Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Nowe władze PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 15
data najnowszej wiadomości: 2018-03-14

Temat: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2017-09-17 21:26:10

Cześć.

Miło mi poinformować, że na XIX Walnym Zjeździe PTTK, który odbył się w ostatni weekend prezesem Zarządu Głównego PTTK został nasz forumowy kolega Jacek Potocki.

Jacku, przyjmij moje najlepsze życzenia wytrwałości i skuteczności we wprowadzaniu niezbędnych zmian w Towarzystwie.

Pozdrawiam,
Łukasz Aranowski
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: JAK [46.215.148.95]
Data: 2017-09-18 10:16:19

Czyżby nadszedł czas na PTTK 2.0, a może nawet PTTK 3.0 ? Za 4 lata będzie to "normalka" w każdej organizacji pozarządowej. Wystarczy w Zarządzie Głównym PTTK tylko jeden sprytny męski lub damski "członek" współpracujący z MS i Google i cały PTTK-owski świat będzie w smartfonie każdego PTTK-owca.
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2017-09-18 11:32:12

Czołem.

To prawda - zaistniały wreszcie szanse na ogromne zmiany w Towarzystwie.
Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem w wybór Jacka. Teraz mi głupio. :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: JAK [46.169.208.205]
Data: 2017-09-18 18:44:45

Pierwszą sprawą powinna być nowa legitymacja członkowska PTTK wystawiana za odpowiednią opłatą przez ZG PTTK jako jedyny podmiot upoważniony do jej wydawania. Mając taką legitymację PTTK w "bazie - chmurze" ZG PTTK i w swoim smartfonie, mogę potem działać sobie na szczeblu lokalnym: w jakimś kole, klubie, Oddziale, itp., gdzie obowiązywałyby jakieś dodatkowe daniny na lokalne potrzeby.
System informatyczny ZG PTTK powinien informować mnie o zaleganiu w opłacie składki i w prosty sposób egzekwować należność za nią w formie mikropłatności.
Nie oczekuję na początek nic więcej
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2017-09-18 20:38:07

Czołem.

Pierwszy serwis do zapisów elektronicznych napisałem 15 lat temu. Wtedy to było coś.

A dzisiaj? Centralna baza danych członków PTTK i ewidencja składek, mobilna legitymacja itp., to projekt na kwartał, który może zrealizować każdy student.

Inna sprawa, że strona WWW to też jest prosty projekt, a PTTK realizuje go już od 4 lat (patrz: http://www.pttk2013.pl/). :-)
Ciekawe, czy stara strona Towarzystwa zdąży skończyć 15 lat (w wakacje przyszłego roku), czy Jacek zdąży zadziałać wcześniej. Może stara strona powinna dostać jakąś odznakę "za wytrwałość"? :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: JAK [95.40.104.9]
Data: 2017-09-19 08:21:24

Kiedyś zaglądał na to forum entuzjasta nowych technologii, obecnie członek ZG PTTK - Paweł Zań. Gdy ochłonie po wyborach, może wróci do ludzi z forum-pttk.pl i będzie nas informował o swoich przemyśleniach i ożywi ruch na forum.
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Szymon Nitka [89.74.221.70]
Data: 2017-09-22 13:24:06

Ten serwis powinien zostać wykluczony z indeksacji w Google przed dodanie odpowiednich tagów. Łukasz, wiesz o co chodzi. Przecież teraz może być powodem dezinformacji?

https://www.google.pl/search?q=site%3Apttk2013.pl

Szy.
--
Znajkraj
blog turystyczno-krajoznawczy, ostatnio m.in.:
Bieszczady, Pomorze Zachodnie, Austria, Saksonia, Berlin
http://www.znajkraj.pl/

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Szymon Nitka [89.74.221.70]
Data: 2017-09-22 13:26:12

O, przy okazji, poprawisz forum by https też linkowało? :]

Szy.
--
Znajkraj
blog turystyczno-krajoznawczy, ostatnio m.in.:
Bieszczady, Pomorze Zachodnie, Austria, Saksonia, Berlin
http://www.znajkraj.pl/

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2017-09-24 11:24:44

Czołem Szymku.

Jasne, że wiem o co chodzi.
Cała ta strona powinna być zabezpieczona przez htaccess.
Ale co ja poradzę? Tak właśnie wyglądają projekty informatyczne w PTTK.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2017-09-25 12:03:29

Cześć.

Od kilku lat miałem to poprawić i jakoś nie mogłem się zebrać.
Dzisiaj to wreszcie ogarnąłem.
Działa.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Radwa [94.254.128.34]
Data: 2017-09-30 06:55:28

Może warto byłoby, żeby Prezes ZG PTTK
wybierany był w wyborach bezpośrednich?
Pozdrawiam
Wojtek

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: vodca [46.215.184.235]
Data: 2017-10-10 20:58:37

Cała ordynacja powinna być napisana od nowa. Nie tylko jeśli chodzi o władze naczelne. Np. "fajne" jest to że prezesem może być każdy z członków zarządu, nawet choćby miał ajmniej głosów ze wszystkich.

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Amotolek [89.67.36.228]
Data: 2018-03-14 12:09:39

Mocno spóźnione ale szczere i najlepsze życzenia dla Nowego Prezesa Towarzystwa wraz z nadzieją na poprawę stanu zarządzania PTTK jaki od początku XXI wieku prezentował się jako do niczego nie podobny i beznadziejny:-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: JAK [31.2.76.145]
Data: 2018-03-14 16:23:56

Wszyscy, którzy mieli ambicje na stanowisko prezesa lub wiceprezesa PTTK mogą spróbować szczęścia w kolejnych zawodach. Ciekawe, czy będzie mieszkanie służbowe, ale od biedy można mieszkać w biurze:

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Przekazujemy zaproszenie WOT wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie. Termin składania dokumentów konkursowych upływa 27 marca br.

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska:
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności:
a) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia a także wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
c) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, zawieszanie członka, wykluczanie ze Stowarzyszenia w oparciu o kryteria uchwalone przez Radę Programową,
d) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia corocznie Radzie Programowej projektów planu finansowego oraz planów działania Stowarzyszenia na potrzeby Walnego Zebrania,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zatwierdzany przez Radę Programową budżet roczny,
f) składanie pisemnych kwartalnych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Programowej,
g) bieżące informowanie Rady Programowej o wszelkich przypadkach działań naruszających lub stwarzających zagrożenie naruszenia majątkowych lub niemajątkowych interesów Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
i) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania i Rady Programowej oraz wykonywanie czynności przypisanych Zarządowi w kodeksie etyki Stowarzyszenia,
j) wykonywanie zaleceń podmiotu przeprowadzającego kontrolę w Stowarzyszeniu oraz udzielanie podmiotowi dokonującemu kontroli Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
k) przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie Programowej do zatwierdzenia.
3. Prowadzenie Biura konferencji i kongresów (Warsaw Convention Bureau), działającego w ramach Biura Stowarzyszenia, w szczególności pozyskiwania i wspomagania organizacji spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy.
4. Praca na stanowiskach związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawa, Kodeks spółek handlowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny.

Materiały informacyjne WOT:
Pod adresem http://wot.waw.pl/do-pobrania/ dostępne są publikacje, prezentacje, raporty, raporty i sprawozdania WOT, które obrazują zakres działania Stowarzyszenia.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej
- minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, inny język obcy mile widziany

Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie wyższe na kierunku: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, antropologia
- bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
- umiejętność myślenia strategicznego i planowania, samodzielność, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zdolności komunikacyjne i interpersonalne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
- syntetyczny tekst dot. diagnozy obecnego stanu turystyki w Warszawie i możliwości jej dalszego rozwoju – tekst powinien zawierać ok. 3600 znaków (2 strony formatu A4)
- kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
- kopie świadectw pracy, umów o dzieło i zleceń, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentujące wymagany minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 marca 2018 r. na adres:
Adres składania dokumentów: Warszawska Organizacja Turystyczna, Pl. Defilad 1 pokój 938, 00-901 Warszawa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15.00.
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Temat: Re: Nowe władze PTTK
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2018-03-14 16:29:18

Czołem.

Rozczuliły mnie obowiązkowe kierunki studiów.
Szczególnie ta antropologia. :-)

Po co tak ograniczać?
Niestety przywiązywanie wagi do studiów i skończonego kierunku jest bardzo charakterystyczne dla budżetówki i owocuje sporym brakiem profesjonalistów w "publicu".

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski