Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Punktacja do GOT PTTK - Štiavnické vrchy

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2020-06-22

Temat: Punktacja do GOT PTTK - Štiavnické vrchy
Autor: Stonka [79.184.238.233]
Data: 2020-06-22 22:22:28

ŠTIAVNICKÉ VRCHY (GÓRY SZCZAWNICKIE) wersja 1.0

HODRUŠSKA HORNATINA

Priesil (747) z:
– Tlmače (N) 21/15
– Tekovska Breznica (Z) 12/6
– Sedlo pod Rakovcom (N,Z) 3/1
Sedlo pod Rakovcom (550) z:
– Devičany (Z) 9/6
\ Náučný chodník Čajkovské bralie 9
Sedlo Krížny buk (618) z:
– Sedlo pod Rakovcom (N) 9/8
– Slosberg (Z) 6/3
– Pukanec (Z) 6/3
\ Náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci 7
\ Náučný chodník o moruši ciernej 4
Chlm (726) z:
– Slosberg (Z) 7/3
– Rudno nad Hronom (Z) 8/3
– Hulin (Ż) 2/1
Brehy (209) z:
– Hulin (Ż) 3/7
– Rudno nad Hronom (C) 4/4
Sedlo Na plese (600) z:
– Rudno nad Hronom (C) 8/4
Sedlo pod Veľkým Veternikom (690) z:
– Sedlo Krížny buk (N) 3/2
– Pukanec, Majere (Ż) 6/3
– Sedlo Súdenica (N) 3/2
Sedlo Súdenica (655) z:
– Uhliská (N) 3/3
– Uhliská (Ż) 2/2
Sedlo Lachtriská (698) z:
– Sedlo Na plese (C) 8/7
– Uhliská (N) 2/1
– Vysoká (C) 5/5
– Havránkova lúka (N) 9/7
Havránkova lúka (514) z:
– Žarnovica (C) 13/10
– Kopanice - Baňa (C) 6/7
– Hodruša – Hámre, Sandrik (N) 4/2
Hodruša – Hámre, Sandrik (305) z:
– Kopanice - Baňa (Ż) 6/9
– Kerling (Z) 6/11
Pod Priechodnou (660) z:
– Kerling (N) 2/3
– Žarnovica (Ż) 12/7
– Vyhne (N) 9/5
Vyhne (320) z:
– Bzenica (N) 6/5
\ Banský náučný chodník Po stopách banskej činnosti vo Vyhniach 5
Kamenná (495) z:
– Vyhne (Z) 3/1
– Chrústov (Z) 6/6
Kešnerovská (690) z:
– Kerling (N,Z) 1/2
– Vyhne (Z) 10/6
– Rumplovská (N) 2/2
Jelenia skala (720) z:
– Vyhne (Ż) 11/7
– Rumplovská (Ż) 3/3
Banská Hodruša (402) z:
– Rumplovská (Ż) 3/6
– Hodrušské jazero (Ż) 2/3
\ Cestujeme v čase v Banskej Hodruši – virtuálny náučný chodnik 5
Hadová (793) z:
– Hodrušské jazero (Z) 5/2
– Rumplovská (N) 3/2
– Banky (Z) 3/2
– Sedlo pod Cukmantlom (N) 2/2
Sedlo pod Cukmantlom (778) z:
– Hodrušské jazero (Ż) 7/4
– Sedlo Červená studňa (N,Ż) 1/1
Matulka (770) z:
– Banky (Z) 5/4
– Sedlo Červená studňa (C) 2/2
– Jergištôlňa (Z) 5/3
– Bartkov majer (C) 4/4
Bartkov majer (740) z:
– Zlatý vrch (Ż) 1/2
– Breziny (C,Ż) 3/2
Priehon (590) z:
– Breziny (Ż) 3/4
– Repište (Z) 2/1
– Chrústov (Z,Ż) 2/1
Janovské sedlo (465) z:
– Chrústov (Ż) 1/2
– Bzenica (Z) 10/8
– Janova lúka (Ż) 1/1
– Pustý hrad (Z) 4/6
Janova lúka (421) z:
– Bralce p. Kečka (Z) 6/-
– Bralce (Z) 3/1
– Bralce (Ż) 3/1
Lehôtka pod Brehmi (240) z:
– Bralce (Z,Ż) 1/1
– Hliník nad Hronom (Ż) 2/2
– Szabôova skala (Ż) 1/2
– Pod Kapitulskými bralami (Z) 8/9
Pod Pustým hradom (520) z:
– Pod Kapitulskými bralami (Z) 4/2
– Pustý hrad (Z) 1/2
– Sklené Teplice (Ż) 3/1
Sklené Teplice (345) z:
– Breziny (C) 4/7
– Repište (Z) 2/3
– Žiar nad Hronom (Ż) 13/12
Kečka (490) z:
– Sklené Teplice (C) 4/3
– Žiar nad Hronom p. Horné Opatovce (BZ) 7/5
– Žiar nad Hronom (C) 10/8
Sedlo Jaseňova pažiť (768) z:
– Sklené Teplice (Z) 10/6
– Šašovské Podhradie (N) 13/8
– Sedlo Kráľov stôl (N,Z) 1/1
Sedlo Kráľov stôl (746) z:
– Kozelnik (Z) 14/10
Žakýlsky hrad (812) z:
– Sedlo Kráľov stôl (N) 3/3
– Podhorie (N) 5/3
\ Náučný chodník Žakýlske pleso 10
Šašovské Podhradie (270) z:
– Žiar nad Hronom (N) 3/3
– Stará Kremnička (żb) 6/6
– Trnavá Hora (zb) 6/6
– Hrad Šášov (Z) 1/2
Demian (685) z:
– Hrad Šášov (Z) 20/17
– Hronská Dúbrava (Z) 8/4
\ Náučný chodník Spoznaj a chráň v Štiavnickych vrchoch 10

