Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Imprezy PTTK

Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

wszystkich wiadomości w wątku: 6
data najnowszej wiadomości: 2009-12-01

Temat: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-11-23 12:20:58

55 Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
Gniezno, 22-23 listopada 2009

Organizatorem Zlotu była Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Gnieźnie, a komandorem Krystian Grajczak. Imprezie patronował starosta powiatu gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski. Na miejsce zakwaterowania wybrano Dom Turysty Towarzystwa Czytelni Ludowych w Gnieźnie. Na Zlot przybyli przodownicy turystyki pieszej i sympatycy turystyki pieszej z oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także dwie osoby z województwa pomorskiego. Na naradzie przodownickiej przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej Paweł Mordal przekazał uczestnikom Zlotu bieżące informacje z ZG PTTK. Podano również informacje o istotnych zmianach w "Regulaminie Odznaki Turystyki Pieszej PTTK". W trakcie dyskusji skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy na przodownickie - jako zbyt szczegółowe. W podjętej uchwale, podpisanej przez uczestników Zlotu, wystąpiono z apelem do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK o odstąpienie od takiego sposobu sprawdzania kandydatów i rozszerzających uprawnienia na regiony - jako niestosownego do ich funkcji i zadań - przodownicy turystyki kwalifikowanej PTTK nie pracują zawodowo, nie są formalnie umiejscowieni w przepisach państwowych. Po raz kolejny padła propozycja podniesienia rangi uprawnień i wprowadzenia ze względów praktycznych nazwy "Instruktor Turystyki Pieszej PTTK". Przypomniano, że już w 2006 r. Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK wystąpiła poprzez Departament Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Komisji Kultury Fizycznej Sejmu RP z wnioskami o zmianę niekorzystnych zapisów w przepisach około turystycznych: o nadanie kadrze PTTK takich uprawnień, jakie są przywilejem kadry kultury fizycznej wynikającym z Ustawy o kulturze fizycznej oraz dokonanie zmian w Ustawie o usługach turystycznych, by nie była hamulcem w rozwoju społecznej turystyki. Komisja Egzaminacyjna Przodowników pod kierownictwem Eugeniusza Kowalskiego, przeprowadziła pisemne egzaminy na rozszerzenie uprawnień, ktore zdalo 6 osób.

Więcej na stronie => http://www.wktp.pttk.pl/zlot09.htm

pierwsze fotki => LINK

Temat: Re: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-11-23 13:01:25

W trakcie dyskusji skrytykowano pytania testowe opracowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK, w oparciu o które przeprowadza się egzaminy na przodownickie - jako zbyt szczegółowe.
Przypominam co na ten temat pisałem pół roku temu:

http://forum-pttk.pl/index.php?co=watek&w=37334

W związku z tym na obecny egzamin już mnie nie zaproszono do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej ;-)

pzdr.
TomekD

Temat: Re: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-11-23 15:05:23

Przypominam co na ten temat pisałem pół roku temu
Napisałeś tam o m.in.:
4. Społeczny przewodnik po obszarze uprawnień, przekazujący podczas prowadzenia wycieczek (przewodnictwo społeczne nie jest objęte restrykcjami ustawy o usługach turystycznych) informacje krajoznawcze, omawiający obiekty i historię obszaru uprawnień.
Co do stwierdzenia, że przewodnictwo społeczne nie jest objęte restrykcjami ustawy o usługach turystycznych, często okazuje się, że w praktyce jest inaczej. Haniebny art 60 (1) kodeksu wykroczeń, którego zapis nie pozostawia wątpliwości, że wykonywanie zadań przewodnika (pilota wycieczek również) jest w naszym kraju zastrzeżone wyłącznie dla osób z państwowymi uprawnieniami, pozwala szykanować każdą osobę prowadzącą wycieczkę w ramach obywatelskiej działalności społecznej, nie wykluczając przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK. I o tym też była dyskusja na zlocie.

Zwrócono uwagę, że w kodeksie wykroczeń wyraźnie brakuje stosownego zapisu, który by wykluczał możliwość dowolnej jego interpretacji i karania takich osób. Warto w tym miejscu jeszcze raz zwrócić uwagę, że środowisko przewodników zawodowych wykorzystuje takie zapisy prawne do zastraszania i wymuszania korzystania ze swoich usług. Jeszcze raz przytoczę tu wymowny przykład takiego zastraszania:
Ani strażnik ani policjant spostrzegając grupę nie wie, czy ta grupa na wrocławskim czy krakowskim Rynku jest wycieczką przedmiotową na "żywej" lekcji historii ze swoim własnym nauczycielem, czy komercyjną imprezą z biura turystycznego z "przewodnikiem-piratem". Jeśli legitymowana osoba, czyli np. nauczyciel, nie ma legitymacji przewodnickiej ani identyfikatora, czyli nie ma uprawnień przewodnika turystycznego, Straż Miejska, Straż Parku lub Policja może dosłownie zastosować przepis Kodeksu Wykroczeń i ukarać np nauczyciela grzywną (500zł - Artykuł 1 §1 Kodeksu wykroczeń). W takim przypadku jedyną pomocą może być oddanie sprawy do sądu i indywidualne rozpatrzenie sprawy przez sędziego, gdzie trzeba będzie udowodnić swoje racje (np. że nie wzięło się od uczniów dodatkowych pieniędzy za prowadzenie lekcji - uczniowie będą musieli zaświadczyć).
Zobacz strona Blanki Myszkowskiej - przewodnika PTTK z Wrocławia => LINK

Temat: Re: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2009-11-25 11:39:40

Niektórzy ważni działacze ciągle uważają, że najważniejsza jest wiedza encyklopedyczna. Problem w tym, że większość przodowników rzadko kiedy prowadzi wycieczki w to samo miejsce, a tym samym prawie zawsze przed wycieczką muszą sobie odświeżać dużą porcję szczegółowych wiadomości. Wykuwanie takiej wiedzy na zapas jest praktycznie bezsensowne. Wystarczy poprawna ilość wiedzy ogólnej, żeby wiedzieć jak się mają do niej wiadomości szczegółowe. Sam pamiętam pytanie, jaki słynny mebel znajduje się w Oliwie. W tym przypadku egzaminator sobie zażartował, nie oczekując poprawnej odpowiedzi, ale na egzaminie pisemnym taki żart byłby co najmniej niestosowny.

Najlepiej zareagowali przed laty kolarze, rezygnując z nadawania uprawnień na regiony. Wyszli z założenia, że skoro egzaminowany nie może być wszędzie, to równie dobrze może nie być nigdzie. Pytają tylko z zakresu wiedzy ogólnej i nadają uprawnienia na całą Polskę. Przodownik powinien być przeegzaminowany, czy będzie umiał sobie poradzić z prowadzeniem dowolnej wycieczki i poradzić z utrzymaniem dyscypliny w grupie, której ma przewodzić. Tego zresztą wymaga m.in. Prawo o Ruchu Drogowym. I przez wiele lat to działa praktycznie bez zastrzeżeń.

Temat: Re: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2009-11-27 19:28:10

Galeria zdjęć ze Zlotu w Gnieźnie:
http://ktpzg.pttk.pl/galeria_nowa_1/galeria.php?z=1
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina

Temat: Re: Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2009-12-01 17:43:48

Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina