Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne a prawo

wszystkich wiadomości w wątku: 14
data najnowszej wiadomości: 2019-06-28

Temat: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Przodownik 1811
Data: 2018-12-28 17:55:13

Posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce

18 grudnia 2018 r., pod kierownictwem Pani minister Anny Krupki, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce. Podczas spotkania zostały wręczone akty powołania członkom Zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. Posiedzenie Zespołu zostało poprowadzone przez Ewę Pawlak-Lewandowską, dyrektora Departamentu Turystyki MSiT.

Podczas spotkania Dominik Borek – zastępca dyrektora Departamentu Turystyki wygłosił referat nt. aktualnego stanu prawnego szlaków turystycznych w Polsce. Następnie głos zabrał dr Andrzej Stasiak z Zakładu Geografii Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie definicji, klasyfikacji oraz funkcji szlaków turystycznych w Polsce i na świecie.W problematykę związaną ze znakowaniem szlaków turystycznych w Polsce wprowadził słuchaczy Jerzy Kapłon - skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Natomiast o Bazie Szlaków Turystycznych opowiedział Tomasz Gołąbek z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Spotkanie było pierwszym z cyklu, które ma na celu wypracowanie długofalowych rozwiązań dotyczących przygotowania założeń przepisów prawnych dotyczących szlaków turystycznych w Polsce.

źródło > LINK

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Mieszko
Data: 2018-12-28 19:37:39

Może nie wypada pisać tego akurat na tym forum ale co tam.
Szkoda że ministerstwo zna tylko jedną organizację pozarządową zajmującą się turystyką.
Przy wspólnym stole powinno zasiąść znacznie więcej organizacji.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2019-01-03 10:08:46

Od kiedy to ta efemeryda zwana TTPiK zajmuje się szlakami turystycznymi?
Jest natomiast faktem, że PTTK wciąż jest jedyną ogólnopolską organizacją, która zajmuje się znakowaniem szlaków, a praktycznie nie ma żadnej organizacji, zajmującej się budową i modernizacją dróg, których te szlaki potrzebują. Władze sprowadziły problem szlaków do poziomu gminy, a takie rozdrobnienie nie służy powstawaniu i utrzymywaniu szlaków długodystansowych o wysokim standardzie. Sporadycznie szlaki takie tworzą niektóre urzędy marszałkowskie, starostwa lub związki międzygminne, niekiedy przy udziale PTTK i to raczej ich obecności powinno oczekiwać się w takiej komisji.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Mieszko
Data: 2019-01-03 11:39:25

Piotrze,
Nie wspominałem o TTPiK. Jak masz jakiś problem to idź do lekarza albo przynajmniej weź braveran.
Pisząc o innych organizacjach miałem na myśli między innymi LOT-y i LGD-y zajmujące się wyznaczaniem szlaków w swoich gminach i powiatach.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Stanisław Łuć
Data: 2019-01-03 23:36:48

A czy ZG PTTK ogłosił jakiś komunikat w tej sprawie?
Staszek odszedł od nas 1 października 2020.
Pożegnanie Staszka:
https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43750

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2019-01-04 08:17:49

"Nie wspominałem o TTPiK"
Wspomniało się samo przy podpisie i to było jedyne, co sam zasugerowałeś. To taki miraż, a tak naprawdę, to tego podpisu nie było, nieprawdaż?
"Jak masz jakiś problem to idź do lekarza"
Rozumiem, że sam już wypraktykowałeś rozwiązywanie "jakiegoś problemu" z tym, co sam piszesz i masz już swojego lekarza.
"miałem na myśli między innymi LOT-y i LGD-y"
A to właśnie już sam skomentowałem wcześniej. A LOT-y powinny zajmować się propagandą i informacją dotyczącą swoich członków, a nie znakowaniem szlaków. Jeżeli tak jest, to jest to jakieś zboczenie. Co do LGD, to pomysł jest dobry, ale zazwyczaj robią wszystko jak najtaniej i zatrudniają głównie swoich, którzy nie mają ku temu żadnych kwalifikacji, więc zamiast szlaków wychodzi typowa polska tandeta.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2019-01-04 08:28:38

Proponuję zwrócenie uwagi na pokrętne sformułowanie "(zespół) ... ma na celu wypracowanie długofalowych rozwiązań dotyczących przygotowania założeń przepisów prawnych".
A więc najpierw zespół ma dojść do tego, kto ma przygotować założenia do przepisów, czyli inaczej przygotować specyfikację warunków przetargu, w wyniku którego ktoś przygotuje te założenia. A jak już te założenia powstaną, to ktoś je będzie opiniował, zapewne kilka ministerstw, spora grupa różnych urzędów i co najmniej kilkanaście różnych organizacji społecznych. Potem dopiero ktoś opracuje projekt stosownych regulacji prawnych, następnie projekt trafi ponownie do konsultacji, a na koniec trafi do poczekalni, żeby się nad nimi zlitował Sejm i MSiT. Jak dobrze pójdzie, to minie jakieś 5 lat.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Mieszko
Data: 2019-01-04 08:55:38

podpis to jak sama nazwa wskazuje podpis a nie treść posta.
A że akurat organizacja Cię drażni to twój problem. Pewnie bliższe byłoby Ci KZ PZPR (oni tez woleli wszytko planować cenrtalnie a nie na poziomie lokalnym)

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2019-01-04 09:11:14

Proponuję, abyś zakończył to chamskie spamowanie. Jak masz coś inteligentnego do napisania, to chętnie przeczytam.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2019-01-04 15:13:50

Cześć.
A czy ZG PTTK ogłosił jakiś komunikat w tej sprawie?
A jak myślisz? ;-)
Na stronie WWW ZG PTTK nie ma o tym ani słowa.
Na fanpejdżu fejsbukowym też cisza.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: Stanisław Łuć
Data: 2019-01-06 22:58:17

Taką miałem cichą nadzieję, że po prostu nie umiem znaleźć...

pozdrawiam
Staszek
Staszek odszedł od nas 1 października 2020.
Pożegnanie Staszka:
https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43750

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: kleks
Data: 2019-01-20 21:48:16


ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych
w Polsce
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392; z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych
w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu
i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki
w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
3) Sekretarz Zespołu - Katarzyna Podhorodecka, starszy specjalista w Departamencie Turystyki
w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
4) Członkowie Zespołu:
a) Wojciech Ścibor - wicedyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej w Polskiej Organizacji
Turystycznej,
b) Andrzej Gordon - dziekan Kręgu Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
c) Jerzy Kapłon - skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
d) Jolanta Śledzińska - sekretarz ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
e) Michał Kozłowski - główny specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Departamentu Transportu
Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
f) Piotr Łysoń - dyrektor Departamentu Badań Społecznych w Głównym Urzędzie Statystycznym,
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – turystyka, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).
DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 r.
Poz. 94
g) Marek Więckowski - główny specjalista w Departamencie Badań Społecznych w Głównym Urzędzie
Statystycznym,
h) Andrzej Stasiak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,
i) Małgorzata Czapla - inspektor w Zespole ds. Rozwoju Potencjału Turystycznego Regionu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
j) Marek Sołtysiak – naczelnik Wydziału Planowania i Upowszechniania Turystyki w Departamencie
Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
k) Sławomir Skrzydlewski - główny specjalista ds. legislacji w Zespole ds. legislacji w turystyce
w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie regulacji szlaków turystycznych,
w szczególności propozycji stworzenia jednolitego systemu, który obejmie różne typy i rodzaje szlaków
oraz będzie regulował również ich hierarchiczność, sposób oznakowania, sposób ewidencjonowania oraz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo na szlakach, uregulowanie odpowiedzialności za szkody,
problematykę finansowania, wytyczania i konserwacji szlaków, prawną dostępność terenów, na których
urządzane są szlaki turystyczne;
2) spotkania i dyskusje nad proponowanymi rozwiązaniami;
3) przygotowanie ostatecznych propozycji regulacji prawnych wraz ze stworzeniem dokumentu Oceny
Skutków Regulacji.
§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Z posiedzeń Zespołu będą sporządzane protokoły.
4. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym analizę, wnioski i propozycje regulacji
prawnych, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.
§ 5. 1. Członkowie Zespołu niebędący pracownikami Ministerstwa Sportu i Turystyki za pracę w Zespole
nie otrzymują wynagrodzenia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Praca w Zespole pracowników Ministerstwa Sportu i Turystyki jest traktowana na równi
z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych i nie przysługuje za nią dodatkowe wynagrodzenie.
3. Członkowi Zespołu, który jest pracownikiem podmiotu z siedzibą poza Warszawą, przysługuje zwrot
kosztów podróży służbowych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
4. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 3 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów
zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Zwrot przysługuje
do wysokości 300 zł brutto z uwzględnieniem stawek określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 3 pokrywane są z budżetu państwa z części
40.
§ 6. Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac i zatwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki
sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 4.
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 2 – Poz. 94
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka
Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 3 – Poz. 94
o/PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 23:20:56

W PRL całość spraw dotyczących lądowych szlaków turystycznych powierzono Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu
(Zarządzenie Przewodniczącego GKKFiT z 10 kwietnia 1962 roku).

Rozporządzenie unieważniono w 1988 roku.

Temat: Re: Szlaki turystyczne a prawo
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 23:26:21

Wygląda na to, że i powołany Zespół kwestii stosownej ustawy nie opracuje,
koniec kadencji Sejmu.