Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Jest nowa ustawa o usł. tur.

wszystkich wiadomości w wątku: 3
data najnowszej wiadomości: 2010-03-20

Temat: Jest nowa ustawa o usł. tur.
Autor: Paweł Zań
Data: 2010-03-19 16:33:41

LINK

Jest nowa ustawa o usługach turystycznych!
Sejm zadecydował, że aby założyć biuro podróży nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. Dzisiaj została uchwalona nowelizacja ustawy o usługach turystycznych i kodeksu wykroczeń. Za przyjęciem ustawy głosowało 382 posłów, 14 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ta uchyla tym samym artykuł, który mówił, że aby prowadzić biuro podróży trzeba było mieć ukończone studia na kierunku związanym z tą właśnie branżą (turystyka i rekreacja), ekonomią, prawem ewentualnie zarządzaniem i marketingiem. Poza tym należało posiadać roczną praktykę w zawodzie. W sytuacji kiedy nie miało się ukończonych odpowiednich studiów, albo ukończyło się szkołę średnią z zakresu obsługi turystów można było prowadzić biuro po dwóch latach terminowania w branży. Natomiast osoba bez matury mogła zacząć własny interes w branży dopiero po sześciu latach pracy w innej firmie turystycznej.

W czasie debaty nad projektem ustawy wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska stwierdziła, że głównym celem nowelizacji ustawy ma być dostosowanie jej do przepisów unijnych, zwiększenie ochrony turystów korzystających z usług turystycznych i liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oferowania usług turystycznych.

Nowelizacja ustawy przewiduje również, że istnieje obowiązek zabezpieczenia finansowego, które pokryje w całości koszty powrotu turystów z wycieczek zagranicznych do kraju w przypadku kiedy biuro podróży nie może tego zapewnić. Zabezpieczenie ma również pokrywać zwrot wpłat klientów, w sytuacji kiedy organizator nie wywiąże się z umowy. Suma gwarancji i poręczenia dla organizatorów imprez turystycznych za granicą nie może być niższa niż 12% planowanych przychodów, a dla imprez krajowych 6%. Zwiększenie przychodów ponad planowaną wysokość pociąga za sobą konieczność zwiększenia sumy zabezpieczenia, podobnie jak przyjmowanie przedpłat przekraczających 10% ceny imprezy wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem imprezy.

Co więcej klienci biur podróży będą mogli składać reklamacje w ciągu 30 dni po powrocie z urlopu, niezależnie od tego, czy zgłaszali zastrzeżenia w trakcie trwania imprezy. Klienci biur podróży mieliby również dostęp do wykazu przedsiębiorców, w sprawie których rozpoczęła się procedura wykreślenia z centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Ustawa zakłada także objęcie kontrolą przedsiębiorstw, które są spoza ewidencji, aby lepiej chronić interesy konsumentów i ograniczyć szarą strefę. Natomiast do kodeksu wykroczeń zostały wprowadzone również sankcje dla pilota i przewodnika w przypadku gdy dana osoba świadczy usługi, nie mając odpowiednich kwalifikacji.
---
Paweł Zań

Temat: Re: Jest nowa ustawa o usł. tur.
Autor: Przodownik 1811
Data: 2010-03-19 19:31:16

Natomiast do kodeksu wykroczeń zostały wprowadzone również sankcje dla pilota i przewodnika w przypadku gdy dana osoba świadczy usługi, nie mając odpowiednich kwalifikacji?
Co za bzdura!!! Takie sankcje od dawna zawierał art. 60 (1) kodeksu wykroczeń: "Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny"

Projekt nowelizacji zawierał początkowo taki oto zapis:

"59) wykreślenie z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 1009, poz. 757 z pózn. zm.) przepisu zawartego w art. 60(1) w § 4 pkt. 1 na mocy którego w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny; jest to zbieżne z wprowadzanymi w projekcie przepisami dopuszczającymi wykonywanie zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego bez posiadania tych uprawnień na podstawie art. 14 ust. 3a i art. 30 ust. 1 ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
W to miejsce przewidziano wprowadzenie następującego przepisu:

"Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany: (...) po art. 138 c dodaje się art. 138d w brzmieniu:
„Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.”.

W związku z dopuszczeniem w ustawie o usługach turystycznych możliwości wykonywania bez wymaganych uprawnień zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, zdecydowano, iż zagrożone sankcją z KW ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień;
W tym kontekście pozostawienie zapisu w art. 60(1) w § 4 pkt. 1 na mocy którego w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny - by nie miało sensu, jeżeli jednocześnie zdecydowano, że zagrożone sankcją ma być wykonywanie tych zadań "wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień". Zatem zapis ten powinien zostać wykreślony, a jeśli pozostał, to mamy dwa sprzeczne ze sobą zapisy. Całkiem możliwe, że tak się właśnie stało, bowiem tworzenie bzdurnego prawa stało się w Polsce już standardem.

Temat: Re: Jest nowa ustawa o usł. tur.
Autor: Maciej_Zimowski
Data: 2010-03-20 09:17:00

A ja wam powiem krótko - to wciąż jest cyrk z tymi regulacjami, ale jest odrobinę lepiej niż było. Dlaczego? Każdy organizator może zatrudnić pilota czy przewodnika bez licencji, po spełnieniu paru drobnych formalnych warunków.

Problem realny w Polsce nie jest z tym prawem tylko z faktem jego naginania i nadinterpretacji. I to trzeba sobie jasno powiedzieć że jakakolwiek kontrola w terenie i szykanowanie czy karanie ludzi za to że coś komuś opowiadają jest bezprawna. I w tym kierunku idziemy - tylko tak jak już pisałem - trzeba się postawić, zaprotestować a nie potulnie płacić mandat. Tych trzech, którzy zaatakowali tę pracowniczkę UJ w Krakowie postawię przed sądem, obiecuję.

Z tym że - w sieci jest raport NIK ile tych kontroli "ulicznych" było wykonane przez ostatnie 3 lata i to są naprawde śladowe ilości. Zrobimy wszystko, żeby ich nie było wcale, i wtedy prawo będzie martwym kuriozum, tak jak i dziś jest de facto.

Nie widzę kompletnie problemu dla działaczy społecznych, przodowników czy jak ich tam zwiecie itp. - kwestia podpisania odpowiedniej umowy żeby klient wiedział że formalnie usługi licencjonowanego pilota czy przewodnika nie ma. Jest osoba która np. reprezentuje organizatora względem zleceniodawców i za to bierze kasę. Formalnie wszystko jest w porządku. A że opowiada o górach i zbójnikach itp. to już robi społecznie w ramach swojego zamiłowania. I nic nikomu do tego.

PS. Odpowiedziałem też p. Coghenowi w wątku o ksenofobii. Czy to jakiś były esbek??? Takich naprawdę wciąż dużo w turystyce, oj lustracja by się przydała.