Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Uratujmy odznakę GOT!

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2014-08-19

Temat: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Rafał Kwatek
Data: 2013-12-27 23:21:32

Od 1 stycznia 2014 obowiązywać będzie nowy regulamin GOT. W regulaminie zostały wprowadzone zasadnicze, niekorzystne zmiany dotyczące zdobywania m.in. odznak dużych i za wytrwałość, które naszym zdaniem zdecydowanie utrudniają, jeśli nie całkowicie uniemożliwiają zdobywanie wyższych stopni odznaki. W ostatnich latach wysłaliśmy z naszego Oddziału do COTG około 100 książeczek GOT z prośbą o weryfikację dużych odznak GOT oraz norm na za wytrwałość (COTG weryfikuje około 1000 odznak dużych rocznie) i mamy przekonanie, że żaden ze zdobywców nie miałby szans spełnić dziwacznych warunków, jakie zostały opisane w nowym regulaminie.

Ponadto nasze wątpliwości budzi też sam tryb przyjęcia nowego regulaminu, który został uchwalony bez odpowiednich konsultacji. Nowy regulamin obowiązuje w zasadzie od momentu uchwalenia, bez żadnego uprzedzenia zdobywających odznakę.

Z uwagi na powyższe postanowiliśmy jako Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie zaapelować do Władz PTTK o wycofanie się ze zmian, przywrócenie poprzedniej wersji regulaminu GOT oraz rozpoczęcie prac nad nowym regulaminem z uwzględnieniem konsultacji ze środowiskiem Przodowników Turystyki Górskiej oraz zdobywców odznaki.

Szczegółowy apel wraz z informacją w jaki sposób możecie go poprzeć znajdziecie na stronie:
http://ktg.om.pttk.pl/

Dodatkowo możecie też poprzeć nasz apel na Facebooku:
http://www.facebook.com/uratujmy.got

Pozdrawiam,
Rafał Kwatek
Zdobywca odznaki GOT w stopniu dużym złotym
zdobywający ostatnią normę odznaki "Za wytrwałość"

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2014-01-17 12:37:52

Cześć.

Odpowiedź KTG ZG PTTK:
http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1389764797

Komunikatat w sprawie znowelizowanego Regulaminu GOT

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znowelizowany regulamin GOT PTTK. Jego wprowadzenie wywołało dyskusje. Mamy nadzieję, że kilka poniższych uwag rozwieje wątpliwości.

1. Od kilkunastu lat obowiązywał regulamin GOT PTTK, który – swego czasu – też budził zastrzeżenia. Dotyczyły one zwłaszcza „przeskoku” ze spisu tras punktowanych na mapki z punktacją. Teraz okazało się, że mapki są miejscami nieaktualne i wymagają korekty (KTG ZG PTTK aktualnie nad nią pracuje), a niektórzy proponują nawet powrót do tradycyjnego spisu wycieczek punktowanych.

2. Uchwaliliśmy przed laty, że zmian w regulaminie GOT PTTK nie wolno robić częściej niż raz na 4 lata z wyjątkiem zmian redakcyjnych i stylistycznych. Dlatego też w ostatnich kilku kadencjach KTG ZG PTTK żadnych zmian, poza uchwaleniem dużej odznaki „Za wytrwałość”, nie wprowadziła.

3. O korektach regulaminu GOT PTTK dyskutowano już od 8 lat. Zastrzeżenia budziło kilka kwestii, a zwłaszcza:

* wiek zdobywania GOT PTTK, który ulegał obniżeniu, mimo wprowadzenia przez PTTK odznak adresowanych do dzieci (np. Siedmiomilowe Buty),
* zróżnicowanie ilości punktów zdobywanych przez dzieci i dorosłych (dzieci czuły się „gorsze”),
* obniżenie rangi GOT PTTK na skutek ułatwień związanych z ich zdobywaniem (zwłaszcza odznak dużych) w porównaniu z wymogami sprzed lat,
* obniżenie rangi GOT PTTK, bowiem zdobywca dużej złotej GOT PTTK nie musiał wędrować i poznawać wszystkich pasm górskich Polski, a nawet – jak mawiali złośliwi – mógł odznaki zdobywać wędrując „wokół jednej góry” lub odbyć np. 2-dniową wycieczkę (jako wielodniową), na której byłoby 7 punktów pośrednich zaliczonych na poczet dużej GOT PTTK,
* fakt, iż zgodnie z dotychczasowym regulaminem można było wszystkie stopnie małe i popularną GOT PTTK zdobyć poza polskimi górami.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie dużych GOT PTTK. Zgodnie z apelami niektórych Koleżanek i Kolegów „ratowaliśmy” GOT PTTK podnosząc wymogi, a zatem i rangę odznaki. Inaczej mówiąc, nowy regulamin koryguje niektóre dotychczasowe ułatwienia, tj. nawiązuje po części do zapisów, które istniały w regulaminie przed wprowadzeniem tych ułatwień, tj. przed rokiem 1997. Zresztą ówczesne wymagania związane ze zdobywaniem dużych GOT PTTK były większe niż wprowadzone obecnie.

Wprowadzone zmiany kładą nacisk na poznawanie w pierwszym rzędzie polskich gór, co – oczywiście - nie wyklucza wędrowania po górach krajów sąsiadujących (prosimy zwrócić uwagę, na rozszerzenie tych możliwości).

GOT PTTK nie jest odznaką sportową. Jej zadaniem jest popularyzacja poznawania gór, o czym przed laty pisał W. Krygowski, a nie wyścig i rywalizacja w pokonywaniu odległości i zdobywaniu szczytów. Odznaka ma świadczyć o kwalifikacjach turysty, o znajomości gór. Dlatego ograniczona jest ilość punktów możliwych do zaliczenia na poczet kolejnego stopnia odznaki.

Regulamin GOT PTTK wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez petetekowskie środowiska związane z turystyką osób niepełnosprawnych. Uważamy, że pobyt tych osób w górach nie może się wiązać wyłącznie z wyjazdem samochodem na przełęcz lub koleją linową na ten lub inny szczyt, ale ma także umożliwić wędrowanie i dawać satysfakcję związaną ze zdobywaniem odznak.

Głosy, iż wprowadzone zmiany spowodują spadek ilości zdobywanych odznak, nie powinny nikogo martwić: duża GOT PTTK ma świadczyć o wysokich kwalifikacjach zdobywcy, a nie służyć wypełnianiu tabelek i statystyce. Nie zapominajmy też, że z grona zdobywców GOT PTTK rekrutują się z czasem kandydaci na przodowników turystyki górskiej PTTK. W świetle apeli Koleżanek i Kolegów o podniesienie rangi i określenie niektórych uprawnień przodowników, powinno nam zależeć na jak najwyższym poziomie ich wiedzy i znajomości gór.

Informujemy na koniec, że Prezydium Zarządu Głównego PTTK miało prawo zatwierdzić tekst nowego regulaminu GOT PTTK na posiedzeniu w dn. 13 XII 2013 r. na podstawie art. 31, ust.1, pkt 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Mamy nadzieję, że te kilka uwag wyjaśniają intencje jakie towarzyszyły wprowadzeniu znowelizowanego regulaminu GOT PTTK i odznaka ta będzie nadal szanowanym wyróżnieniem, nobilitującym turystę górskiego.

Jerzy W. Gajewski
przewodniczący KTG ZG PTTK

Janusz Konieczniak
sekretarz KTG ZG PTTK
Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Tomek Dygała
Data: 2014-01-17 20:49:43

1. Od kilkunastu lat obowiązywał regulamin GOT PTTK, który – swego czasu – też budził zastrzeżenia. Dotyczyły one zwłaszcza „przeskoku” ze spisu tras punktowanych na mapki z punktacją. Teraz okazało się, że mapki są miejscami nieaktualne i wymagają korekty (KTG ZG PTTK aktualnie nad nią pracuje), a niektórzy proponują nawet powrót do tradycyjnego spisu wycieczek punktowanych.
Ha ha ha...
No to się pośmialiśmy. Jeżeli "teraz" oznacza 1999 rok to OK :-)
Inna sprawa że takie postrzeganie czasu w rozumieniu PTTK mnie kompletnie nie dziwi.

Tak gwoli przypomnienia:
http://www.tramp.waw.pl/poradnik/got/got_lista_bledow.php

Pozdrawiam :-)

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Grześ85
Data: 2014-01-17 23:03:06

Miałem w dniu dzisiejszym zamieścić link do zapisu ukazującego stanowisko komisji...Nie wiem jak to traktować...Wiem jedno...Wcześniej jechałem w góry i przy okazji zdobywałem GOT... Nie oszalałem by teraz jechać w góry planując wyjazd ściśle pod GOT bo tak nakazuje mi nowy regulamin zwłaszcza jeśli chodzi o zdobywanie odznak dużych.Więc historia się kończy.A dwa co z osobami które są w trakcie zdobywania i nie mają jeszcze weryfikacji za poprzedni rok-z tego co pamiętam książeczki można składać do końca stycznia?Czy ich obowiązują już nowe przepisy?Ponoć prawo nie działa wstecz ...Będę wdzięczny za odpowiedź tyczącą się właśnie tej kwestii

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Rafał Kwatek
Data: 2014-01-23 09:37:43

Jako inicjatorzy akcji "Uratujmy GOT" pragniemy się odnieść do komunikatu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, który został opublikowany na stronie KTG. Sam fakt opublikowania przez KTG ZG swojego stanowiska traktujemy jako pozytywny - jest to pierwsze wyjaśnienie intencji wprowadzenia zmian i przedstawienie opinii oraz argumentów Komisji. Niestety treści komunikatu nie odbieramy już tak pozytywnie, ponadto zawiera on wiele błędów oraz nieprawdziwych informacji. Autorzy komunikatu twierdzą, że zmiany nie powinny wzbudzać wątpliwości oraz dyskusji. Jak zatem wyjaśnić, że naszą akcję protestu przeciw nowemu regulaminowi poparło kilkaset osób w tym m.in. członkowie Władz PTTK oraz wielu Przodowników Turystyki Górskiej?

Chcemy zatem jeszcze raz podsumować przyczyny powołania akcji "Uratujmy GOT", której celem jest wstrzymanie wprowadzenia w życie przyjętych zmian do regulaminu GOT.
1. Wprowadzenie zmian w regulaminie GOT zostało dokonane bez odpowiedniej akcji informacyjnej oraz bez ustalonego vacatio legis. Uważamy, że plany wprowadzenia tak istotnych zmian powinny być zakomunikowane kilka miesięcy przed ich wejściem w życie. Tymczasem regulamin został opublikowany dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania.
2. Nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji oraz nie przedstawiono żadnego uzasadnienia dla wprowadzanych zmian. Dopiero nasza akcja spowodowała, że KTG opublikowało komunikat w tej sprawie. Żałujemy, że nie odbyło się to w odwrotnej kolejności: najpierw przedstawienie założeń do zmian w regulaminie, dyskusja, a dopiero póŸniej wprowadzenie zmian do regulaminu.
3. Złamana została zasada retroaktywności prawa (prawo nie działa wstecz) dla osób będących w trakcie zdobywania odznak. Przykładem jest m.in. zmiana zasad zdobywania odznaki „za wytrwałość” dla osób będących od kilku lat w trakcie jej zdobywania.
4. Wprowadzone zostały zmiany w sposobie zdobywania dużych odznak, które powodują, że należy planować wycieczki pod zdobywanie odznaki, a nie zdobywać odznakę podczas wycieczek górskich. Hasło "Zdobywasz góry - zdobywaj GOT" należałoby obecnie zamienić na "Zdobywasz GOT - zdobywaj góry". Chcemy też wyraŸnie zaznaczyć, że wbrew temu, co nam się zarzuca, nie uważamy, że duże odznaki GOT powinny być łatwe do zdobywania. Zgadzamy się z tym, że ich zdobycie powinno wymagać systematycznego poznania polskich gór. Zdobywanie odznak powinno inspirować zdobywających do odwiedzania nowych miejsc, nie możemy jednak zgodzić się z tym, aby zdobycie odznaki wymagało organizacji wycieczek "pod zdobywanie" odznaki.

Martwi nas fakt, że KTG ZG nie widzi problemu w tym, że GOT zdobywa coraz mniej osób, o czym świadczy niniejszy cytat: "Głosy, iż wprowadzone zmiany spowodują spadek ilości zdobywanych odznak, nie powinny nikogo martwić". Totalnie nie zgadzamy się z tą optyką. Taka filozofia spowoduje, że GOT stanie się niszową odznaką, którą będzie zdobywała tylko i wyłącznie garstka zapaleńców. Już dziś wielu turystom nazwa GOT jest obca, co niestety potwierdzają statystyki z ostatnich lat. Uważamy, że odznakę GOT powinno zdobywać jak największe grono turystów, a regulamin GOT powinien być tak skonstruowany, aby każdy chodzący po polskich górach mógł ją zdobywać, co nie powinno stać w sprzeczności z wysokimi wymaganiami stawianymi zdobywcom w szczególności wyższych stopni. Przykładem tak skonstruowanego regulaminu odznaki może być regulamin odznaki InO, którą zdobywają wszyscy uczestnicy Imprez na Orientację od początkujących, po bardzo doświadczonych turystów. Nie ma tu sprzeczności z wysokimi wymaganiami, gdyż najwyższe stopnie odznak InO zdobyło tylko kilka osób. Tak samo powinno być z odznaką GOT - wtedy bardziej doświadczeni turyści mogą zachęcać do zdobywania odznaki GOT poprzez własny przykład.

Podsumowując - KTG ZG niestety nie odniosło się w swoim komunikacie do głównych uwag, które spowodowały powołanie akcji "Uratujmy GOT", dlatego też nie zamykamy akcji i dalej apelujemy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz Zarządu Głównego PTTK o:
1. Wycofanie się z wprowadzonych zmian do regulaminu GOT.
2. Rozpoczęcie poważnej i otwartej dyskusji na temat zmian w regulaminie GOT.

Pod linkiem LINK przedstawiamy treść naszej odpowiedzi rozszerzoną o nasze szczegółowe odniesienie do poszczególnych uwag przedstawionych w komunikacie KTG ZG PTTK.

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: vodca
Data: 2014-01-30 00:00:31

Z komunikatu widać że KTG ZG bronić będzie siebie i swojego "dzieła" ..."do krwi ostatniej kropli z żył"... a cała reszta, w tym wszyscy co wyrazili protest w akcji "URATUJMY ODZNAKĘ GOT" to chcą po prostu aby GOT nie miała dużej rangi. No i tak odwrócono kota ogonem. Totalny brak samokrytycyzmu.
Szanowna Komisjo Turystyki Górskiej ZG PTTK!!!
ZREWIDUJ swoje stanowisko i podejdź odpowiedzialnie do apeli setek ludzi jak nie nawet tysięcy. A jeśli Was to przerasta to może odwołajcie zmiany i zwyczajnie podajcie do dymisji. Sądzę jednak, że gdzieś macie zdanie mas, Wy przecież wiecie najlepiej.

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Tomek Dygała
Data: 2014-01-30 09:46:57

Zbliża się krajowa narada.
Zawsze można nie udzielić absolutorium odchodzącej komisji :-)

Pozdrawiam :-)

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: z.klose
Data: 2014-02-23 10:44:55

http://pttk.pl/ks3/dok/k18_upzg015_20140212.pdf
Jest uchwała ZG w sprawie Regulaminu GOT
pozdrawiam z.klose

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Łukasz Wódkowski
Data: 2014-03-20 23:53:03

Ku refleksji...

Komu/czemu ma służyć nowy regulamin GOT? Raczej na pewno nie jako krok do poznawania gór. Poniżej fragment maila jaki otrzymałem od kolegi, dawniej członka studenckiego klubu turystycznego i PTTK, wciąż aktywnego turysty, ale teraz nie związanego z PTTK, ot tak dla własnej przyjemności zdobywającego GOT:

"Przeczytałem regulamin. Ciężko użyć słów parlamentarnych aby oddać ogrom głupoty i komplikacji wprowadzonej...
A już zupełnie mnie rozwaliły przepisy przejściowe (mamy 7 punktów na dużą srebrną):

3. Osobom zdobywającym ratalnie duże stopnie GOT PTTK zalicza się wycieczki wielodniowe odbyte do 31 grudnia 2013 r.
4. Osoby mające zweryfikowaną GOT PTTK dużą w stopniu brązowym, przy zdobywaniu odznaki dużej w stopniu srebrnym powinny dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów znowelizowanego regulaminu. Należy ja zdobywać poza terenami z grup górskich I-VI, w których uzyskano normę na stopień duży brązowy GOT PTTK.

A co jeżeli te 7 punktów jest w 3-4 grupach z 6 dostępnych? Albo w 6?
No i czy te 7 punktów już zdobytych na dużą srebrną się liczy czy nie.

Ech, chyba ostatecznie PTTK zabiło we mnie chęć zdobywania odznak górskich..."

