Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

PTTK w internecie

XVII Zjazd PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2009-09-02

Temat: XVII Zjazd PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2009-09-02 22:10:12


XVII Zjazd PTTK
2009-09-02

W dniach 4-6 września będzie obradował kolejny zjazd Polskiego Towarzystwa-Turystyczno-Krajoznawczego. Ta największa w Polsce turystyczna organizacja społeczna liczy (według stanu na 31 grudnia 2008 r.) 72 492 członków skupionych w 314 oddziałach. Od dwóch lat członkowie PTTK korzystają ze specjalnego systemu ubezpieczeń NNW i OC. PTTK jest głównym organizatorem różnych form turystyki kwalifikowanej. W kończącej się kadencji było to 93 825 ogólnodostępnych (nie tylko dla członków Towarzystwa) imprez z udziałem 2 572 641 osób. Wyspecjalizowanymi jednostkami PTTK są Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Lodzi, Centrum Turystyki Wodnej w Warszawie, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie, Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie. PTTK utrzymuje sieć szlaków znakowanych i zabiega o prawne uregulowanie ich istnienia; prowadzi 26 regionalnych pracowni krajoznawczych działalność 16 muzeów regionalnych, bogata działalność wydawniczą, organizuje konferencje i sympozja z udziałem teoretyków i praktyków. W ramach działalności krajoznawczej został przygotowany Kanon Krajoznawczy Polski, a jego elektroniczna wersja została skierowana do wszystkich szkol. PTTK przywiązuje dużą wagę do propagowania turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach programu „Turystyka dla wszystkich” została przygotowana baza danych o wszelkich obiektach dostępnych dla tej grupy turystów.

Siła PTTK jest jedność organizacyjno-programowa, a jednocześnie znaczna samodzielność oddziałów terenowych, które żywo uczestniczą w życiu małych ojczyzn, funkcjonując w ramach regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych i współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi. Oddziały PTTK działają w 147 powiatach ziemskich (na 308 istniejących) i w 61 miastach – powiatach grodzkich (na 65 istniejących). Siłą PTTK jest baza 174 obiektów noclegowych (domy turysty, domy wycieczkowe, schroniska górskie, stanice wodne i inne). Systematycznie podlegających modernizacji z wykorzystaniem środków własnych Ministerstwa sportu Turystyki, Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.
PTTK jako członek wielu organizacji międzynarodowych reprezentuje interesy polskich turystów i krajoznawców za granicą.
Towarzystwo przygotowuje się do obchodów 60 rocznicy i szóstego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn 10-12 września 2010).

Jan Paweł Piotrowski
wg: http://ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=8521
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć