Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Jest projekt ustawy o usługach

wszystkich wiadomości w wątku: 23
data najnowszej wiadomości: 2009-04-06

Temat: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Dudi
Data: 2009-04-01 06:43:35

Jest już dostępny projekt zmiany Ustawy o usługach turystycznych -
i niestety jego zawartość to nie Prima Aprilis

Polecam lekturę

LINK

lub

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/12/Projekty_aktow_prawnych.html

Prace nad Ustawą o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

ja osobiście jestem załamany poziomem pracy w MSiT

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Dudi
Data: 2009-04-01 08:17:25

„Art. 21. 1. Przewodnicy turystyczni otrzymują uprawnienia następujących rodzajów:
1) przewodników specjalistycznych górskich i wysokogórskich;
2) przewodników lokalnych: miejskich, terenowych i górskich.
Uprawnienia przewodnika specjalistycznego górskiego obejmuje oprowadzenie turystów po górskich szlakach turystycznych, z wyjątkiem wysokich partii gór typu alpejskiego oraz tras wymagających przygotowania alpejskiego.
2. Uprawnienia przewodnika specjalistycznego wysokogórskiego obejmuje oprowadzanie po górach wysokich typu alpejskiego oraz trasach wymagających przygotowania alpejskiego.
3. Uprawnienia przewodnika lokalnego obejmują:
1) dla przewodników górskich — oprowadzanie po określonych obszarach górskich;
2) dla przewodników miejskich — oprowadzanie na obszarze poszczególnych miast oraz w położonych w pobliżu miejscach kulturowo i historycznie związanych z tymi miastami;
3) dla przewodników terenowych — oprowadzanie na terenie województw lub regionów, w tym także w miastach położonych w obrębie województwa lub regionu.
5) Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, miejsca i obszary nadające się do wyodrębnienia, w których wykonywanie zadań przewodnika turystycznego wymaga posiadania uprawnień przewodnika lokalnego lub specjalistycznego, uwzględniając zagrożenie bezpieczeństwa turystów, a także potrzebę ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych.
6) Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, miejsca i obszary ogólnie dostępne, w których wskazane jest wykonywanie zadań przewodnika przez przewodników lokalnych lub specjalistycznych, uwzględniając szczególne nagromadzenie w nich walorów przyrodniczych i kulturowych.”;
Art. 2. 1. Osoby, które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 nabyły uprawnienia pilotów wycieczek zachowują dotychczasowe uprawnienia w zakresie określonym przepisami niniejszej ustawy.
2. Uprawnienia przewodników turystycznych miejskich i terenowych nadane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się uprawnieniami odpowiednio przewodników lokalnych miejskich i terenowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Uprawnienia przewodników górskich beskidzkich, tatrzańskich i sudeckich nadane przed dniem wejścia w życie ustawy stają się uprawnieniami przewodników lokalnych górskich w rozumieniu mniejszej ustawy, z zachowaniem ich dotychczasowego obszaru i klasy.
czy ktoś ma pomysł o co tutaj chodzi?

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Złociu
Data: 2009-04-01 19:42:52

Witam
według mnie za dużo w tej nowelizacji się nie zmnieniło, dalej bedą obszary wyłączone (np: miasta), dalej jasno nie jest powiedziane że "oprowadzać" mogą również osoby nie posiadające uprawnień państwowych.
Aczkolwiek par. 3 ust. 7a określa mianem przewodnika osobę zawodowo zajmującą się oprowadzaniem wycieczek. Może to jest mała jaskółka w kierunku liberalizacji prawa?

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-04-01 19:58:50

W tym zakresie akurat nic się nie zmienia - poprzednio tzn. teraz też jest mowa o zawodowym charakterze a to dopuszcza możliwość prowadzenia społecznego.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Piotr Rościszewski
Data: 2009-04-01 20:18:51

Moim zdaniem projekt ustawy jest dalej niejednoznaczny. Kiedyś tam miała być druga ustawa o działalności społecznej w sferze turystyki, ale nadal jej nie ma i nadal nie będzie można się na nią powołać. W nowej ustawie o usługach turystycznych nadal nie będzie wyraźnie pisać, że nie dotyczy sfery działalności społecznej i nie rozgranicza wyraźnie, kiedy działalność społeczna wymaga korzystania z ustawy o usługach turystycznych. PTTK jest ciągle na pograniczu, bo nie da się organizować wyciczek nie pobierając żadnych opłat, a w tym momencie powstaje obowiązek zapewnienia wycieczce określonego poziomu świadczeń, niezależnie od tego, czy się na tym zarabia, czy też nie. Jest np. punkt, który mówi, że w miejscach i na obszarach szczególnie cennych organizator turystyki powinien zapewnić fachowego przewodnika o ile nie dysponuje inną osobą o wystarczających kwalifikacjach, ale nie ma już żadnej wzmianki, co oznacza ten zwrot "wystarczające kwalifikacje". Jeżeli np. mogą to być przodownicy turystyki PTTK, to powinni być wymienieni wprost w ustawie lub w jakichś rozporządzeniach, do których ta ustawa powinna jednoznacznie kierować. Tego mi w nowej ustawie ewidentnie brakuje lub się nie doczytałem, bo projekt jest wyjątkowo mętny i chaotyczny.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: z.klose
Data: 2009-04-02 21:19:31

Zwróciliście uwagę na zakończenie projektu? O konsultacje zwrócono się do 22 podmiotów nie zawsze w 100 % zainteresowanych treścią Ustawy o Turystyce i jej zmianami. Czy ZG zdąży w terminie ze sformułowaniem swojego zdania? I jakie stanowisko zajmą Komisja Przewodnicka ZG i Federacje Kół Przewodnickich? Wydaje się, że zmiany szybko nie ujrzą światła dziennego.
Pozdrawiam z.klose

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-02 22:07:45

Zwróciliście uwagę na zakończenie projektu?
Zwróciłem nawet szczególną uwagę. Pozwoliłem sobie zamieścić wzmiankę o tym na Forum ZHP:
W końcowej części tego projektu jest informacja, że projekt będzie podlegał konsultacjom społecznym z wymienionymi tam 22 organizacjami, m.in. wymienione są dwa stowarzyszenia przewodnickie z Krakowa, a nie ma takich stowarzyszeń jak m.in. ZHP i ZHR, które również zajmują się organizowaniem turystyki.
Oto niektóre wypowiedzi w reakcji na tą wiadomość:
Parodia. Po prostu ręce opadają. I jak u mówić że to idzie do społeczeństwa. Największe organizacje wychowawcze dostają znowu nóż w plecy a potem mówi się że młodzież po ulicy się szwenda.
To nie takie proste. ZHP nie świadczy żadnych "usług", choć są bojownicy o uznanie nas za "pozarządowego uczestnika RYNKU zagospodarowywania wolnego czasu dzieci i młodzieży". Ale, np. na aktualnie prowadzonym kursie przewodników miejskich / 2 semestry - 2400 złp/ w Krakowie, wykładowcy tłumaczą, że każda zorganizowana grupa prowadzona po mieście przez kogoś, ma OBOWIĄZEK być oprowadzana przez "licencjonowanego przewodnika". Czyli, nauczyciel, drużynowy, ....tatuś licznej rodziny / sic !/ czy grupka znajomych z Francji, którym pokazujesz Wawel. Jeszcze w zeszłym roku ci "licencjonowani" ściągali Straż Miejską na "takich" . W czasie wakacji byłem świadkiem napuszczenia Straży na grupę harcerzy z ZHR na Rynku !
Dopiero ostatnio ponoć ktoś wnerwiony potraktował Magistrat skargą na działania sprzeczne z dyrektywami unijnymi, ale na kursach dalej te bzdury głoszą.
Podobne durnoty mają miejsce w całej turystyce. Ot żerowisko cwanych "regulatorów".
zobacz => http://forum.zhp.pl/viewtopic.php?id=7166

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2009-04-03 11:08:37

no tutaj cytowany przedmóca ma rację, że robi się coraz większa parodia bo ja nawet będąc w DUŻYM MIEŚCIE W KÓRYM POTRZEBNY JEST PRZEWODNIK ze znajomymi z pracy (wyjazd na szkolenie a w czasie wolnym spacer po mieście), którzy wiedzieli, że znam znakomicie historię miasta oraz posiadam wiele informacji o nim. Musiałem w bocznych uliczkach im o tym opowiadać bo bałem się kontroli.
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-04-03 18:45:43

będąc w DUŻYM MIEŚCIE W KÓRYM POTRZEBNY JEST PRZEWODNIK ze znajomymi z pracy (wyjazd na szkolenie a w czasie wolnym spacer po mieście), którzy wiedzieli, że znam znakomicie historię miasta oraz posiadam wiele informacji o nim. Musiałem w bocznych uliczkach im o tym opowiadać bo bałem się kontroli.
Wybacz ale to już psychoza.
A nieznajomość prawa szkodzi: dopóki nie oprowadzasz zawodowo (czyli pobierając za to wynagrodzenie) ustawa o usługach turystycznych Cię nie dotyczy, czyli możesz swobodnie oprowadzać innych.
Rozumiem, że w razie czego problemem może być wytłumaczenie tego funkcjonariuszowi ale prawo jest po Twojej stronie.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-03 21:30:06

Rozumiem, że w razie czego problemem może być wytłumaczenie tego funkcjonariuszowi ale prawo jest po Twojej stronie.
Niestety, ale funkcjonariusz posługuje się zapisami Kodeksu wykroczeń, a te są zdecydowanie po jego stronie. Zapis stanowi bowiem wyraźnie:
Art. 60 § 4. (69) Kto:
1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Jak widać mie ma w tym zapisie mowy w jakim charakterze wykonuje te zadania: czy zawodowo czy tylko jako koleżeńska przysługę. Dlatego ten zapis pozwala ukarać praktycznie każdego, kto w jakimś miejscu zastrzeżonym dla osób namaszczonych przez władze państwowe (inaczej mówiąc posiadających pozwolenie od cenzora) odważy się opowiadać jakiejś grupie o zabytkach i historii. Ten zapis w praktyce już przyczynił się do zahamowania turystyki społecznej. I nie będzie lepiej dopóki pewne zmiany przedstawione w projekcie nie wejdą w życie. Oto istotny fragment, który o tym mówi => http://i41.tinypic.com/4illlf.jpg
Obawiam się jednak, że na te zmiany przyjdzie nam jeszcze długo, długo, długo.....czekać. Oczywiście pod warunkiem, że wiadome lobby (grupa cwaniaków) w końcu odpuści i tego ostatecznie nie wykreślą.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-04-03 21:40:11

Tyle że prawo stosuje się kontekstowo a nie w oderwaniu od czegokolwiek.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-03 21:48:28

Tyle że prawo stosuje się kontekstowo a nie w oderwaniu od czegokolwiek.
To co tu wypisujesz jest właśnie oderwane od rzeczywistości i praktyki. Sądzisz, że funkcjonariusz wezwany przez jakiegoś "mafiozo" z lokalnej organizacji przewodnickiej do podjęcia interwencji będzie tracił czas na studiowanie niespójnych zapisów Ustawy o usługach turystycznych? Cytowany zapis w Kodeksie wykroczeń jest jednoznaczny, a funkcjonariusze mają obowiązek stosować go wprost i nakładać kary w wysokości przewidzianej w przepisach wykonawczych. Tu masz przykład mandadu wystawionego przez policjanta z KM w Krakowie na postawie art. 60 Kodeksu wykroczeń => http://bird.pl/ff/nie_mehr.jpg

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-04-05 11:57:14

1. Nieznajomość prawa szkodzi.

2. Przyjmujesz mandat => przyznajesz się do winy.
Zawsze jest możliwość odmowy przyjęcia mandatu i dochodzenia swoich praw przed sądem.

a ów rzekomo jednoznaczny zapis z k.w. należy czytać łącznie z definicją określoną w ustawie o usługach turystycznych.

