Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Rok przewodników

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2013-02-04

Temat: Rok przewodników
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-01-30 11:19:26

Ogólnopolski zjazd przewodników w Opatowie - link do artykułu > LINK

Cytat z artykułu: "Rok 2013 ustanowiono rokiem przewodników turystycznych. Teraz przypada dwusetna rocznica wydania pierwszego patentu przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich."

Też mają się do czego odnosić. Niezorientowanym wyjaśniam, że chodzi o patent kasjera i przewodnika, nadany w 1813 r. Franzowi Pablowi z ówczesnego Carlsberg (obecnie Karłów w Górach Stołowych) przez króla Prus, Fryderyka Wilhelma III.

Polscy przewodnicy powinni odnieść do tradycji polskiego przewodnictwa w Sudetach, które nie było licencjonowane. Polacy trudnili się bowiem przewodnictwem w Sudetach już w XVIII wieku. Pierwsi z nich byli - jakby to dziś określono - "dzikimi przewodnikami", ponieważ nie posiadali sformalizowanych uprawnień ani nie przynależeli do żadnej organizacji przewodnickiej.

Od 1785 r. po ówczesnych Olbrzymich Górach (Karkonoszach) oprowadzał turystów Jerzy Suchodolski, w XIX w. Jan Gruszczewski i Walenty Grzała. Polak, którego poeta Zygmunt Bogusz Stęczyński w swych pamiętnikach nazywa przewodnikiem, to właśnie Walenty Grzała. Miało to miejsce w latach 1844-45. Nie był on jednak przewodnikiem mianowanym lecz "dzikim". Starosta powiatowy w Jeleniej Górze miał bowiem zalecenie, by do Korpusu Przewodników nie trafiali Polacy.

Przecież to chore, aby rok 2013 ustanawiać rokiem przewodników turystycznych w nawiązaniu do tradycji państwa pruskiego z czasów kiedy polska państwowość nie istniała, a które w taki sposób traktowało Polaków trudniących się oprowadzaniem turystów.

Temat: Re: Rok przewodników
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-01-30 13:38:00

Temat: Re: Rok przewodników
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-02-04 18:57:06

Poprzednio uchwala ZG PTTK brzmiała następująco:
Uchwała nr 317/XVII/2012
Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych
Biorąc po uwagę przypadającą w 2013 roku 200 rocznicę wydania pierwszego patentu przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich i znaczącą rolę jaką odgrywają przewodnicy w upowszechnianiu krajoznawstwa, w edukacji pozaszkolnej i promocji walorów ziemi ojczystej, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK
§ 1
Ustanawia rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych
§ 2
Zobowiązuje kol. Stanisława Sikorę - wiceprezesa ZG PTTK do przedstawienia Zarządowi Głównemu PTTK, w terminie do 30 września 2012 r., propozycji programowych oraz harmonogramu realizacji Roku Przewodników Turystycznych
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK
No i ZG PTTK właśnie zmienił znacznie treść uchwały. Obecnie uzasadnienie uchwały brzmi:
W celu podkreślenia znaczącej roli przewodników turystycznych PTTK w kształtowaniu postaw patriotycznych i promowaniu atrakcji turystycznych Polski, w roku 200 rocznicy wydania pierwszego patentu przewodnickiego w Europie oraz 140 rocznicy powstania Towarzystwa Tarzańskiego, w którym powstały zręby polskiego przewodnictwa, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 i 5 Statutu PTTK (...)
Wprawdzie po fakcie, bo rok 2013 już się dawno zaczął, ale mimo wszystko warto było o tym pisać.