: 2003-08-01 13:46:09

Najpierw zachęcam do zaglądnięcia na strony kolekcjonerskie klubu „4K”, gdzie jest więcej informacji http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ.HTM
Natomiast tu przypomnę, że na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1994 roku na CZAK-u w Ostrowcu Świętokrzyskim wyłoniła się grupa ludzi, którzy swoim podpisem pod ankietą oraz podaniem adresów, umożliwili utworzenie Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców – w skrócie „4K”. Dla nich wydawany był „Biuletyn kolekcjonerski”, w praktyce kwartalnik. W późniejszym czasie udało się uzyskać sponsora, który udostępnił Internet i stąd wszystkie biuletyny mają już wydanie elektroniczne. Można żartobliwie powiedzieć, że to był przodek FORUM w temacie kolekcjonerstwo krajoznawcze. Wszak wszystko to opierało się na korespondencji tradycyjnej a z czasem elektronicznej.
Zbieraczem jest każdy; kolekcjoner to zbieracz, który wybrał temat i stara się go ciągle pogłębiać; jeśli zaś kolekcjoner upowszechnia swe zbiory na wystawach, w artykułach itp., to staje się kolekcjonerem krajoznawcą. Tak w skrócie przedstawia się ideologia kolekcjonerstwa krajoznawczego. To wcale nie znaczy, że dyskredytuję zbieraczy, którzy zachowali dla potomności wiele cennych eksponatów.
W międzyczasie biuletyn został zastąpiony kolumną „Na kolekcjonerskim szlaku” w miesięcznika „Na szlaku”, która ukazuje się już trzeci rok. Wzrastają kontakty klubowe dzięki Internetowi, niektórzy autorzy tekstów zgłaszają się tą drogą, jednak wśród 120 członków klubu tylko kilkunastu „dorobiło się” własnego e-maila, co na dzień dzisiejszy jeszcze jest za mało.
Jesteśmy kontynuatorami wcześniejszych działań Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK z siedzibą w Lublinie. Aktualna nazwa to: Zespół ds. Kolekcjonerstwa - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK sprawujący patronat nad „4K” Korespondencyjnym Klubem Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, który w zmieniających się warunkach próbuje kolekcjonowanie staroci połączyć z nowoczesną techniką. Zapraszam do zapisywania się do klubu. Do czasu zakończenia formalnego uporządkowania spraw organizacyjnych klubu „4K” podstawą do przyjęcia jest dalej ankieta na tematy kolekcjonerskie uzupełniona oświadczeniem o zgodzie na publikacje danych w celach organizacyjnych oraz ankieta dotycząca zbiorów i działalności kolekcjonerskiej.
Wracając do pytania o odznaki kolekcjonerskie: Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego wprowadziła wyróżnienia: Plakietka Zbiorów Krajoznawczych oraz Ekslibris Krajoznawcy Bibliofila. Po kilkuletnim stosowaniu (przyznano ok. 300 plakietek i tyleż ekslibrisów) postanowiono wprowadzić dla bardziej zaawansowanych odznakę Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu srebrnym i złotym oraz jako pierwszy stopień dla młodzieży odznakę „Chomik”. Niestety odznak nie wykonano a Podkomisja przestała funkcjonować. Po kilku latach, powstały Zespół ds. Kolekcjonerstwa (patrz jak wyżej) zmodyfikował regulaminy, ale nie wprowadził je w życie z powodu braku odznak. Aktualny pomysł to zastosowanie zamiast odznak dyplomów-certyfikatów, co ma szanse realizacji w najbliższym okresie. Projekt został przedstawiony w ostatnim „Biuletynie kolekcjonerskim” http://www.miramex.com.pl/WITKA/BK2/BK23.htm#CERTYFIK , który wychodzi dalej raz w roku z tematyką organizacyjną. Członkowie klubu oraz zainteresowani przysyłają uwagi. Informacja o wprowadzeniu w życie będzie podana do wiadomości. Z kolekcjonerskim i krajoznawczym pozdrowieniem Henryk Paciej henrykp@miramex.com.pl