Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Komunikat WIT

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2012-02-24

Temat: Komunikat WIT
Autor: Przodownik 1811
Data: 2012-02-24 14:33:44

KOMUNIKAT
WARSZAWSKIEJ IZBY TURYSTYKI
z 20 lutego 2012 r.

PLAN PRAC RZĄDOWYCH ORAZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU USTAWY O DEREGULACJI ZAWODÓW, W TYM PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO I PILOTA WYCIECZEK

Warszawska Izba Turystyki na podstawie bieżącego kontaktu z Ministerstwem Sprawiedliwości podaje harmonogram realizacji procedur ukierunkowanych na zebranie przez ww. resort opinii m.in. przedsiębiorców i działaczy branży turystycznej tak, aby w czerwcu br. przekazać je do Parlamentu.
1.
W tym tygodniu (najpóźniej 24 lutego) Minister Sprawiedliwości podpisze wystąpienie resortowe dotyczące prac nad ustawą. Na liście adresatów ww. wystąpienia figuruje około 500 podmiotów, w tym Izby Turystyki i Stowarzyszenia branżowe.
2.
Od 27 lutego na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości (zakładka-projekty aktów prawnych) oraz Rządowego Centrum Legislacyjnego dostępny będzie projekt ustawy wraz z uzasadnieniami do poszczególnych zawodów (łącznie 71 stron tekstu).
3.
Do 27 marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości zbierać będzie w ramach konsultacji społecznych (ogólnodostępnych) stanowiska i opinie dotyczące projektu ustawy i odnoszące się do zamysłu rządu, aby znacząco zmniejszyć ilość zawodów regulowanych w Polsce.
4.
Każdy będzie mógł wyrazić opinię na temat projektu ustawy (osoby fizyczne, izby gospodarcze, stowarzyszenia, i inne instytucje).
5.
Z zebranych uwag i propozycji Ministerstwo Sprawiedliwości sporządzi uporządkowaną tabelę ( uwzględniając wszystkie zgłoszenia) i skieruje ją do poszczególnych resortów, w tym do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
6.
Od 10 kwietnia rozpoczną się uzgodnienia międzyresortowe, w wyniku których ukształtowany zostanie projekt ustawy skierowany następnie pod obrady Komisji Sejmowej lub Podkomisji jeśli będzie taka potrzeba jej powołania, co zazwyczaj ma miejsce w przypadku złożonych rozwiązań prawnych.
7.
Prezentacja procedur i terminów wynika z decyzji Prezesa Rady Ministrów, aby zadaniem deregulacji niektórych zawodów zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Z wcześniejszych wypowiedzi obecnego Ministra Sprawiedliwości wynika, że deregulacja niektórych zawodów może objąć zawody regulowane związane z turystyką.
8.
Od kilku miesięcy stowarzyszenia branżowe i izby turystyki (w tym Izby Turystyki RP w oparciu o konsultacje z Regionalnymi Izbami Turystyki) wyrażają pisemne stanowiska kierując je m.in. do Sejmu, Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9.
Z uwagi m.in. na żywotne interesy osób posiadających uprawnienia w turystycznych zawodach regulowanych oraz ośrodków szkoleniowych, Zarząd Warszawskiej Izby Turystyki monitorować będzie całą akcję konsultacyjną i wyrazi konkretne stanowisko po ukazaniu się tekstu projektu ustawy. Licząc przy tym na aktywność tych Firm którym zależy, aby przepisy nowej ustawy były zgodne z oczekiwaniami logicznie myślących klientów oraz usługodawców, którym zależy na właściwym poziomie usług turystycznych.
10.
Zarząd WIT zwraca się do wszystkich, którzy chcą lub wyrażą swoją opinię bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości o przesłanie jej treści do wiadomości Warszawskiej Izby Turystyki.
11.
Adresy stron internetowych z dostępem do ww. projektu podamy wkrótce.

Opracowanie: Wiesław Piegat Biuro Zarządu WIT
Akceptacja: Przewodniczący Warszawskiej Izby Turystyki