Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Kolekcjoner

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2007-12-07

Temat: Kolekcjoner
Autor: ~Khamaat
Data: 2003-04-11 17:25:14

Witam.

Moje dzisiejsze pytanie dotyczy Krajoznawczych Odznak Krajoznawczych. Jak "w praktyce" (technicznie) wyglada proces oceny kolekcji? Czy zbior jest oceniany tylko i wylacznie w czasie wystaw i innych tego typu imprez?

Pozdrawiam
Khamaat

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: Asfodel
Data: 2003-04-12 21:04:42

Z tego co wiem odznaki kolekcjonerskie nie funkcjonują - o czym dowiedziałam się jak już je wrzuciłam. Pozostały na miejscu "ku pamięci" z adnotacją, że nie działają. Po więcej objaśnień zgłoś się do Komisji Krajoznawczej, ale chyba telefonicznie bo maila nie znam.
http://www.orient.net.pl
http://www.astercity.net/~asfodel
"Babcia uważała, że emancypacja to kobiece dolegliwości,
o których nie należy mówić w obecności mężczyzn." - Terry Pratchett

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2003-04-12 21:49:32

Bez kombinowania najlepiej skontaktować się z "4K", czyli Korespondencyjnym Klubem Kolekcjonerów Krajoznawców w Opolu: http://www.miramex.com.pl/WITKA/4K/KOL_KRAJ.HTM.

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Henryk Paciej
Data: 2005-08-16 14:08:04

Czy chcesz zdobyć Krajoznawczą Odznakę Kolekcjonerską?

Zaczęło się od ankiety dotyczącej zainteresowań kolekcjonerskich wśród krajoznawców przeprowadzonej w roku 1973. W jej wyniku powstał wykaz kolekcjonerów-krajoznawców i ich zbiorów (opr. Jacek Węgrzynowicz i Anna Becker-Kulińska), a także podjęcie prac nad projektami regulaminów wyróżnień kolekcjonerskich: 1) Plakietka Zbiorów Krajoznawczych (Adam Czarnowski i Tadeusz Sobieszek) oraz 2) Exlibris Kolekcjonera Krajoznawcy (Bronisła Cmela, Nikodem Błażewski, Edwin Kozłowski).
Odznaki weszły w życie z dniem 1 stycznia 1975 r a ewidencję zdobytych odznak prowadziła kol. Anna Kulińska, sekretarz Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
Powołana przez Komisje Krajoznawczą ZG PTTK w r. 1979 Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego dokonała nowelizacji systemu odznak, który z upływem czasu stał się niewystarczający. W latach 1985-1987 wypracowano nowe zasady (Wojciech Lipniacki, Adam Czarnowski) z mocą obowiązującą od 1.01.1988 r. W starym systemie przyznano: 287 Plakietek Zbiorów Krajoznawczych oraz 312 Ekslibrisów Krajoznawcy Bibliofila. W nowym systemie wpłynęło kilkanaście wniosków, ale odznak nie wykonano gdyż Podkomisja oparta o RPK przy ZW PTTK w Lublinie przestała działać. Po prostu rozwiązano Zarządy Wojewódzkie PTTK.
Ponownie do sprawy wrócono też dzięki ankiecie przeprowadzonej w r. 1974 na CZAK-u oraz innych imprezach krajoznawczych przeprowadzonej przez niżej podpisanego.
W wyniku ankiety pięćdziesięciu kolekcjonerów zdecydowało się działać w tej dziedzinie tworząc Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców pod patronatem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, która powołała także Zespół ds. kolekcjonerstwa. Dla potrzeb członków klubu „4K” wydano 30 czerwca 1995 r „Biuletyn kolekcjonerski”, w którym m.in. opublikowano projekt krajoznawczych odznak kolekcjonerskich http://kkraj.pttk.pl/bk/bk01.htm#KOK-REG . Odznaki nie były jednak popularyzowane z powodu braku sponsora samych odznak.
W r. 2002 powstała propozycja, aby w miejsce odznak wprowadzić tańsze dyplomy-certyfikaty http://kkraj.pttk.pl/bk/bk23.htm#CERTYFIK , jednak nie było szerszego odzewu na tę propozycję. Ponownie wrócono do sprawy w r. 1994 gdyż KK ZG PTTK znalazła środki na wykonanie odznak http://kkraj.pttk.pl/bk-nks/nks04-02.htm .
Ponieważ odznaki są już wykonane postanowiono umożliwić wykupienie odznak dotychczasowym zdobywcom plakietek i ekslibrisów. Sprawę prowadzi RPK PTTK Opole, ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole, (przypominamy o tradycji "4K" czyli o kopercie zwrotnej z naklejonym znaczkiem), tel./fax (0-77) 453-63-48, e-mail: poczta@opole.rpk.pttk.pl .
Natomiast regulaminy odznak opublikowano w Internecie http://kkraj.pttk.pl/4k/reg_kok2.htm oraz na CZAK-u w celu uzyskania opinii od zainteresowanych. Po opracowaniu zebranych opinii i zatwierdzeniu zmodyfikowanego regulaminu przez Komisję Krajoznawczą - wszelkie dalsze sprawy weryfikacyjne oraz interpretacyjne przejmuje Zespół ds. kolekcjonerstwa KK ZG PTTK.
Zainteresowanych członków klubu „4K” a także sympatyków prosimy o uwagi. Jeżeli chcesz zdobywać krajoznawcze odznaki kolekcjonerskie to napisz - e-mail: poczta@opole.rpk.pttk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: RPK PTTK Opole, ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole, (przypominamy o tradycji "4K" czyli o kopercie zwrotnej z naklejonym znaczkiem), można też skorzystać z tel./fax (0-77) 453-63-48 (sekretarka automatyczna pod nieobecność).
Proszę także o uwagi na temat regulaminu klubu „4K”.
Z krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem
Henryk Paciej
Przewodniczący Zespołu ds. kolekcjonerstwa KK ZG PTTK

