Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Status forum - nowe informacje

wszystkich wiadomości w wątku: 12
data najnowszej wiadomości: 2009-06-19

Temat: Status forum - nowe informacje
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2009-05-19 21:51:07

Szanowni Forumowicze!

Winien Wam jestem kilka informacji o statusie naszego Forum.

Jak wiecie postanowiłem powalczyć z ZG PTTK o istnienie tej platformy wymiany myśli, nie zgadzając się z tezą, iż interes PTTK utożsamia się z interesem ZG PTTK. Wobec powyższego ZG PTTK zagroziło mi procesem cywilnym podając kilka roszczeń, co szczegółowo jest opisane w innym wątku. Po konsultacjach z kancelarią prawniczą, która w moim imieniu przejęła prowadzenie sprawy naszego Forum uznaliśmy, że jedyne roszczenie, które ma cień sensu (choć proces byłby ciekawy, a wynik bardzo niepewny) jest roszczenie o wykorzystanie znaku PTTK. W związku z powyższym, wraz ze swoim oddziałem podjęliśmy pewne działania, które zabezpieczają istnienie naszego Forum jako "Forum członków i sympatyków PTTK" i pod dotychczasowym adresem.

1) W pierwszej kolejności została podjęta Uchwała Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.
Warszawa, dn. 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała
Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie
nr 2009/04/01


Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie obserwując zawirowania związane z jedynym ogólnodostępnym miejscem wymiany informacji w Towarzystwie czyli Forum Internetowym, w trosce o zapewnienie ciągłości dyskusji oraz możliwości swobodnego wypowiadania się Członków Towarzystwa postanawia:

1) Przejąć od kol. Łukasza Aranowskiego prawa do użytkowania domeny forum-pttk.pl na warunkach określonych w odrębnej umowie.

2) Powołać forum dyskusyjne dostępne dla wszystkich członków Towarzystwa i jego sympatyków, nie cenzurowane z treści dozwolonych prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności nie cenzurowanym z głosów krytycznych wobec władz Towarzystwa jak i Oddziału, a mieszczących się w ogólnie pojętych normach współżycia społecznego.

3) Powołanie i prowadzenie forum powierza się kol. Łukaszowi Aranowskiemu na mocy odrębnej umowy o wykonywanie czynności wolontarystycznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK:
Ilona Maroszek - Prezes
Daniel Kuligowski - Wiceprezes
Lech Rybienik - Skarbnik
Marcin Grabowski - Członek Zarządu
Mieszko Janiszek - Sekretarz
2) Następnie realizując tą uchwałę przekazałem domenę forum-pttk.pl OM-owi.

3) Na koniec pozostało podpisanie umowy, z której wyciąg we fragmentach dotyczących Forum zamieszczam.
POROZUMIENIE O WYKONYWANIU CZYNNOŚCI WOLONTARYSTYCZNYCH
zawarte (...) pomiędzy:

Oddziałem Międzyuczelnianym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie (...) zwanym dalej Korzystającym,
a
Łukaszem Aranowskim (...) zwanym dalej Wolontariuszem.

Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy czynności Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mogą być wykonywane czynności przez wolontariuszy.

§ 2

1. Korzystający powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz podejmuje się wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności (...):
(...)
d) administrację internetowego Forum Członków i Sympatyków PTTK.

2. (...)

3. Wolontariusz oświadcza, że jest producentem i właścicielem silnika forum internetowego oraz bazy danych forum internetowego, do używania których udziela Korzystającemu nieodpłatnej licencji na czas trwania Porozumienia.

4. Korzystający oświadcza, że jest właścicielem domeny internetowej forum-pttk.pl, którą na czas trwania Porozumienia przekieruje na administrowane przez Wolontariusza forum.

5. Wolontariusz i Korzystający zgodnie oświadczają, że korzystając z licencji udzielonej przez Wolontariusza w ust. 3 oraz z domeny przekierowanej przez Korzystającego zgodnie z ust. 4 wspólnie tworzą na czas trwania Porozumienia Forum Członków i Sympatyków PTTK. Wszelkie treści zgromadzone w bazie danych w trakcie trwania Porozumienia stanowią wspólną własność Wolontariusza i Korzystającego.

(...)
W ten sposób nasze Forum wróciło formalnie pod skrzydła PTTK jednocześnie zachowując pełną niezależność. :-)
Mam nadzieję, że ta zmiana satysfakcjonuje wszystkich dotychczasowych sceptyków moich działań.