No właśnie, czy duża GOT pozostanie już tylko nagrodą dla najwytrwalszych członków (czy wręcz tylko działaczy) PTTK?

pozdrawiam,
Łukasz

ps. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem dużej złotej GOT... ale wątpię, aby udało mi się tego dokonać w ramach obecnego regulaminu. Do tej pory GOT zdobywałem przy okazji wyjazdu w góry, teraz wyjazd (i urlop) trzeba podporządkować zdobywaniu GOT...

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: tomek-o
Data: 2014-08-19 15:12:21

Czy coś się jeszcze dzieje w tej sprawie? Widzę że protest trochę przygasł.

Myślę że teraz jest dobry moment żeby go trochę odświeżyć.
Wiele osób, właśnie wróciło z gór, będzie się zabierać za wypełnianie książeczek i dopiero teraz zauważy jaką niespodzianka czeka na nich w nowym regulaminie. (tak jak było w moim przypadku)

pozdrawiam
Tomek

PS. Link doo wzoru apelu niestety nie działa: http://ktg.om.pttk.pl/dokumenty/apel_uratujmy_got.doc

Temat: Re: Uratujmy odznakę GOT!
Autor: Grześ85
Data: 2014-08-19 16:17:04

Temat umarł raczej śmiercią naturalną. Nowy regulamin wszedł w życie-jakieś tam drobne zmiany kosmetyczne później wprowadzono, wersja drukowana z korektą tras również się ukazała -kasa została wydana więc teraz poczekamy minimum 4 lata na kolejne zmiany. Mnie osobiście irytują zapisy z pierwszego postu
Głosy, iż wprowadzone zmiany spowodują spadek ilości zdobywanych odznak, nie powinny nikogo martwić: duża GOT PTTK ma świadczyć o wysokich kwalifikacjach zdobywcy, a nie służyć wypełnianiu tabelek i statystyce. Nie zapominajmy też, że z grona zdobywców GOT PTTK rekrutują się z czasem kandydaci na przodowników turystyki górskiej PTTK. W świetle apeli Koleżanek i Kolegów o podniesienie rangi i określenie niektórych uprawnień przodowników, powinno nam zależeć na jak najwyższym poziomie ich wiedzy i znajomości gór
Rozumiem to tak jakby odznaka była nie dla ludzi tylko dla przodowników co by mieli się czym wykazać to raz a dwa czy przodownik ma w obowiązku poznać dogłębnie wszystkie pasma górskie w tym kraju?jak chce to to uczyni. Ja mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoszy,Kaczaw Izer itp jednym słowem Sudetów-tu bywam najczęściej te góry poznaję coraz lepiej i w sumie mogę na tym poprzestać-co mnie interesuje reszta gdzie mam daleko.Owszem bywam w Tatrach itp ale nie mam ich na co dzień więc nie poznam ich tak dobrze jak mych sąsiednich gór. I nie zmieni tego nawet nowy regulamin GOT który narzuca mi w które góry nie chcę tylko MUSZĘ!!! jechać żeby ewentualnie dalsze stopnie GOT zdobywać. Przede wszystkim góry -potem GOT. Specjalnie cudów tworzyć nie będę i z racji nowej konstrukcji regulaminu wysilać też się nie mam zamiaru by je zdobywać-to tylko dodatek do podróży a nie sens sam w sobie. Nie każdy też może sobie pozwolić na takie wojaże po kraju tak więc dla mnie pojawia się już tu też kwestia dyskryminacji i ograniczenia-odznaka jest niby dla wszystkich ale patrząc głębiej już nie do końca. Mam blisko Sudety ok tu mogę wyskoczyć - nie stać mnie na Tatry-sorry Panu już dziękujemy w kwestii odznak. I choć fakt poznania jak największej ilości pasm polskich gór do mnie osobiście w pełni przemawia to mimo wszystko taka forma ,narzucona przez osoby ponoć z grona przewo i przodowników jakoś mnie bardziej demotywuje jak mobilizuje. A wracając do wpisu że część ze zdobywających kiedyś zasili grona przodowników- będą chcieli to zasilą jak szanowne grono ich zarekomenduje przeegzaminuje-co to ma wspólnego z GOT skoro są procedury uzyskania takich czy innych uprawnień?No właśnie... Można by długo dyskutować za tym co ZA i PRZECIW...grunt by się nie przejmować i robić swoje-realizować pasję a reszta jest nieistotna;-)