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Henryk Stopikowski
Data: 2005-08-16 20:22:48

(uwagi przesłane pocztą tradycyjną)
W odniesieniu do pkt. 2.3 dotyczącego odznaki „Chomik” nie stawiałbym warunku, że zbiór musi być nagrodzony lub wyróżniony. Większość imprez krajoznawczych nie przewiduje nagród, gdyż chodzi o popularyzację i odwagę pokazania swego zbioru. Wystarczy sprawdzenie i potwierdzenie przez organizatora – szczególnie w szkole, ośrodku kultury, itp.
W pkt. 3.4 dotyczącego „Plakietki” proponuję usunąć kryterium, że w zbiorze powinny znajdować się wszystkie podstawowe pozycje wydane po 1944-45 roku. Są one dzisiaj nie osiągalne poza archiwami czy bibliotekami, albo bardzo trudno osiągalne i kosztowne. Brak tu również warunku popularyzacji, ilości pokazywania tego zbioru, zbiór posiadany a nie pokazywany traci walor krajoznawczy.
„Kolekcjoner Krajoznawca” pkt 4.3 - dlaczego wystawianie ma dotyczyć tylko imprez centralnych i organizowanych w porozumieniu z zespołem. Imprezy o podobnym charakterze organizują też biblioteki, muzea i inne placówki kulturalne, które nie wiedza o istnieniu tych odznak, ale mogą kolekcjonerowi potwierdzić udział a zespół instruktorów w danym terenie może to sprawdzić. Po drugie imprezy centralne najczęściej są drogie, (jeśli chodzi o udział w nich) oraz rzadko posiadają warunki pozwalające na prawidłowe eksponowanie i zabezpieczanie zbiorów oraz odbywają się bardzo rzadko. A gdzie imprezy regionalne, oddziałowe, wojewódzkie itp.
Ostatnia uwaga, to zrezygnowałbym z sędziów (chwilowo) i punktów, a pozwolił na uaktywnienie Instruktorów Krajoznawstwa w terenie oraz na częstotliwość wystawiania zbioru lub użycia go w celach szkoleniowych czy prelekcji. Powstaje też problem kosztów, sprawozdań itp.
Serdecznie pozdrawiam
Henryk Stopikowski z Grudziądza

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Józef Zdunek
Data: 2005-08-17 12:26:31

(wiadomość przysłana pocztą)
Nie mam zastrzeżeń za wyjątkiem niejasności w pkt 3.2 i 3.4 „Krajoznawcze certyfikaty kolekcjonerski – regulaminy”. Akceptuje. Natomiast do projektu statutu „4K” mam uwagę: członkowie powinni posiadać legitymację, ale nie sądzę by to musiało być zaznaczone w statucie. Ponadto w paragrafie 9 dotyczącym członka honorowego Klubu należałoby określić kryteria (regulamin) nadawania tytułu członka honorowego (krótki, zwięzły, konkretny). Ogólnie projekt regulaminu jest dobry – należy go przyjąć i sprawę organizacyjną posunąć do przodu.
Z turystycznym pozdrowieniem
Józef Zdunek z Krotoszyna

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Henryk Paciej
Data: 2005-08-17 12:29:31

Faktycznie w wersji papierowej „Krajoznawcze certyfikaty kolekcjonerskie – regulaminy” „wypadły” punkty:
1.2 Ustala się, że na wystawach, pokazach, spotkaniach, giełdach wymiennych i innych imprezach kolekcjonerskich organizowanych przez PTTK może być eksponowany każdy zbiór o charakterze turystycznym lub krajoznawczym, jednakże o punkty sędziowskie i zaświadczenia dla przyznania odznak, a także o nagrody na imprezach centralnych mogą się ubiegać jedynie ci kolekcjonerzy, których zbiory odpowiadają wymogom zbioru krajoznawczego (zobacz. punkty 1.3 do 1.5 regulaminu oraz punkt 2 Zasad sędziowania imprez kolekcjonerskich).
1.3 Zbiorem krajoznawczym (kolekcją krajoznawczą) jest celowo opracowany zestaw przedmiotów wybranych przez kolekcjonera dla zobrazowania konkretnej myśli (idei), zagadnienia lub problemu wchodzącego w zakres krajoznawstwa. Zbiór powinien odznaczać się walorami estetycznymi. Walory naukowe, muzealne, artystyczne podnoszą wartość zbioru, ale nie są obowiązkowe, zaś wartość materialna (handlowa) przedmiotów nie ma znaczenia przy ocenie zbioru.
1.4 Za pomocą zbioru krajoznawczego można prezentować wyłącznie problematykę odnosząca się do Polski lub Polaków (grupy lub pojedynczych osób) i spraw z nimi związanych. Powiązania te należy rozumieć w szerokim kontekście, np. związków historycznych, geograficznych, przyrodniczych, kulturowych.
1.5 Zbiory krajoznawcze dzielą się na klasy i grupy:
Pod względem formalnym rozróżnia się następujące klasy:
P) zbiorów powszechnych,
A) zbiorów autorskich.
Pod względem merytorycznym rozróżnia się następujące grupy zbiorów:
a) proste,
b) złożone,
c) otwarte,
d) zamknięte,
e) regionalne,
f) problemowe,
g) z motywem,
h) okolicznościowe.
Zbiór powszechny można stworzyć z przedmiotów wytworzonych przez naturę lub człowieka, które kolekcjoner znajduje na wycieczce, dostaje, wymienia czy kupuje.
Zbiór autorski obejmuje przedmioty wykonane wyłącznie przez kolekcjonera (np. publicysta gromadzi napisane przez siebie artykuły i książki, fotograf swoje zdjęcia, plastyk - rysunki itp.).
Zbiór prosty składa się z przedmiotów jednego rodzaju, np. tylko znaczki pocztowe lub tylko monety, publikacje, widokówki, plakaty, minerały itp.
Zbiór złożony powstaje z przedmiotów różnego rodzaju związanych tematycznie z treścią kolekcji, np. zbiór pt. "Warszawa" może składać się z książek o tym mieście, przewodników krajoznawczych, planów, widokówek, fotografii, wycinków prasowych i z wielu innych elementów.
Zbiór otwarty ma oznaczony początek, ale nie posiada granicy końcowej, np. zbiór znaczków pocztowych, zaczynający się od pierwszego znaczka polskiego i uzupełniany na bieżąco znaczkami, które się ukazują.
Zbiór zamknięty odznacza się ściśle określonymi granicami czasowymi lub rzeczowymi (np. zbiór poświęcony zabytkom architektury gotyckiej, znaczkom turystyki kajakowej w latach 1945-1985, albo dziełom jednego nieżyjącego twórcy). Pojęcia "zbiór zamknięty" nie należy mylić z pojęciem "zbiór pełny (kompletny) zawierający wszystkie eksponaty, które w zbiorze powinny się znajdować.
Zbiór regionalny jest poświęcony jednemu regionowi czy makroregionowi naszego kraju (np. Śląsk, Pomorze), województwu, gminie, miastu, wsi lub nawet pojedynczemu obiektowi (np. Wawel, Łazienki, pałac w Wilanowie, statek "Dar Młodzieży" itp.)
Zbiór problemowy służy przedstawieniu jakiegoś działu krajoznawstwa polskiego (np. archeologii, architektury, roślin) lub wybranym zagadnieniom (np. architektura romańska w Polsce, polskie parki narodowe itp.)
Zbiór z motywem obejmuje przedmioty stanowiące lub zawierające wybrany przez kolekcjonera motyw (np. barwy narodowe, godło Polski, mapa Polski, syrenka, znak PTTK, orzeł, żubr, szarotka, liść dębu itp.).
Zbiór okolicznościowy składa się z przedmiotów, które wiążą się np. z jakimś dorocznym świętem, (np. 1 Maja, 11 Listopada, Boże Narodzenie), doroczną impreza lub ważną rocznicą (np. 100-lecie turystyki polskiej, Światowy Dzień Turystyki).
Pominięte zostały także zasady sędziowania a w nich szczegółowe warunki przyznawania punktów oceniających zbiory.
Tekst ten jest zamieszczony w pierwszej (bk nr 1/95) i ostatniej (bk nr 26/05) wersji regulaminu. Bardzo przepraszam za chochlika prze wersji certyfikatów, która już nie jest aktualna.
Henryk Paciej z Opola

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Józef Dobrakowski
Data: 2005-08-18 19:06:37

(przysłane pocztą)
Regulamin ten dotyczy w całości Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK i nim bym się w ogóle nie zajmował, gdyż jak pan wie jestem zwolennikiem całkowitego usamodzielnienia się klubu „4K”. A Komisja Krajoznawcza, jeśli chce zajmować się tą tematyką to tylko jej chwała za to.
Ja natomiast – na potrzeby klubu „4K” dla zwiększenia aktywności członków Klubu i w ogóle prestiżu Klubu „4K” – proponowałbym wprowadzenie do Statutu prawa nadawania przez Zarząd Klubu godności honorowej „Zasłużony Kolekcjoner-Krajoznawca 4K” (mógłby to być dyplom lub certyfikat w randze medalu) za: 1). zasługi dla kolekcjonerstwa krajoznawczego, 20). publikacje materiałów krajoznawczych lub kolekcjonerskich, 3). inne działania uznane za mające szczególne znaczenie dla ruchu Klubu „4K”.
Co u mnie? Dalej przewodzę Korespondencyjnemu Klubowi Rodu Dobraczyńskich oraz wydaje pismo klubowe „Okruchy mojej ziemi” z tym, że jest to pismo jednego z rodów szlacheckich (Dobrakowscy), o czym informuje herb „Gozdawa”. Nie stronie od podejmowania w tym piśmie problematyki podróżniczej, krajoznawczej i kolekcjonerskiej, choć o nieco innym charakterze.
Z turystycznym, krajoznawczym i kolekcjonerskim pozdrowieniem
Józef Dobrakowski – Wrocław

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Włodzimierz Przybyls
Data: 2005-08-22 20:18:35

Zapoznałem się z nowym regulaminem i całkowicie zgadzam się z warunkami.
Z turystycznym pozdrowieniem
Włodzimierz Przybylski z Łodzi

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: ~Janusz M
Data: 2005-08-23 12:24:16

Cześć Heniu! Mam chwilę wolnego, to podzielę się z Tobą moimi uwagami. Otóż widzę, że zależy Ci na formalnym powołaniu Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Przecież to nic prostszego (założyłem setki kół i klubów) bo nasz Statut idealnie pasuje do Twoich planów. Zwołaj z najbliższego otoczenia co najmniej 10 (jeśli wasz statut oddziałowy mówi inaczej to 15) członków PTTK pod szyldem KKK. Pozostali (czyli my wszyscy "korespondencyjni") wchodzimy do klubu na podstawie wyrażonej woli choćby poprzez członkostwo w KKKK. I tak ten nowopowstały KKK liczyłby np. 60 członków, w tym np. 23 członków pełnoprawnych (mających pełne prawa wyborcze) a reszta to członkowie dla których KKK jest np. drugą a nawet trzecią jednostką działania. Tu można by pomyśleć o minimalnej składce klubowej, którą płaciliby wszyscy członkowie (w tym oczywiście) korespondencyjni. Masz ogromne pole do pozyskiwania środków finansowych, niezależność itp.
Np. ja jestem członkiem rzeczywistym Koła Terenowego PTTK w Przemyślu (tu płacę składki), jestem tam nawet prezesem. Równolegle należę do Klubu Górskiego PTTK gdzie aktywnie działam. Jedyna "niedogodność" tej drugiej przynależności to taka, że nie mam w Klubie żadnych praw wyborczych. Ot i wszystko. Janusz.
P.S.
Oczywiście odznaki jak najbardziej należy sfinalizować.
J.M.

Temat: Re: Kolekcjoner
Autor: woqlski
Data: 2007-12-07 11:49:13

Do Pana Józefa Dobrakowskiego (i nie tylko) - na jakiejś stronie pisał Pan, iż jest gotowy dostarczać materiały do różnych publikacji...
Jeśli nadal jest Pan zainteresowany umieszczaniem informacji to zapraszam do naszego serwisu społecznościowego miłośników Karkonoszy www.Karkonosze.ws
Po zarejestrowaniu się może Pan dodawać swoje materiały - będziemy wdzięczni za każdą informację...