Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przyszłość PTTK

Przed zjazdem - rozliczamy KTG

wszystkich wiadomości w wątku: 14
data najnowszej wiadomości: 2009-09-01

Temat: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Tomek Dygała [80.238.126.122]
Data: 2009-03-14 17:58:52

Jako że zbliża się czas rozliczeń kadencji, chciałbym za stroną
http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1177867600
przytoczyć treść uchwał Krajowej Narady Turystyki Górskiej z listopada 2005 i spróbować się przyjrzeć stanowi realizacji.
Zapraszam do komentowania i dodawania informacji.
Znaki "?????" oznaczają, że nie wiem nic na temat realizacji.

I.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do sfinalizowania działań w zakresie unormowań prawnych pozwalających Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK prowadzić wycieczki.
/autor: K. Rosół, Za wnioskiem-44, Wstrzymujący-7, Przeciw-1/
Trochę pobożne życzenie ale wobec tego chętnie bym się zapoznał z tym co KTG ZG PTTK zrobiła w tym kierunku.

II.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do czynnego uczestniczenia z ramienia ZG PTTK i reprezentowania interesów społecznej kadry programowej PTTK, w pracach i konsultacjach społecznych nad zmianami przepisów dotyczących turystyki, w szczególności:
- zmianie ustawy „O usługach turystycznych” i jej aktów wykonawczych,
- tworzeniu przepisów „Ustawy o turystyce”,
- zmianie ustawy „O kulturze fizycznej i sporcie” i jej wykonawczych.
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-49, Wstrzymujący-1, Przeciw-0/
Na konsultacjach ws. zmian ustawy o usługach turystycznych bywali przedstawiciele Komisji Przewodnickiej ale liczę że KTG ZG PTTK przedstawi informację na temat realizacji tej uchwały.

III.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do podjęcia starań w celu
- nadania przełęczy pod Tarnicą w Bieszczadach imienia Władysława Krygowskiego lub Przełęczy Krygowskiej.
- nadania jednemu ze schronisk PTTK imienia Władysława Krygowskiego.
/autor: Zb. Kresek, Za wnioskiem-52, Wstrzymujący-0, Przeciw-0/
Efekt już znamy:
"Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 18 grudnia 2008 roku mamy nową nazwę geograficzną w Bieszczadach.
Ustalono oficjalną nazwę Przełęczy pomiędzy szczytami Krzemień i Tarnica w
Bieszczadzkim Parku Narodowym o współrzędnych geograficznych 49°04°59
szerokości geograficznej północnej i 22°43°57 długości geograficznej
wschodniej na "Przełęcz Goprowską"

Niemniej wypadałoby przedstawić co zostało zrobione.

IV.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do uporządkowania spraw dotyczących obecności w przyszłych KNTG delegatów klubów górskich z oddziałów które nie posiadają Komisji TG.
/autor: M. Michalik, Za wnioskiem-24, Wstrzymujący-15, Przeciw-7/
?????

V.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wydania oddziałowym Komisjom i Klubom zalecenia doszkalania Przodowników Turystyki Górskiej.
/autor: K. Rosół, Za wnioskiem-27, Wstrzymujący-7, Przeciw-6/
Pobożne życzenie...
No i co z jego realizacją?

VI.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wydania Komisjom Egzaminacyjnym zalecenia przeprowadzenia weryfikacji kadry przodowników turystyki górskiej na podstawie list potwierdzających opłacenie składek członkowskich przekazywanych przez Oddziały działające na terenie Komisji.
/autor: P. Dudzik, M. Michalik i in., Za wnioskiem-30, Wstrzymujący-8, Przeciw-0/
?????

VII.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do opublikowania na stronach internetowych KTG ZG PTTK spisu Przodowników Turystyki Górskiej, wraz z podaniem jego zakresu uprawnień, miejscowości zamieszkania, TRW w którym działa (jeśli występuje).
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-25, Wstrzymujący-10, Przeciw-15/
Jak dotąd niezrealizowane

VIII.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do ograniczania częstotliwości zmian regulaminu GOT i pozostałych regulaminów KTG do maksimum jednej zmiany na kadencję, ze wskazaniem aby zmiany upraszczały regulamin GOT i podnosiły jego czytelność.
/autor: W. Kacperski, Za wnioskiem-30, Wstrzymujący-9, Przeciw-9/

IX.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK określenia granicy pomiędzy obszarem Beskidów Wschodnich i Beskidów Zachodnich na linii: przeł. Tylicka – Muszynka – Mochnaczka – Kamienica Nawojowska – Dunajec.
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-34, Wstrzymujący-13, Przeciw-3/
Niezrealizowane.

