Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Generał zima? Przewidzenie....

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2013-08-08

Temat: Generał zima? Przewidzenie....
Autor: Amotolek
Data: 2013-08-08 08:49:03

Warszawa dnia 8 sierpnia 2013 r.

Antoni Mosingiewicz
Członek PTTK od 1960 roku
Fax: 22 617-08-87
mail: amotolek@wp.eu
tel: 506-513-421

Pan Prezes
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezesie!

Wczoraj ukazał się w Internecie projekt Uchwały ZG PTTK w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTTK na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 7 Statutu PTTK przez XVIII Walny Zjazd Krajowy w dniu 14 września br.

Na liście znajduje się pod pozycją 12:

Kirchner Anna - Oddział PTTK „Podlasie” – Siedlce,

Której nadanie takiej godności jawnie przeczyłoby tytułowi Honorowego Członka PTTK!
Uzasadnienie:
1. Jej postępowanie w sprawach koleżeńskich w poprzednich kadencjach, a szczególnie w latach 2007 /2009 prowadziło do kierowania wniosków z PTTK do prokuratury, które wynikały z jej wygórowanych ambicji I nadmiaru nepotyzmu w sprawach, co do których żadnych racji nie było i nie ma.

2. Oczywiście nie kierowała ich tam sama, ale wykorzystywała aparat i druki firmowe PTTK do ich napisania I podpisania przez osoby umocowane statutowo oraz podległy sobie personel GSK do wydawania spolegliwych orzeczeń w jej własnych sprawach. Dowodem na takie postępowanie jest treść dokumentów rojących się od byków, przekręcania ludzkich nazwisk innych kolegów Prezesów w PTTK!

3. Jak dalece spolegliwy był jej Sąd z nazwy swojej Koleżeński, świadczy fakt, Iż na ostatnim Zjeździe w roku 2009 ledwie wybrana za kolejnym glosowaniem do składu Sądu – znowu została jego prezesem. I to mimo że okazała się osobą o najmniejszym zaufaniu ze strony delegatów na Zjazd!

4. Jej postępowanie etyczne I honorowe nie daje się ocenić inaczej niż negatywnie. Szkoda że Towarzystwo do dziś nie posiada własnych kodeksów Etyki I Honorowego bo byłoby to łatwe I jednoznaczne.

5. Niemniej jednak, jako czynny prawnik powinna umieć postępować I dawać z siebie przykład pozytywny zachowań, a nie odwrotnie.

6. Jako zdeklarowana katoliczka, ta pani nie powinna naruszać VIII przykazania, gdyż wydając fałszywe świadectwa długoletnim członkom PTTK do organów ścigania - sama wykazała się postępowaniem na tyle nieetycznym, że nie zasługuje na nadanie najwyższej godności Honorowej w PTTK.

Mając na uwadze, iż jest jeszcze ponad miesiąc do możliwości nadania tak niefortunnie wysokiej godności osobie nie kwalifikującej się do tego tytułu - liczę, że sprawa przez działanie Pana Prezesa trafi na wokandę ZG i zostanie dokładnie rozpatrzona i zweryfikowana, bez konieczności występowania odrębnego w tej sprawie do Delegatów i do samego Walnego Zjazdu Krajowego.

Kreślę się z wyrazami szacunku I turystyczno-krajoznawczym pozdrowieniem
/Antoni Mosingiewicz/
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć