Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Krajoznawstwo

"Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2010-12-27

Temat: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze
Autor: poniek
Data: 2009-04-28 11:47:33

Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Koleżanki i Koledzy !

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie w ramach społecznej działalności statutowej podjął inicjatywę reaktywowania w formie elektronicznej czasopisma krajoznawczego

„Mazowsze – Zeszyty krajoznawcze”.

Publikacja ta będzie zawierać artykuły z szeroko pojętej tematyki krajoznawstwa, turystyki, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami oraz aktualności krajoznawcze.
Szczególnie cenne będą teksty przedstawiające walory i atrakcje krajoznawcze regionów oraz informacje o aktualnie prowadzonych działaniach na polu turystyki i krajoznawstwa w Oddziałach PTTK.

Chcielibyśmy aby czasopismo swoim zasięgiem tematycznym obejmowało obszar całej Polski.

Zapraszamy zatem turystów i krajoznawców z różnych regionów kraju do nadsyłania tekstów artykułów o powyższej tematyce na adres:

kkionz@tlen.pl

O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy zostaną poinformowani mailem.

Wskazówki edytorskie znajdują się na stronie Komisji Krajoznawczej i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/mazowsze.html

Z krajoznawczym pozdrowieniem
Zespół Redakcyjny „MAZOWSZA”
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/

Temat: Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze
Autor: Mieszko
Data: 2009-12-16 21:46:14

po wielu bojach w końcu się udało. Zapraszam do lektury zeszytu 6/2009
http://kkionz.om.pttk.pl/mat/mazowsze06.pdf

Temat: Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze
Autor: Lech Rybienik
Data: 2009-12-17 08:21:31

Przeczytałem, gratuluję.

Temat: Re: "Mazowsze" - Zeszyty Krajoznawcze
Autor: Mieszko
Data: 2010-12-27 10:11:16

minął rok, zatem pora na kolejny numer "Mazowsza".
Z okazji 50-cio lecia OM PTTK w Warszawie Zeszyt 7 ukazała się nawet drukiem, ale można go też przeczytać na stronie KKiOnZ OM PTTK
http://kkionz.om.pttk.pl/mazowsze.html

miłej lektury
M.