SKALKA

Červený prameň (350) z:
– Hronská Dúbrava (Ż) 7/6
– Dubové (Ż) 7/7
Sedlo Vráta (548) z:
– Dubové (Z) 7/6
– Sedlo Veľký vrch (Z) 5/5
– Červený medokýš (Ż) 5/3
Červený medokýš (280) z:
– Ostrá Lúka (BZ) 6/8
– Zvolen (Ż) 3/3
Pustý hrad (570) z:
– Červený medokýš (BZ) 6/3
– Zvolen (N) 5/2
– Sedlo Veľký vrch (N) 3/2
Pod Veľkým vrchom (495) z:
– Sedlo Veľký vrch (N,Z) 1/1
– Zvolen (N) 4/2
– Zvolen (Z) 3/1
Sedlo Volárska (795) z:
– Dubové (Z) 11/7
– Sedlo Caniar (Z) 2/1
– Sedlo Dubinky (N) 5/4
Sedlo Dubinky (713) z:
– Kozelnik (N) 8/5
– Banská Belá (Ż) 8/6
Sedlo Caniar (702) z:
– Dubové (BZ) 12/9
– Banský Studenec (Z) 7/6
Sedlo Veterná (665) z:
– Banský Studenec (C) 5/4
– Babiná (C) 8/5
Mäsiarsky bok (345) z:
– Babiná (Z) 4/4
– Krupina (Z) 9/8
Štangarígel (482) z:
– Krupina (Z) 11/9
– Žibritov (Z) 3/3
Buzalkov vrch (711) z:
– Žibritov (N) 5/3
– Banský Studenec (N) 8/7

SITNIANSKA VRCHOVINA

Svätý Anton (421) z:
– Banský Studenec (Z) 5/7
– Vlčia jama (Z) 6/9
– Banská Štiavnica, Drieňová (BZ) 4/6
\ Náučný chodník Pozerajme očami i srdcom 1
Konôpkovci (540) z:
– Banský Studenec (C) 5/5
– Banská Belá (Ż) 4/3
– Banská Štiavnica, Drieňová (C) 1/1
\ Náučný chodník Kysihýbel 8
Jergištôlňa (625) z:
– Podhorie (N) 5/5
– Štôlňa Ferdinand (BZ) 1/1
– Banská Štiavnica, námestie (N) 3/3
Klinger (685) z:
– Banská Štiavnica, námestie (C) 3/2
– Horná Roveň (Ż) 1/2
– Evičkino jazero (C) 5/5
\ Historicko-náučný chodník Piargska špacírka 5
Sedlo Červená studňa (791) z:
– Horná Roveň (N) 6/6
– Banská Štiavnica, námestie (Z) 3/1
– Paradajs (C) 2/3
\ Náučný chodník Glanzenberg 4
\ Náučný chodník Milana Kapustu po žile Terézia 7
\ Náučný chodník Paradajs 5
Tanád (939) z:
– Paradajs (C) 3/3
– Horná Roveň (Ż) 2/1
– Farárova hôrka (C) 2/1
Farárova hôrka (817) z:
– Horná Roveň (N) 2/2
– Sedlo Pleso (N) 3/3
– Sedlo Pleso (C) 3/3
Sedlo Pleso (775) z:
– Kopanice - Baňa (C) 5/4
– Sedlo Peciny (N) 1/1
Richnavské jazero (745) z:
– Sedlo Peciny (BZ) 1/1
– Vysoká (C) 6/5
– Sedlo Krížna (C) 3/2
Sedlo Krížna (698) z:
– Vlčia jama (Ż) 9/9
– Banská Štiavnica, križovatka (Z) 10/8
– Evičkino jazero (C) 3/3
– Sedlo Peciny (N) 2/3
– Počúvadlianske jazero (Ż) 3/3
\ Lesnícky náučný chodník Počúvadlo/Banský jarok 3
Tatárska lúka (906) z:
– Sedlo Krížna (N) 5/3
– Počúvadlianske jazero (Z) 4/2
– Hrad Sitno (n.ch) 2/2
Sitno (1009) z:
– Tatárska lúka (N) 2/1
– Hrad Sitno (N) 2/1
Hrad Sitno (872) z:
– Vlčia jama (N) 4/2
Vlčia jama (729) z:
– Prenčov (N) 10/6
– Bardinová dolina (Ż) 3/3
Tatársky jarok (660) z:
– Bardinová dolina (Ż) 1/1
– Počúvadlianske jazero (N,Ż) 3/3
– Beluj (N) 9/6
Mladá hora (310) z:
– Beluj (N) 10/11
– Sebechleby (Z) 3/2
– Hontianske Nemce (N) 8/7
Koháriho dub (380) z:
– Hontianske Nemce (n.ch.) 6/4
– Tepličky, horáreň (Ż) 3/2
Viničný vrch (435) z:
– Mladá hora (nb) 5/4
– Opatov vrch (żb) 4/6
– Sebechleby (nb) 8/6
\ Náučný chodník Po stopách predkov 11
Dekyš, mlyn (458) z:
– Počúvadlianske jazero (Z) 7/9
– Jabloňovce (Z) 11/9
Pečenice (253) z:
– Jabloňovce (Z) 4/4
– Bátovce (Z) 3/3
\ Náučný chodník "Pečenice" 3/2
\ Turisticko-náučný chodník „Mesta kráľovien” 7/6
© Piotr Nowakowski „Stonka”, czerwiec 2020.
Proszę o ewentualne uwagi do niniejszego opracowania.