X.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższe zasady:
- GOT małą srebrną zdobywa się w przynajmniej dwóch grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
- GOT małą złotą zdobywa się w przynajmniej trzech grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-37, Wstrzymujący-5, Przeciw-9/
Niezrealizowane

XI.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- GOT dużą można zdobywać we wszystkich polskich grupach górskich;
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-23, Wstrzymujący-7, Przeciw-2]/
Niezrealizowane

XII.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- Aby ukończyć cykl zdobywania dużych odznak, zakończony dużą złotą GOT należy odbyć wycieczki punktowane do Dużej GOT we wszystkich grupach górskich;
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-39, Wstrzymujący-8, Przeciw-1/
Niezrealizowane

XIII.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- Z tytułu weryfikacji odznak nie pobiera się żadnych opłat. Powyższe nie dotyczy opłat pocztowych (tzn koperty oraz prawidłowo wg taryfy naklejonych znaczków pocztowych);
/autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, J. Kapłon: Za wnioskiem-42, Wstrzymujący-4, Przeciw-4/
Niezrealizowane

XIV.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do dokonania korekty Regulaminu GOT PTTK i usunięcia błędów w zakresie punktacji szlaków górskich (min częste pomyłki odnoszace się do kierunku przebywania szlaków). Należy również zadbać, aby w schemacie szlaków znalazły się wszystkie aktualnie istniejące szlaki;
/autor: J. Smolka, Za wnioskiem-46, Wstrzymujący-3, Przeciw-1/
?????

XV.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do ściślejszych więzi z TRW GOT. Całoroczna praca TRW winna być corocznie publikowana w formie „Informacji” i przekazywana do wszystkich TRW;
/autor: J. Smolka, Za wnioskiem-17, Wstrzymujący-22, Przeciw-9/
Pomijając fakt że trudno stwierdzić co to "ściślejsza więź" to mam wrażenie że nie został ten punkt zrealizowany.

XVI.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do przeprowadzenia uzgodnień z poszczególnymi Komisjami ZG PTTK tak aby na trasach letnich szlaków górskich inne szlaki były tylko określane tablicami na początku i na końcu wspólnej trasy z odpowiednią informacją (np.: „na odcinku ... szlak rowerowy prowadzi trasą czerwonego pieszego szlaku górskiego oznakowanego....”).
/autor: M. Borsukowska-Stefaniczek, Za wnioskiem-41, Wstrzymujący-8, Przeciw-0/
?????

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do działania na rzecz centralnego przydziału środków na utrzymanie szlaków górskich.
/autor: M. Borsukowska-Stefaniczek, Za wnioskiem-46, Wstrzymujący-0, Przeciw-0/
XVII.
?????

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do prowadzenia działań w celu ochrony szlaków turystycznych w Parkach Narodowych przed ich zamykaniem poprzez wprowadzanie do Rad Naukowych Parków działaczy PTTK znających zagadnienia ochrony przyrody. Tacy przedstawiciele powinni mieć obowiązek konsultacji swoich prac z Oddziałem działającym na terenie Parku.
/autor: J. Kaczor, Za wnioskiem-40, Wstrzymujący-11, Przeciw-0/
?????

XVIII.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do stałych działań podnoszących standard usług w schroniskach PTTK, np. poprzez różnorodne konkursy dla ajentów itp.
/autor: K. Rosół, Za wnioskiem-14, Wstrzymujący-30, Przeciw-7/
wniosek bardzo konkretnie sformułowany :-/
?????

XIX.
Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do podjęcia działań aby nauczyciele po uzyskaniu uprawnień PTG mieli możliwość uwzględnienia tego faktu w awansie zawodowym.
/autor: K. Rosół, Za wnioskiem-14, Wstrzymujący-25, Przeciw-6/
Jeżeli ktoś jest w stanie sprostować, uzupełnić informacje to byłbym wdzięczny.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Jacek Potocki [87.105.73.48]
Data: 2009-03-14 18:15:46

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do prowadzenia działań w celu ochrony szlaków turystycznych w Parkach Narodowych przed ich zamykaniem poprzez wprowadzanie do Rad Naukowych Parków działaczy PTTK znających zagadnienia ochrony przyrody
Tego postulatu Komisja nie miała okazji spełnić. Kadencja obecnych Rad Naukowych w parkach kończy się jesienią bieżącego roku. Więc jeżeli do nowych rad Komisja by chciała kogoś wprowadzić, to należy starania podjąć właśnie teraz.
Z drugiej strony nie należy przeceniać roli pojedynczych członków Rady Naukowej (jak i samej rady). Z tego wiem w Radach większości górskich (i nie tylko tych) Parków są działacze PTTK, natomiast szlaków w parkach nikt nie zamyka na złość turystom.

pozdrawiam

PS. I jeszcze jedno - jeżeli komisja kogoś chce wprowadzać do rady, to niech to będzie ktoś naprawdę "znający zagadnienia ochrony przyrody". W przeciwnym wypadku lepiej, żeby go w Radzie nie było, bo może tylko zaszkodzić wizerunkowi Towarzystwa.

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Złociu [62.21.58.52]
Data: 2009-03-15 19:47:07

Bardzo dużo "?" , tylko czy ktoś z KTG raczy na nie odpowiedzieć?

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Derek [83.31.104.108]
Data: 2009-03-26 13:53:58

Przeczytałem dziś w numerze 4-tym Gazety Górskiej (październik-grudzień 2008) dość obszerny artykuł "I co dalej-przodowniku turystyki górskiej", którego autorem jest Zbigniew Kresek. Chciałbym przytoczyć kilka fragmentów dosłownie:
-...złożyliśmy (tzn. ZG PTTK) opinię (wprawdzie nie w terminie, ale i tak prace w ministerstwie utknęły ostatnio...)
-...osobiście szacuję, że jest to co najmniej 40% ogółu kadry. I to chyba jest droga do rozwiązania problemu uprawnień do prowadzenia wycieczek, a także pozornego konfliktu przodownik-przewodnik...
(autor ocenia, że 40 % przodowników posiada uprawnienia przewodnickie)
-...A więc jest problem, ale nie demonizujmy go; można być przodownikiem i nie prowadzić wycieczek,...
Wniosek:
chcesz prowadzić wycieczki to sobie zrób uprawnienia przewodnickie, PeTeTek raczej ci w tym nie pomoże bo się spóźni, a najlepiej zrezygnuj z prowadzenia wycieczek to problem rozwiąże się sam.
Pozdrawiam serdecznie.
TG 6550

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Ruzga [193.111.144.177]
Data: 2009-03-26 14:02:05

To co wypisuje kolega D na temat realizacji uchwał KTG ma pewien związek z prawdą... Jest to zgodnie ze znaną klasyfikacją trzecia prawda podhalańska.
RUZGA

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2009-03-26 14:22:42

Cześć Wojtku!
To co wypisuje kolega D na temat realizacji uchwał KTG (...) jest to (...) trzecia prawda podhalańska.
A mógłbyś odnieść się do konkretów?

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Tomek Dygała [80.238.126.122]
Data: 2009-03-26 15:37:58

Brawo!
Odezwał się Wiceprzewodniczący KTG ZG PTTK.
Mam nadzieję że poza inwektywami zechce rzucić jakieś konkrety.

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Amotolek [83.6.66.118]
Data: 2009-03-26 15:44:42

Sam wątek wydaje mi sie mocno zawężony, a dlaczego tylko mamy rozliczać KTG? Wiem, wiem, to sztandarowa komisja ZG PTTK, a inne Komisje Turystyki Kwalifikowanej? A przydatki (GKR i GSK) to co?

Do Zjazdu krajowego coraz bliżej....: - "....już niedługo , coraz bliżej - za pół roku.." - jak śpiewali "Niebiesko-czarni" :-).
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Przodownik 1811 [87.99.0.249]
Data: 2009-03-26 15:51:08

(autor ocenia, że 40 % przodowników posiada uprawnienia przewodnickie)
-...A więc jest problem, ale nie demonizujmy go; można być przodownikiem i nie prowadzić wycieczek,...
A to autor tego artykułu nie zna regumaminu przodownika turystyki górskiej PTTK? Nie wie o tym, że "Przodownicy obowiązani są do: (...) organizowania i prowadzenia wycieczek oraz imprez turystyki górskiej PTTK". Dziwne jak na działacza KTG ZG PTTK, który widać przestał zauważać, że organizowanie i prowadzenie wycieczek górskich przez przodowników jest podstawą społecznej działalności górskiej w Towarzystwie.
Wniosek:
chcesz prowadzić wycieczki to sobie zrób uprawnienia przewodnickie
Czyli tym, którzy ewentualnie chcieli by prowadzić grupy w górach pan Kresek proponuje uprawnienia zawodowe,a co z tym się wiąże prowadzenie działalnosci komercyjnej. A kto ich nie zrobi, to niech usiądzie sobie wygodnie w fotelu i poświęci się oglądaniu relacji z wycieczek górskich na video lub czytaniu literatury. Na szczęście istnieją jeszcze inne państwa, choćby naszych sąsiadów z południa, gdzie gór jest pod dostatkiem, gdzie tak durne przepisy jak w Polsce nie obowiązują i gdzie można zorganizować i poprowadzić wycieczkę bez obaw, że się jest na bakier z prawem. I tak naprawdę to PTTK do tego już nie jest potrzebne.
Pozdrawiam
Lech

http://rugala.sweb.cz/ - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
http://www.wktp.pttk.pl/ - Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK - Komisja Turystyki Pieszej
http://www.poznan.ptt.org.pl/ - Oddział Poznański PTT

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: pilot śmigłowca [84.201.210.104]
Data: 2009-03-26 16:26:24

To co wypisuje kolega D na temat realizacji uchwał KTG ma pewien związek z prawdą... Jest to zgodnie ze znaną klasyfikacją trzecia prawda podhalańska.
ulala! Ale się Kolega nawypisywał! Nie wiem czego tu więcej: konkretów, dowcipu czy kultury osobistej?
strona (mojego) Klubu:
http://ino.lublin.pttk.pl/
strona własna:
http://www.juraszewski.pl
masz problemik lub wręcz problem? A któż ich dziś nie ma!

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Macha [62.21.5.188]
Data: 2009-03-28 01:10:56

Przeczytałem dziś w numerze 4-tym Gazety Górskiej (październik-grudzień 2008) dość obszerny artykuł "I co dalej-przodowniku turystyki górskiej", którego autorem jest Zbigniew Kresek.
Gdyby ktoś chciał przeczytać ten tekst w całości (a nie miał sposobności w Gazecie Górskiej), można to zrobić na stronach KTG ZG PTTK w dziale "relacje wspomnienia opinie".

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: JanMaciej... [83.26.54.24]
Data: 2009-03-29 23:50:33

Zbigniew Kresek -
... o pozycji i roli PTTK w polskiej turystyce nie będą już decydować zadekretowane ustawami i rozporządzeniami uprawnienia, lecz atrakcyjność i aktualność oferty programowej, kadrowej i gospodarczej Towarzystwa. Co nie znaczy oczywiście - podkreślam to z całą mocą - że mamy rezygnować z walki o słuszne i pożyteczne społecznie regulacje prawne w polskiej turystyce.
Trzeba znaleźć odpowiedź - Po co we współczesnej Polsce, z jej uwarunkowaniami, Towarzystwo istnieje, jakie są ku temu powody? http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=36907

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: Derek [83.31.116.141]
Data: 2009-03-31 10:59:09

Coś mi tu śmierdzi, jeżeli chodzi o trzecią "prawdę podhalańską" sugerowaną przez szanownego kolegę podpisującego się "RUZGA". No cóż każdy ma to co pod ręką lub nogą.
Jak mogą się rozmijać z prawdą cytaty z gazetowego artykułu może wytłumaczyć chyba jedynie ten co komuś zarzuca fałsz!
Pozdrawiam znawcę tematu artykułu.
TG 6550

Temat: Re: Przed zjazdem - rozliczamy KTG
Autor: domin [78.8.4.53]
Data: 2009-09-01 19:21:11

Pytanie retoryczne, z rzędu tego "po co są góry?".