Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Turysta Przyrodnik

wszystkich wiadomości w wątku: 8
data najnowszej wiadomości: 2010-01-22

Temat: Turysta Przyrodnik
Autor: Babek [91.192.76.111]
Data: 2009-10-17 17:08:05

Mam dwa pytania:
1. Czy za "inny obiekt przyrodniczy" można uznać np. farmę strusi?
2. Czy za "urządzenie hydrotechniczne" (sama nazwa wskazuje że tak, ale wolę się upewnić) można uznać śluzę bądź akwedukt?

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Złociu [62.21.43.217]
Data: 2009-10-17 17:51:44

Ad. 1. Zgodnie z Regulaminem odznaki za "Inny obiekt przyrodniczy" możemy uznać, np. ogród dendrologiczny, botaniczny, zoologiczny, muzeum przyrodnicze, park podworski. Czy "farme strusi" możemy uznać za obiekt przyrodniczy, to bedzie zależało pewnie od stanowiska weryfikatora, gdyż katalog w tej kategorii nie jest zamknięty.

Ad. 2.Jak dobrze pamietam to w polskim prawodawstwie nie ma pojęcia "urządzenia hydrotechnicznego", a w Regulaminie katalog obiektów jest zamknięty i tam nie ma śluzy cz też akweduktu.

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Babek [91.192.76.111]
Data: 2009-10-17 18:18:26

Do pytania o farmę strusi zainspirował mnie artykuł sprzed kilku lat z "Gościńca", gdzie autor postulował dodanie m.in. właśnie farm. Artykuł pochodzi sprzed kilku lat, przed wprowadzeniem znowelizowanego regulaminu. Wychodzi na to, że można ciągle poprawiać regulaminy a czepialskich (jak ja) nigdy nie zabraknie:-))) Pewnie masz rację, rozstrzygnie to weryfikator ale czy takiej farmy, z możliwością zwiedzania, nie można uznać za mini-zoo?
W temacie "urządzeń hydrotechnicznych" nie dokońca katalog jest zamknięty, gdyż występuje tam też ogólne pojęcie "budowle wykorzystujące siłę wody lub wiatru". Akwedukt to przecież niejako rodzaj kanału, wymienionego w regulaminie. A czy śluza nie wykorzystuje siły wody? A jeszcze zapora, tama, elektrownia wodna?

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Tomek Dygała [80.238.124.52]
Data: 2009-10-17 18:48:52

I ja bym Ci obie te rzeczy uznał.
Pytanie czy inni weryfikujący też?

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Babek [91.192.76.111]
Data: 2009-10-17 18:54:16

No to chyba nie pozostaje mi nic innego jak zweryfikować odznakę u Ciebie:-)

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Mieszko [79.162.35.101]
Data: 2009-10-17 22:26:59

jeżeli zwiedzając farmę strusi dowiedziałeś się czegoś o tych zwierzętach, a może przy tej okazji poznałeś także walory przyrodnicze okolicy to bez wahania zaliczyłbym punkty do odznaki. Śluzy i akwedukty moim zdaniem mieszczą się w określeniu "urządzenia hydrotechniczne" więc kolejny punkcik w książeczce.

Tak na prawdę nie ważne jakie obiekty zwiedzasz, ale czego dowiadujesz sie o otaczającej przyrodzie, choć to juz pewnie kwestia podejścia osoby weryfikującej.

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Piotr Rościszewski [84.205.188.212]
Data: 2009-10-17 22:32:41

Ad. 2.Jak dobrze pamietam to w polskim prawodawstwie nie ma pojęcia "urządzenia hydrotechnicznego", a w Regulaminie katalog obiektów jest zamknięty i tam nie ma śluzy cz też akweduktu.
Pamietasz zupełnie niedokładnie.
W Ustawie "Prawo wodne" napisano:

Art. 201. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1190) w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "budowli hydrotechnicznych" zastępuje się wyrazami "urządzeń wodnych".

Art. 9. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
...
19) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych,

Jak widać lista jest bardzo długa. Wyraźnie nie ma np. hasła śluzy, ale są budowle pietrzące, upustowe i regulacyjne, a śluzy pełnią te funcje.

Temat: Re: Turysta Przyrodnik
Autor: Babek [91.192.76.111]
Data: 2010-01-22 19:09:06

Niedawno odebrałem zweryfikowaną książeczkę. Uznano mi wszystkie rodzaje obiektów o które pytałem: FARMĘ STRUSI, ŚLUZĘ i AKWEDUKT.