Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Zdobywanie dużej brązowej GOT

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2023-02-03

Temat: Zdobywanie dużej brązowej GOT
Autor: Piotreek
Data: 2023-02-02 21:29:52

Dzień dobry
Mam pytanie czy do zdobycia dużej brązowej odznaki GOT PTTK muszę odbyć ciągłą wycieczkę siedmiodniową czy mogę określoną ilość szczytów przejść szybciej?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Piotrek

Temat: Re: Zdobywanie dużej brązowej GOT
Autor: LeszekUminski
Data: 2023-02-02 21:45:55

Zdobywanie Dużych GOT polega na odbyciu tras wielodniowych (7 dniowych, ew. podzielonych na min. 4 dniowe ale pod warunkiem kontynuacji trasy).

Temat: Re: Zdobywanie dużej brązowej GOT
Autor: LeszekUminski
Data: 2023-02-02 21:49:10

Proszę przeczytać i zobaczyć moją mapkę, która może pomóc w planowaniu wielodniowych wycieczek: LINK

Temat: Re: Zdobywanie dużej brązowej GOT
Autor: cezaar
Data: 2023-02-02 21:47:12

Tu nie chodzi o jak najszybsze przebiegnięcie trasy, tylko potwierdzenie zdobycia umiejętności przebywania na górskiej, wymagającej trasie długoterminowej przez co najmniej 7 dni. O długości wycieczki mówi poniższy punkt regulaminu:

"Trasa regulaminowej wycieczki wielodniowej na wszystkie stopnie dużej GOT PTTK w każdym z terenów I-VI, musi trwać minimum 7 dni (bez wliczania ewentualnych przerw wynikających z warunków pogodowych) i przebiegać w formie ciągłej od punktu początkowego do punktu końcowego przez co najmniej 7 punktów pośrednich wybranych z wykazu, a przypisanych dla danego terenu górskiego. Zaliczenie regulaminowego punktu pośredniego następuje wtedy, gdy trasa wycieczki przebiega przez ten punkt lub omija go w bliskiej odległości. Kierunek przejścia całej trasy jest dowolny, punkty początkowe w wykazie mogą być punktami końcowymi i na odwrót. Trasa powinna być przebyta pieszo bez korzystania z przejazdów środkami komunikacji. Dopuszcza się możliwość przebycia trasy w dwóch ratach (co najmniej 4-dniowych, łącznie minimum 8 dni) zrealizowanych w czasie maksimum dwunastu miesięcy, z zachowaniem jej ciągłości w terenie."

Zwracam także uwagę na jeszcze jeden punkt regulaminu, który może Ciebie dotyczyć: "Zdobywanie GOT PTTK przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki.."

Temat: Re: Zdobywanie dużej brązowej GOT
Autor: Piotreek
Data: 2023-02-03 05:50:24

Bardzo dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Piotrek