Pozdrawiam Was serdecznie,
Łukasz Aranowski
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: forlorn_hope
Data: 2009-05-21 00:25:09

Mam nadzieję, że ta zmiana satysfakcjonuje
Satysfakcjonuje!! Bardzo! Ale to nie oznacza że należałem do
sceptyków
W żadnym wypadku! Popieram Twoje zdanie, ale prawnikiem nie jestem i nie mogłem nic doradzić w sprawie realnych działań. A pisanie postu ze słowem "popieram" uznałem za coś niewystarczającego i niepotrzebnego, bo oczywistego.
Ale teraz gratuluję dobrego pomysłu i dowodu że na poziomie oddziału można się dogadać.
Pozdrawiam!

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-22 19:01:32

Po konsultacjach z kancelarią prawniczą, która w moim imieniu przejęła prowadzenie sprawy naszego Forum uznaliśmy, że jedyne roszczenie, które ma cień sensu (choć proces byłby ciekawy, a wynik bardzo niepewny) jest roszczenie o wykorzystanie znaku PTTK.
Skoro w myśl Statutu Art. 28 pkt. do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy; ustalanie zasad używania nazwy i odznaki PTTK, to w przypadku zaistnienia odpowiednio napisanej uchwały ten wynik nie będzie już taki niepewny.

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: Lech Rybienik
Data: 2009-05-23 09:15:47

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-05-23 19:45:33

OK - w Gościńcu jest stan prawny z 2001 roku i jak rozumiem jest aktualny, skoro został przez Ciebie wskazany.

Ale napisałem, że - w przypadku zaistnienia odpowiednio napisanej uchwały ten wynik nie będzie już taki niepewny - mając na uwadze możliwość odpowiedniej zmiany aktualnego stanu prawnego.

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: Lech Rybienik
Data: 2009-05-25 06:17:28

Spokojnie....

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: HaKaT
Data: 2009-05-26 14:09:03

Cóż Łukaszu pogratulować kolejnej wg. mnie wygranej bitwy. Choć mało tutaj zaglądam to uważam że platforma jest konieczna. Oby zawsze była niezależna. Pozdrawiam
Robert Filipski, PTTK Szczecin
Przodownik Imprez na Orientację PTTK nr 342,
Znakarz Szlaków Nizinnych 879,
Organizator Turystyki PTTK 026/2006
Właściciel Centrum Edukacji i Turystyki Wiking w Szczecinie
Portal szlaków www.wedrujznami.pl

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: Lech Rybienik
Data: 2009-05-27 22:25:31

Tylko, że gra nie idzie o forum w sensie fizycznym, ale o zasady rządzące Towarzystwem.
I nie chwal dnia przed zachodem słońca.

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 18:28:42

Ponieważ po mojej rozprawie odbywała się jeszcze rozprawa Antka...
Czy wyroki GSK mogą wpłynąć na status forum-PTTK?

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: JanMaciej...
Data: 2009-06-19 18:40:12

to tekst poza cytatem -
Czy wyroki GSK mogą wpłynąć na status forum-PTTK?

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: Amotolek
Data: 2009-06-19 20:03:39

Moim zdaniem na samo nasze forum, to nie za bardzo. Przecież wszystkich przed Zjazdem Krajowym ta pani z PTTK nie da rady wyrzucić?.

Będziemy pisać o kumoterstwie, klikowości, oszczerstwach i nepotyzmie, jak najwięcej.

Liczę też, że odezwą się głosy osób z Siedlec, które, jak dobrze pamiętam ta pani nielicho gnębiła w tamtejszym Oddziale PTTK, czy w Ośrodku w Mierzwicach.

Co do blokady informacji regulaminem GSK, to jest na to prosty sposób. Zastosowaliśmy go z powodzeniem przy nauczaniu norm ISO. Kopiowanie i publikowanie zabronione? Ok. Opracowaliśmy zestaw pytań i odpowiedzi - praktycznie obejmujących cały zakres normy i nikt nie miał o to do nas żadnych pretensji!

Już się duszę ze śmiechu, jakimi pytaniami można elegancko i skutecznie opisać orzeczenia w sprawie pani Kirchner, albo pozwania O/PTTK Żerań przez pana Czajkę, czy inne, w tym karkołomne orzeczenie GSK I instancji w sprawie Łukasza:-) . Informacji w XXI wieku- poprostu zablokować- się nie da!
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Status forum - nowe informacje
Autor: Lech Rybienik
Data: 2009-06-19 22:04:38

Czy wyroki GSK mogą wpłynąć na status forum-PTTK?
Nie. Nie mogą.

Lech