Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Do Prezesa Zarządu Głównego

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2010-11-02

Temat: Do Prezesa Zarządu Głównego
Autor: Kazimierz Tumski
Data: 2010-10-14 19:03:00

Kazimierz Tumski Wrocław, dnia 22.09.2010r.
zam. ul. Jedności Narodowej 106/10
50-301 Wrocław
tel. kontakt:
kom. 601 61 88 33
sieciowy 71 322 48 39

List otwarty

do Pana Lecha Drożdżyńskiego Prezesa Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
ul. Senatorska 11, 000 75 Warszawa

Kolego Prezesie ! jako Członek Honorowy PTTK mam honor i zaszczyt przekazać Zarządowi Głównemu, a szczególnie Koledze Prezesowi oraz profesorowi Januszowi Zdebskiemu Przewodniczącemu Komitetu Naukowo Programowego VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego zorganizowanego
w stolicy Warmii i Mazur w Olsztynie, w dniach 10-11-12 września 2010 roku serdeczne gratulacje za osiągnięcie sukcesu w organizacji wielkiego
i niezwykłego Kongresu Krajoznawczego w Olsztynie.

Kolego Prezesie! dziękuję serdecznie ZG PTTK pod Pana przewodnictwem za przygotowanie dla uczestników tego wydarzenia wzorowych warunków pobytu w Kampusie Uniwersytetu Warmii i Mazur w Olsztynie.
Moim zdaniem osiągnięte cele Kongresu Krajoznawczego przyczynią się do podniesienia rangi PTTK i krajoznawstwa jako ruchu społecznego w Polsce
i Europie.
Podczas Kongresu wśród jego uczestników panowała serdeczna i przyjazna atmosfera. Jako działacz społeczny niepełnosprawny, bardzo to odczułem. Należy się chwała i podziękowanie wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję za ofiarowanie mnie i wszystkim uczestnikom Kongresu pożytecznych wydawnictw i pamiątek, w tym certyfikatu i odznaki.
Kolego Prezesie, jako uczestnik czterech Kongresów Krajoznawczych w Polsce oraz inicjator i organizator kilku imprez o charakterze ogólnopolskim i wielu regionalnych na Dolnym Śląsku, wytworzyło we mnie wrażliwość na takie poświęcenie.
Na przykład I Ogólnopolski Zjazd Krajoznawczy Nauczycieli odbył się na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 1965 roku dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Inicjatorem i współorganizatorem był Oddział Nauczycielski PTTK
we Wrocławiu i ZNP.
Podkreślam to wydarzenie, ponieważ ulega to zapomnieniu, a ilustruje zasługi PTTK w krajoznawstwie.
Kolego Prezesie! widzę potrzebę w PTTK przełamania jeszcze w działalności społecznej wielu barier. Mam nadzieję, iż Kolega Prezes wraz z Zarządem Głównym PTTK przyczyni się do renesansu naszego Stowarzyszenia w obecnej kadencji.
Pragnę również wyrazić szacunek, serdeczne podziękowanie i wielkie uznanie Przedstawicielom Władz Samorządowych i Państwowych miasta Olsztyna
i Województwa Warmińsko Mazurskiego za niezwykły i widoczny na każdym kroku aktywny udział we współorganizacji VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie w dniach 10-11-12. 09.2010r., chwała im za to.
Wielka szkoda z powodu braku na Kongresie naszego głównego partnera w działalności PTTK w środowisku szkolnym, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tym bardziej, iż Kongres odbywa się raz na 10 lat i ustanawia kierunki działalności w krajoznawstwie, zadania i cele na najbliższe dziesięciolecia. Mam żal do MEN!
Zacny Kolego Prezesie!
Podczas Kongresu Krajoznawczego w Olsztynie w dniu 11 września 2010r. przekazałem Koledze Prezesowi Lechowi Drożdżyńskiemu plik ważnych dokumentów mających na celu podniesienie rangi krajoznawstwa w turystyce, a mianowicie między innymi:
Pismo profesora Krzysztofa R. Mazurskiego adresowane do Pani Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 25 marca 2010r.Pisma tego nie wysłano, ponieważ świadczyłoby o naszej nieznajomości Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad.
Pismo ZG PTTK adresowane do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 19 maja 2002r. podpisane przez kolegę Andrzeja Gordona- Sekretarza Generalnego PTTK oraz odpowiedź MENiS z dnia 10 maja 2002r. podpisane przez dyrektor Małgorzatę Oszaniec.
Artykuł na temat: I Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska zorganizowanej w 1969r. – autor Kazimierz Tumski. Tekst ukazał się w wydawnictwie z okazji Złotego Jubileuszu PTTK we Wrocławiu
w 2001 r.
Artykuł Magdaleny Dudek p.t. „Olimpiada zamiast turnieju” został opublikowany w miesięczniku „Sport i Turystyka” nr 10 we Wrocławiu
z dnia 4 kwietnia - 8 maja 2002r.
Monografia Młodzieżowych Olimpiad Krajoznawczych Dolnego Śląska opracowana przez pana Andrzeja Bogacza pod tytułem „Rozwój Młodzieżowych Olimpiad Krajoznawczych Dolnego Śląska w latach 1969-1983” , napisana skrupulatnie jako praca magisterska pod kierunkiem doc. dr hab. Antoniego Smołalskiego z Akademii Wychowania Fizycznego – Zakład Pedagogiki we Wrocławiu.
Monografia ta została przekazana na ręce Andrzeja Gordona – Sekretarza Generalnego PTTK w Warszawie w 2006r. podczas obchodów 100 letniej rocznicy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego ustalono, iż
w/w monografia winna być w Centralnej Bibliotece Krajoznawczej
26 PTTK w Warszawie, gdzie każda osoba zainteresowana może się z tym dziełem zapoznać.
Opinia Członka Honorowego PTTK Czesława Woźniaka
pt. „Krajoznawstwo na Olimpiady”. Autor w/w opinii jest Przewodniczącym Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK. W/w tekst zawarty jest w publikacji PTTK pt. „Wędruj z nami” z marca 2009r.
Regulamin archiwalny VI Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska i regulaminu turnieju dla porównania.

Kolego Prezesie!
Kazimierz Tumski jako autor pomysłu i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska od ponad 30 lat podczas niektórych sejmików przedkongresowych i podczas kongresów w Gdańsku, Gdyni i Gnieźnie przedstawiał potrzebę podniesienia rangi krajoznawstwa w placówkach oświatowo – wychowawczych przez podniesienie rangi turnieju na Młodzieżową Olimpiadę Krajoznawczą Polski.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele od dawna popierają pomysł.
Z przekazanych Prezesowi dokumentów wynika, że nie powinno być żadnego problemu z przemianowaniem turnieju w olimpiadę. Warunek jest jeden aby
w Komitecie Organizacyjnym uczestniczyła wyższa uczelnia lub stowarzyszenie naukowe.
Kolego Prezesie!
Byłoby to wspaniałe uczczenie 60 rocznicy powołania PTTK. Czasu jest mało, dlatego proszę Kolegę o osobiste zaangażowanie się w tą konkretną sprawę. Nie ukrywam, iż mam nadzieję, że Kolega Prezes przygotuje decyzję
w przedstawionej sprawie na Jubileusz PTTK w grudniu 2010r.
Równocześnie informuję Kolegę Prezesa, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej od kilku miesięcy pełni funkcję Wiceministra pani Lilla Jaroń. Jest to osoba bardzo kompetentna i odpowiedzialna, znająca świetnie sprawy turystyki i krajoznawstwa, która pełniąc funkcję dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia bardzo przyjaźnie i efektywnie współpracowała z PTTK popierając nasze krajoznawcze przedsięwzięcia we Wrocławiu.
Mile wspominam kontakty i rozmowy na temat turystyki szkolnej z byłą dyrektor panią L. Jaroń.
Pani dyrektor Lilla Jaroń zapoznała się z monografią Młodzieżowych Olimpiad Krajoznawczych, którą bardzo popierała, doceniła również inicjatywę PTTK Wrocław-Śródmieście o potrzebie prowadzenia Wrocławskiego Konkursu „Szkoła Promująca Turystykę”. W roku 2010 w dniu 27 września odbędzie się finał IX edycji tego Konkursu.
Tak, że w osobie Pani Wiceminister PTTK może mieć w dalszym ciągu sojusznika. Gotów jestem, Kolego Prezesie, uczestniczyć w spotkaniu z Panią Wiceminister na trudne tematy. Proszę uprzejmie o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na mój list..

Kolego Prezesie, mile wspominam mój pobyt w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Ogólnopolskim Forum Turystyki
i Krajoznawstwa z okazji 90 rocznicy powstania w Krakowie Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej i zakończenia konkursu „Poznajmy Ojcowiznę” w Poznaniu, w dniu 3-5.06.2009r. Podczas tego uroczystego spotkania otrzymałem starannie wydaną przez ZG PTTK publikację w postaci książki pt. „O Potrzebie Krajoznawstwa w Edukacji Szkolnej” jako praca zbiorowa. Jednak po zapoznaniu się z treścią tego wydawnictwa ogarnął mnie smutek i żal do autorów tekstów. W dziele tym całkowicie pominięto dorobek krajoznawczo-turystyczny SKKT we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Nawet zapomniano wspomnieć, iż pierwowzorem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Krajoznawczego była Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska zorganizowana w 1969r. a turniej dwa lata później.

List niniejszy do wiadomości otrzymują:
Kol. Tadeusz Sobieszek – Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PTTK
Kol. Marian Hawrysz – Członek ZG PTTK
Kol. Andrzej Gordon – Sekretarz Generalny ZG PTTK

Tekst niniejszego listu zostanie opublikowany w Internecie.

Kończąc ten list przekazuję ZG PTTK na czele z Prezesem Lechem Drożdżyńskim serdeczne pozdrowienia i życzenia z Wrocławia.

Kazimierz Tumski
Prezes ciągle na mnie mówią.

Temat: Re: Do Prezesa Zarządu Głównego
Autor: Les
Data: 2010-11-02 16:38:32

Ale w mediach o tym osiągnięciu nie mówiono.
Les