Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Punktacja do GOT PTTK - Kremnické vrchy

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2020-04-22

Temat: Punktacja do GOT PTTK - Kremnické vrchy
Autor: Stonka
Data: 2020-04-22 20:20:51

KREMNICKÉ VRCHY (GÓRY KREMNICKIE) wersja 1.0

FLOCHOVÁ

Čremošnianske lazy, vleky (789) z:
– Turčianske Teplice (Ż) 6/3
– Kôpka (Ż) 3/2
– Čremošné (N) 3/1
Čremošné (632) z:
– Turčianske Teplice (Z) 5/4
– Čierna voda, chaty (Z) 2/2
Flochová, rázcestie (1316) z:
– Čierna voda, chaty (Z) 13/6
– Sedlo Flochovej (Z) 1/1
Sedlo Flochovej (1297) z:
– Chata Bartoška (N) 10/4
– Studený žľab (Kaltrin) (N) 11/6
– Pod Tablou (C) 5/3
– Sedlo Malý Šturec (C) 11/7
Sedlo Malý Šturec (890) z:
– Chata Bartoška (Ż) 5/3
– Horný Harmanec, parkovisko (żb) 8/5
Dolný Harmanec (485) z:
– Horný Harmanec, parkovisko (żb) 2/3
– Harmanec (BZ) 2/2
Pod Holým vŕškom (740) z:
– Harmanec (Ż) 7/4
– Kordiky (Z,Ż) 2/3
Riečanské sedlo (752) z:
– Pod Holým vŕškom (Z) 6/6
– Uľanka (Ż) 8/4
– Banská Bystrica, Hámor (Z) 13/9
– Podlavice (cb) 11/7
– Riečka (Ż) 5/2
Harmanecká jaskyňa (820) z:
– Horný Harmanec, parkovisko (N) 4/2
Ω Harmanecká jaskyňa (zwiedzenie) 3
Ištvánka (995) z:
– Harmanecká jaskyňa (N) 5/3
– Kordiky (N) 5/3
– Pod Tablou (Ż) 1/2
Kordícke sedlo (1117) z:
– Pod Tablou (C) 3/3
– Kordiky (Ż) 5/2
– Studený žľab (Kaltrin) (Ż) 7/4
Studený žľab (Kaltrin) (809) z:
– Turček (N) 6/5
Vyhnatova (1283) z:
– Kordícke sedlo (C) 4/2
– Sedlo Tunel (C) 2/1

SKALKA

Sedlo Tunel (1150) z:
– Turček (Z) 12/7
– Tichá (Ż) 5/2
Chata nad Tajovom (770) z:
– Tichá (Z,Ż) 1/2
– Kordiky (Z) 3/4
– Tajov (Ż) 7/4
Suchy vrch (690) z:
– Tajov (Ż) 6/4
– Banská Bystrica, Tulská (N) 7/4
– Banská Bystrica, Mládežnícka (Z) 7/4
– Malachov (Z) 5/3
– Trávny Ždiar (N) 1/2
– Ortúty, chaty (Ż) 4/4
Králiky, U Ruskov (760) z:
– Suchy vrch (N) 8/7
\ Náučný chodník Králická tiesňava 2
Králiky, rekreačné stredisko (910) z:
– Králiky, U Ruskov (N) 2/1
– Tichá (Z) 5/5
Skalka, ferrata (1183) z:
– Sedlo Tunel (C) 1/1
– Skalka, vyhliadka (C) 1/1
Skalka, rekreačné stredisko (1180) z:
– Sedlo Tunel (C,Ż) 2/2
– Skalka, vyhliadka (BZ) 1/1
– Obrázok (Ż) 7/3
– Krahule (C) 7/4
Kremnické Bane (784) z:
– Krahule (C) 4/5
– Kunešov (C) 4/4
Sedlo pod Vysokou (902) z:
– Kunešov (C) 5/4
– Handlová (Z) 10/5
– Bralová skala (C) 7/6
Remata, chata Poniklec (447) z:
– Bralová skala (Ż) 3/7
– Handlová (Ż) 5/5
Krahuľský štít (959) z:
– Krahule (zb) 3/2
– Kremnica (zb) 6/2
Toliar (650) z:
– Kremnica (Ż) 4/3
– Krahule (N) 2/4
– Obrázok (Ż) 2/3
Bystrické sedlo (1190) z:
– Skalka, rekreačné stredisko (N) 2/2
– Skalka, vyhliadka (C) 1/1
– Králiky, rekreačné stredisko (N) 4/1
– Králické sedlo (C) 1/1
Králické sedlo (1185) z:
– Králiky, rekreačné stredisko (Z) 4/1
– Obrázok (Z) 7/3
– Zlatá studňa (C) 2/3
Velestúr (1254) z:
– Zlatá studňa (C) 1/1
– Sedlo Tri Kríže (C) 2/1

TRI KRÍŽE - HOSTINEC

Sedlo Tri Kríže (1182) z:
– Chata Hostinec (N) 1/1
– Rudná poľana (C) 2/1
– Pod Košiarmi (Ż) 6/4
– Ortúty, chaty (N) 9/4
Ortúty, horáreň (630) z:
– Ortúty, chaty (N) 1/1
– Malachov (N) 4/2
– Pod Košiarmi (Z) 2/5
Horné Pršany (635) z:
– Pod Košiarmi (Ż) 4/7
– Kremenia (Ż) 2/2
– Kremnička (Ż) 7/4
Chata Hostinec (1160) z:
– Velestúr (Ż) 1/2
– Ihráč (Z) 17/10
– Trojica (N) 2/1
– Toliar (Z) 10/5
Trojica (1047) z:
– Nevoľné (Ż) 12/9
– Kremnický Štós (Ż) 5/4
– Kremnica (N) 11/6
Kremnica (550) z:
– Kremnický Štós (Ż) 2/6
– Horná Ves (N) 3/2
\ Turisticko-náučný chodník Zelená cesta 11
Nevoľné (703) z:
– Kremnický Štós (cb) 3/5
– Horná Ves (Ż) 5/2
– Jastrabá (zb) 8/5
– Pod Peňažnou (żb) 3/3
Pod Peňažnou (692) z:
– Peňažná, kríž (żb) 1/3
– Ihráč (nb) 4/2
Krížne cesty (650) z:
– Horná Ves (N) 6/4
– Slaská (N) 8/6
– Bartošova Lehôtka (żb) 5/3
Jastrabská skala (684) z:
– Bartošova Lehôtka (Ż) 5/2
– Jastrabá (cb) 4/2
Jastrabá (420) z:
– Trnavá Hora (cb) 11/10
– Stará Kremnička (nb) 9/8
Stará Kremnička (289) z:
– Lutila (żb) 8/8
– Šašovské Podhradie (żb) 6/6
– Žiar nad Hronom (nb) 6/6
\ Náučný chodník Kamenica 8
\ Náučný chodník Šibeničný vrch 9
Rudná poľana (1121) z:
– Jastrabá (N) 18/11
– Sedlo Laurín (C) 4/3

SIELNICKÁ POĽANA

Sedlo Laurín (995) z:
– Badín (Z) 14/8
– Za vrch lúka (C) 5/4
Za vrch lúka (875) z:
– Tŕnie (Z) 13/9
– Veľký Son, Danielová (C) 2/1
Veľký Son, Danielová (807) z:
– Sielnica (Ż) 11/7
– Kováčová (C) 15/10
Čertova skala (440) z:
– Tŕnie (Z) 7/7
– Budča (Z) 7/5
\ Náučný chodník Boky 8

© Piotr Nowakowski „Stonka”, kwiecień 2020
Proszę o ewentualne uwagi do niniejszego opracowania.