Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Samowolka w KPN

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2012-01-16

Temat: Samowolka w KPN
Autor: Przodownik 1811
Data: 2012-01-16 14:04:12

Informacja z profesjonalnej strony "PRAWO TURYSTYCZNE", poświęconej prawnym aspektom turystyki:
Od 1 stycznia 2012 r. tego roku obowiązuje nowe zarządzenie Dyrektora KPN w sprawie udostępniania parku. Załącznik nr 1 do tego zarządzenia określa obszary i szlaki udostępniane do zwiedzania lub wykorzystania sportowego i rekreacyjnego oraz sposób udostępnienia poszczególnych szlaków i miejsc w KPN, a załącznik nr 2 podaje ogólne zasady udostępniania parku.

Zarządzenie wydane zostało „na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z późn. zm)„. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy „Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym”.

Zgodnie z pkt. 7 zał. nr 2 do tego zarządzenia Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika, przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego.

Z powyższego płynie wniosek, że w ocenie Dyrektora Parku, każdy inny sposób udostępniania parku może wpłynąć negatywnie na przyrodę w parku narodowym. Teza ta – z kilku powodów – może być uznana za kontrowersyjną. Wystąpiłem do Ministerstwa Ochrony Środowiska o ocenę, czy w ocenie ministerstwa art. 12 ustawy o ochronie przyrody stanowi wystarczającą podstawę do wprowadzania takiego ograniczenia.
=> LINK

Temat: Re: Samowolka w KPN
Autor: pitra
Data: 2012-01-16 17:35:42

To się nazywa nadinterpretacja!
Art. 8e, ust.1 mówi:
Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony, o którym
mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22, oraz wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.
Jeśli zajrzymy do art. 22, przeczytamy tam m. innymi:
Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu
ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.
i dalej:
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i
zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
skutków
Wychodzi na to, że grupa bez przewodnika to ogromne zagrożenie dla parku. Tak, jakby ktoś z grupy, idącej z przewodnikiem nie mógł wyrzucić śmieci czy zerwać chronioną roślinę. Pan Cybula powołał się w piśmie do MŚ chyba nie na ten artykuł ustawy, co trzeba?
Pozdrawiam!
Piotr