Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Chcą obejść ustawę...

wszystkich wiadomości w wątku: 9
data najnowszej wiadomości: 2014-01-20

Temat: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-11-25 20:11:00

Przeczytajcie co znowu knuje środowisko przewodnickie > LINK

Ministerstwo Sportu i Turystyki robi sobie jaka czy jak? Wzgórza Strzegomskie, Obniżenie Podsudeckie, Przedgórze Paczkowskie, Równina Świdnicka czy Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie będą w gestii przewodników górskich??? To jest normalna kpina, bo przecież wyższe Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska czy Wzgórza Szymbarskie na Kaszubach, gdzie zarówno wysokość n.p.m. jak różnice wysokości względnej są nawet większe, wcale nie należą do terenu uprawnień przewodników górskich. Żeby z Niemczy dojść do Arboretum w Wojsławicach trzeba będzie wynająć przewodnika górskiego po egzaminie państwowym ze specjalistycznym sprzętem do asekuracji aby bezpiecznie przeprowadził nas przez tamtejsze bardzo niebezpieczne "góry"(ha,ha!!!)??? Ale cyrki...

To jest dosłownie przepisana część dotychczasowego rozporządzenia dotycząca przewodników górskich. Widać Ministerstwo Sportu i Turystyki uległo naciskom środowiska przewodników z południa Polski i przygotowuje grunt do obejścia ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ten numer nie powinien się im udać. Trzeba pisać krytyczne uwagi do ministerstwa i ośmieszyć ten projekt - jest akurat czas na konsultacje społeczne.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-11-26 08:16:24

Dodam jeszcze, że czytając ten projekt przecierałem ze zdumienia oczy. Niech te urzędasy w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którzy coś takiego przygotowali, dobrze popukają się po głowie. Jaki sens aby deregulacja zawodu przewodnika objęła przewodników tylko na 3/4 obszaru Polski, a na około 1/3 czyli niemal całym południu kraju przewodnictwo turystyczne nadal było regulowane przez urzędy państwowe? Przecież oprowadzanie wycieczek przez przewodników górskich na obszarze pogórzy, przedgórzy, równin podgórskich czy kotlin śródgórskich nie różni się absolutnie niczym od oprowadzania przez przewodników terenowych na pozostałych terenach Polski, np. po Górach Świętokrzyskich czy Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-12-06 08:50:05

Niektóre uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodników górskich zamieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

LINK

LINK

LINK

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-12-06 09:00:19

A tu opinie Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie:

LINK

I jeszcze strona z pozostałym opiniami. Coś dziwnie ich mało, bo wiem, że wysłano ich więcej:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/512/projekt/188110/katalog/188111

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Radwa
Data: 2013-12-06 21:06:00

Moim skromnym zdaniem przewodnicy górscy powinni być potrzebni tam gdzie działa GOPR.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-12-06 21:43:22

Moim skromnym zdaniem przewodnicy górscy powinni być potrzebni tam gdzie działa GOPR.
A czy na ledwie ledwie wyżynnym Obniżeniu Podsudeckim, Przedgórzu Paczkowskim, Równinie Świdnickiej czy Wzgórzach Strzegomskich, Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich a także w miastach takich jak np. Zgorzelec, Bolesławiec, Jawor, Nysa czy Prudnik działa GOPR i ratuje turystów? Pytam, bo to teren uprawnień przewodników górskich - sudeckich.

Teraz Ojcowski Park Narodowy też chce przewodników górskich - od Wielunia aż po Kraków. To wszystko razem wzięte to po prostu błazenada. I to w wykonaniu ludzi, od których by należało oczekiwać trochę powagi i zdrowego rozsądku a przede wszystkim wiedzy z geografii Polski gdzie są góry, a gdzie tereny co najwyżej wyżynne.

Gdyby jakiś cudzoziemiec przeczytał przetłumaczone na jego język nasze przepisy dotyczące obszaru przewodników górskich, oraz projekty nowych przepisów dotyczących przewodników górskich, to by był przekonany, że Polska to jakiś naprawdę bardzo górzysty kraj. Ja w każdym razie wolałbym, abyśmy nie wyglądali na idiotów.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Mieszko
Data: 2013-12-07 01:14:57

na terenie Jury działa JOPR (lub jak woli pewien poseł ziemi śląskiej Jurajska Grupa GOPR) co w cale nie czyni z tego obszaru gór.
Owszem ten obszar ma swoją specyfikę zupełnie różna od terenów nizinnych , ale włączanie go do obszarów górskich jest podyktowane partykularnym interesem bardzo wąskiej grupy.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-12-13 09:51:09

Projekt rozporządzenia MSiT odnośnie uprawnień przewodników górskich LINK - to prymitywne okrojenie obecnego rozporządzenia z zapisów regulujących zawód przewodnika miejskiego i terenowego przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian zapisów dotyczących przewodników górskich. Zupełnie pominięto fakt wynikającej z deregulacji zmiany specyfiki przewodnictwa górskiego i konieczności dokonania głębokiej reformy tego zawodu. Prawnicy ministerialni nie rozumieją sytuacji, że należy przenieść ciężar regulacji w kierunku „górskości”, a nie bawić się w deregulację, w której przewodników górskich zostawia się regulowanych uzasadniając, że ze względów bezpieczeństwa, a faktycznie wg projektu mają oni w większości wykonywać zadania zderegulowanych przewodników terenowych. W krajach UE, tam gdzie zawód przewodnika górskiego jest regulowany, nie ma podziału na przewodników na poszczególne pasma, jest natomiast podział na przewodników górskich i przewodników wysokogórskich. Tak powinno być również w Polsce.

Temat: Re: Chcą obejść ustawę...
Autor: Przodownik 1811
Data: 2014-01-20 17:31:09

MSiT negatywnie odniosło się do wniosku Ojcowskiego Parku Narodowego objęcia przewodnictwem górskim Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, uzasadniając takimi oto argumentami "(...) wspomniany obszar nie charakteryzuje się rzeźbą stwarzającą potencjalne zagrożenie zdrowia lub życia przebywających na nim turystów, tym samym nie wymaga wprowadzenia obowiązkowego posiadania uprawnień przewodnika górskiego przez osobę prowadzącą grupę turystów; obszar ten powinien pozostawać w dyspozycji przewodników terenowych (...)"

W tym kontekście MSiT powinno uwzględnić własne uwagi również w odniesieniu do co najmniej 2/3 obszarów ujętych w projekcie jako obszary uprawnień przewodników górskich, ponieważ tak samo nie charakteryzują się rzeźbą stwarzającą potencjalne zagrożenie zdrowia lub życia przebywających na nich turystów, tym samym nie wymagają wprowadzenia obowiązkowego posiadania uprawnień przewodnika górskiego przez osobę prowadzącą grupę turystów. Obszary te powinny znaleźć się w dyspozycji przewodników terenowych.

Oto link do zestawienia uwag zgłoszonych do projektu z dnia 29.10.2013 r. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nadawania uprawnień przewodników górskich oraz stanowiska Ministra Sportu i Turystyki > LINK