Tomek D

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-05 21:44:33

Nieznajomość prawa szkodzi.
Szczególnie wizerunkowi tych, co na kursach przewodnickich dalej głoszą bzdury i tłumaczą, że każda zorganizowana grupa prowadzona po mieście albo innym obszarze wymienionym w rozporządzeniu ministerialnym przez kogokolwiek, ma obowiązek być oprowadzana przez licencjonowanego przewodnika państwowego. I świadczy też o wyrafinowanym cwaniactwie licencjonowanych mafiozo, którzy ściągają Straż Miejską i napuszczają na takich turystów jak grupa harcerzy z ZHR na Rynku w Krakowie, o czym pisał na forum ZHP świadek tego zdarzenia.
Przyjmujesz mandat => przyznajesz się do winy. Zawsze jest możliwość odmowy przyjęcia mandatu i dochodzenia swoich praw przed sądem.
Nie przyjmujesz, to i tak stracisz sporo pieniędzy i czasu (czas to też pieniądz!) na dojazd do sądu i samą rozprawę sądową, dajmy na to na drugim końcu Polski, bowiem zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia "W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie." oraz "Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona". Znając styl działania naszych sądów i ich opieszałość nie ma żadnej gwarancji, że mandat zostanie uchylony. Wtedy pozostaje jeszcze zażalenie i apelacja. To kolejne dojazdy i koszty oraz strata cennego czasu bez pewności, czy sprawę się wygra, bowiem wszystko zależy od interpretacji przepisów, a ta z uwagi na ich niespójność może być niekorzystna dla odmawiającego uiszczenia zapłaty.
a ów rzekomo jednoznaczny zapis z k.w. należy czytać łącznie z definicją określoną w ustawie o usługach turystycznych.
Jakoś tej definicji nie rozumieją sami przewodniccy mafiozo i usłużnie im asystujący urzędnicy, którzy nasyłają Policję lub Straż Miejską na niewinnych ludzi. Pytam więc: skąd ci niewinni ludzie mają znać się na całym steku nonsensów jakim jest Ustawa o usługach turystycznych, a zwłaszcza wydane do niej rozporządzenie ministerialne ws. przewodników i pilotów wycieczek, określające komu co wolno, a komu i czego na określonych obszarach Polski nie wolno mówić o zabytkach i historii? A skoro obecne przepisy na coś takiego pozwalają, do są po prostu szkodliwe społecznie.

Najlepszym rozwiązaniem, które uniemożliwi szykanowanie i krzywdzenie niewinnych turystów, jest zawarte omawianym projekcie wykreślenie z Kodeksu wykroczeń bzdurnego zapisu o karaniu ograniczeniem wolności lub grzywną za wykonywanie zadań przewodnika lub pilota wycieczek => http://i41.tinypic.com/2cgijis.jpg

Oby tylko cwaniackie lobby znowu nie pokrzyżowało planów tych zmian, i aby po raz kolejny nie przemycili oni do ustawy "tylnymi drzwiami" kolejnego knota, który pozwoli na manipulowanie służbami porządkowymi i organami ścigania oraz wykorzystywanie tych organów do łamania konstytucyjnego zakazu cenzury i prawa do wolności poruszania się po kraju - zamiast do ścigania prawdziwych przestępców.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: poniek
Data: 2009-04-05 22:03:51

Widzę, że "Kolega Nieprzemakalny" znowu jedzie "starą nutą" w nowym wątku.
Znów pojawia się przypuszczenie, że ONI są wszędzie oraz oczywiście stały temat "mafii przewodnickiej". Tak, to się nigdy nie skończy !
Komisja Turystyki Jaskiniowej OM PTTK w Warszawie - http://ktj.om.pttk.pl/
Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami OM PTTK w Warszawie - http://kkionz.om.pttk.pl/
Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie - http://skpt.om.pttk.pl/

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-06 08:05:00

Tak, to się nigdy nie skończy!
To się skończy się z chwilą wykreślenia z Kodeksu wykroczeń bzdurnego zapisu o karaniu ograniczeniem wolności lub grzywną za wykonywanie zadań przewodnika lub pilota wycieczek i kiedy grupa licencjonowanych cwaniaków zaprzestanie wykładać na kursach przewodnickich bzdury oraz odciągać Straż Miejską lub Policję od ścigania prawdziwych sprawców przestępstw i wykroczeń, napuszczając te służby na niewinnych ludzi, którzy mają odwagę zebrać grupę i opowiedzieć coś o zwiedzanym terenie! Musimy poprzeć ten oto fragment projektu zmian w Kodeksie wykroczeń => http://i41.tinypic.com/2cgijis.jpg

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2009-04-06 12:36:30

zgadza się!!
Nie ma żadnej różnicy dla funkcjonariusza czy innej osoby kontrolującej (np. w Krakowie są to często przewodnicy uprawnieni przez Marszałka) czy wykonujszesz to społecznie (nie pobierając opłaty) czy też za pieniądze.
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2009-04-06 12:38:50

jasne, że można nie przyjąc mandatu, ale zobacz, że w tym momencie musisz skończyć oprowadzanie i co pomyśli o tobie w tym momencie grupa ....
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Tomek Dygała
Data: 2009-04-06 12:52:51

Rozumiem.
Urzędnik/funkcjonariusz ma zawsze rację.
Przy takim podejściu to ręce i nogi się uginają.

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Dudi
Data: 2009-04-06 14:42:31

Urzędnik/funkcjonariusz ma zawsze rację
tym bardziej jak Społecznie Oprowadzający Matoł da sobie wcisnąć mandat
i nie rozumie różnicy pomiędzy "skontrolować" a "nałożyć grzywę w drodze mandatu karnego"

bo kto ma ten mandat nałożyć?:

- Strażnik miejski? nie może - patrz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026)

- funkcjonariusz Policji Państwowej? nie może - patrz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń. (Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1430)

- funkcjonariusz Straży Granicznej? nie może - patrz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1882)

- funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei? nie może - patrz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U. 2003 nr 62 poz. 564)

A może Strażak?, urzędnik Urzędu Marszałkowskiego?, Ciocia Fryda? Wujek Leoś?

Ciekawe jest w takim razie skąd te opowieści o strażnikach miejskich wlepiających mandaty? Czyżby główni pieniacze w tej sprawie nie mieli zielonego pojęcia o kompetencjach służb? A może to funkcjonariusze nagminnie łamią prawo wystawiając mandaty dzikim przewodnikom? A może po prostu tych mandatów nigdy nie było...

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-06 15:06:40

kto ma ten mandat nałożyć?
funkcjonariusz Policji Państwowej? nie może
Czyżby? A ten mandat to duchy wypisały? Zobacz => http://bird.pl/ft/ gdzie jest widoczna jak wół pieczątka Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i podpis policjanta a nawet wymieniony nieco poprzekręcany fragment zapisu z art. 60 Kodeksu wykroczeń.
A może to funkcjonariusze nagminnie łamią prawo wystawiając mandaty dzikim przewodnikom?
Dla mnie, który przeżył już okres falandyzacji prawa bardziej ciekawe jest zjawisko dygalizmu prawa turystycznego i dudizmu w interpretacji naszej polskiej rzeczywistości... Czy nie lepiej po prostu uczciwie przyznać, że mamy kretyński zapis w Kodeksie wykroczeń oraz stwierdzić, że jego wykreślenie daje szanse na ucięcie takich praktyk ze strony lokalnych mafii przewodnickich?

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Dudi
Data: 2009-04-06 16:11:06

Jak "łoś" przyjął taki mandat to jego problem.

Jeśli jest obywatelem amerykański to powinie się zwrócić do konsulatu o pomoc prawną w spuszczeniu bęcków policjantowi przekraczającemu swoje uprawnienia, np. na tym mandacie nie ma kwalifikacji prawnej wykroczenia, a to nie do policjanta należy stwierdzenie czy wykonywał czynności przewodnika czy nie - a do sądu.

No i powiedzmy sobie szczerze - tego typu zagrywki są u nas możliwe ze względu na dość powszechny Analfabetyzm Obywatelski (a nie na przepisy prawa) i na tym głównie pogrywają sobie różni Ważni Funkcjonariusze, czy Wszechwiedzący Urzędnicy chcący wykazać się np. przed przełożonymi.

pzdr

Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Temat: Re: Jest projekt ustawy o usługach
Autor: Przodownik 1811
Data: 2009-04-06 18:38:29

No i powiedzmy sobie szczerze - tego typu zagrywki są u nas możliwe ze względu na dość powszechny Analfabetyzm Obywatelski (a nie na przepisy prawa)
Nie przepisy prawa? Uważasz, że te przepisy prawa nie są one tworzone przez półanalfabetów i są zupełnie bez zarzutu? Tak trudno wykazać się szczerością i wreszcie uczciwie przyznać, że ten kretyński zapis w Kodeksie wykroczeń pozwala półanalfabetom prowadzić kursy dla kandydatów na przewodników i utwierdzać ich w przekonaniu, że każda zorganizowana grupa prowadzona po określonych obszarach naszego kraju przez kogokolwiek, ma obowiązek być oprowadzana tylko przez licencjonowanego przewodnika posiadającego państwowe pozwolenie od cenzora na przekazywanie jedynych słusznych informacji krajoznawczych?