Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

PTTK w internecie

Pismo SG do członków ZG

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2009-03-19

Temat: Pismo SG do członków ZG
Autor: Łukasz Aranowski
Data: 2009-03-19 20:55:32

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Informacja

Ponieważ obiecałem Wam pełną jawność działań związanych z Forum, to winien Wam jestem informację, że dzisiaj wieczorem odebrałem z poczty list polecony, w którym m.in. zawarte było:

- pismo jakie 10 marca Sekretarz Generalny skierował do członków ZG,
http://forum-pttk.pl/pliki/2009-03-19_Pismo_do_czlonkow_ZG_1_okr.jpg
http://forum-pttk.pl/pliki/2009-03-19_Pismo_do_czlonkow_ZG_2_okr.jpg

- pierwsza (nieopublikowana) wersja komunikatu, zredagowana przez kol. Edwarda Kudelskiego; ostateczna wersja tego komunikatu nadal wisi pod starym adresem Forum oraz w sąsiednim wątku na naszym Forum.
http://forum-pttk.pl/pliki/2009-03-19_Pierwsza_wersja_komunikatu.jpg

Stwierdzenie

W świetle tych pism stwierdzam, że:

1) Sekretarz Generalny ZG PTTK został wprowadzony w błąd przez wiceprezesa Towarzystwa kol. Edwarda Kudelskiego co do przebiegu wydarzeń w sferze informatycznej. Edek nie należy do osób, które mają kłopoty ze zrozumieniem działania komputera i internetu, dlatego opracowaną przez niego wersję komunikatu przeczytałem ze zdumieniem i niedowierzaniem. Nie wiem zupełnie co mam o tym myśleć.

2) Wprowadzony w błąd Sekretarz Generalny PTTK nie miał ani powodów ani możliwości aby zweryfikować prawdziwość "faktów" opisanych przez, bądź co bądź, wiceprezesa Towarzystwa. Na tej podstawie napisał list do członków ZG PTTK, co w efekcie wprowadziło w błąd także ich. Z pisma wynika, że zachowałem się jak ostatnie bydle kradnąc ZG PTTK jego forum.

3) Uchwała o zmianie moderatora była wprawdzie podjęta 28 lutego, ale nie przeszkodziło to (co stwierdza punkt drugi pisma) już od miesiąca poszukiwać nowego moderatora. :-) Przypadków tego typu udanych proroctw w wykonaniu władz centralnych Towarzystwa niedługo podam Wam więcej.

Zastrzeżenie

Z pisma Sekretarza Generalnego usunąłem wszelkie szczegóły pozwalające zidentyfikować kolegę, który miał "wolę realizacji prac w forum zgodnie z najlepszym interesem PTTK". Kolega ten swego czasu aktywnie uczestniczył w dyskusjach na Forum, zarejestrował się na Forum ponownie i zapewne nie życzy sobie być mieszany w całe to bagno.

Oświadczenie

1) Jako Moderator Forum staram się zachować bezstronność we wszystkich sprawach dotyczących Forum. Oznacza to, że tnę posty niezgodne z regulaminem bez względu na ich autora. Jednocześnie nigdy nie wyciąłem postu z przyczyn merytorycznych, choćbym nie wiem jak się z nim nie zgadzał. Jednak nie mogę zgodzić się z opinią, iż moderując Forum nie mam prawa wypowiadać się z troską o Towarzystwie i negatywnie oceniać pewne zdarzenia i czyny jako członek PTTK. Co ciekawe, kiedy pisałem wiele razy entuzjastycznie na różne tematy związane z PTTK, Edek nigdy nie zadzwonił z sugestią konfliktu między Łukaszem jako moderatorem, a Łukaszem jako członkiem PTTK. Dopiero po sześciu latach konflikt ów zaistniał, kiedy odważyłem się na krytykę pewnych zjawisk i postępowania pewnych osób.

2) Forum nie tylko nie zostało wyprowadzone z PTTK, ale robię wszystko, aby coraz pełniej i lepiej służyło ono członkom PTTK. Od początku marca wsadziłem już w nie ponad 40 godzin swojej pracy. W zacytowanym piśmie mylone są dwie rzeczy: wyprowadzenie Forum z PTTK z odebraniem kontroli nad Forum Zarządowi Głównemu PTTK. Jednak zawarta jest pewna prawda, którą zacytuję:
"(...) przez wiele lat prowadził Forum społecznie traktując je jako ważną formę życia Towarzystwa (...)".
I obiecuję Wam, że będę je społecznie prowadził przez kolejne lata, bowiem nadal uważam je za ważną formę życia Towarzystwa.

Pozdrawiam,
Łukasz Aranowski

PS. Przepraszam Was, za umieszczenie fotografii pism, a nie ich treści. Kilkukrotnie prosiłem Sekretarza Generalnego ZG PTTK o komunikację elektroniczną. Na absurd zakrawa, iż korespondencja w sprawie forum internetowego odbywa się na papierze za pomocą listów poleconych. Nic nie jestem w stanie na to poradzić. :-(
Ł.
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski