Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Tematyka ogólna

Turnicki Park Narodowy

wszystkich wiadomości w wątku: 6
data najnowszej wiadomości: 2008-07-08

Temat: Turnicki Park Narodowy
Autor: erechemla
Data: 2008-06-15 18:53:51

Po przeczytaiu kilku informacji zwracam uwagę na:
1/dyrektor Parku Narodowego nie jest w obecnym stanie prawnym organem ochrony przyrody
2/byłem i jestem zwolennikiem powstania Parku, ale trzeba zastanowić się nad "nakładaniem się" form ochrony przyrody
3/trzeba szczegółowo przyjrzeć się, kto jest właścicielem gruntów na terenie których miałby powstać Park
Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

Temat: Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: erechemla
Data: 2008-06-15 19:04:40

I jeszcze jedna sprawa- przy braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dyrektor jednego z PN wydał w ub. roku ponad 800 uzgodnień budowlanych. Konieczna jest zmiana stanu prawnego.
Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS

Temat: Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: Zefir
Data: 2008-06-15 22:30:09

Organami ochrony przyrody są: minister właściwy do spraw środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Co do prawa - fakt jest kulawe. Aby mógł powstac PN rozporzadzenie RM o utworzeniu nowego parku podlega procedurze uzgadniania (wyrazenia zgody) przez właściwe miejscowo rady gmin, rady powiatów i sejmik województwa- czyli przez trzy szczebla samorządu terytorialnego. Uzgadnianie w przeciwieństwie do opiniowania ma moc wiażącą. Bez zgody samorządów parku nie ma, a przynajmniej w takim chorym stanie prawnym jaki funkcjonuje obecnie.

Kontakt do mnie: rusin-123@o2.pl
lub tel. 889778201
Pozdrawiam. Wojtek.

Temat: Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: Zefir
Data: 2008-06-15 22:35:45

I jeszcze co do nakładania się form ochrony przyrody:

1. Kazda forma ma inna specyfikę i inne reżimy ochronne, inne organy powołujące i odmienne uregulowania prawne.
2. Na obszarze postulowanego parku funkcjonują;
a. nieliczne i małe rezerwaty przyrody
b. park krajobrazowy
c. obszar Natura 2000

Pkt. b i c nie modyfikuje W OGÓLE gospodarki leśnej, która obok pomysłów dziwnych inwestycji (np. farmy wioatrakowe) najbardziej zagraża tamtejszej przyrodzie.

Reasumując- obowiazujące formy ochrony przyrody nie dają rekojmi prawidłowej ochrony konserwatorskiej a patrząc na stan faktyczny obszar ten ulega stałej i systematycznej degradacji. W takiej sytuacji tylko par narodowy jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. A jest co chronić.

Temat: Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: Zefir
Data: 2008-06-25 22:20:18

Krajowa strategia ochrony i zrownowazonego uzytkowania roznorodnosci biologicznej oraz Program dzialan na lata 2007-2013

str 64-65KARTA ZADANIA NR 30

(…)

Okres realizacji

2008-2013

(…)

Uwarunkowania realizacyjne:

Powolanie nowych obszarow chronionych powinno byc poprzedzone przygotowaniem dokumentacji oraz przeprowadzeniem stosownych procedur uzgodnieniowych. W zaleznosci od specyfiki walorow przyrodniczych nalezy wykorzystac wszystkie przewidziane prawem formy ochrony. Do priorytetowych zadan w tym zakresie nalezy m.in.: powolanie Turnickiego PN, Jurajskiego PN, Mazurskiego PN, powiekszenie Bialowieskiego PN i Karkonoskiego PN, powolanie ok. 20 parkow krajobrazowych, w tym: Kurpiowskiego PK, Bobolicko-Polanowskiego PK, PK Srodkowej Wisly, PK Puszczy Drawskiej, PK w Borach Dolnoslaskich, Napiwodzko-Ramuckiego PK, PK Puszczy Boreckiej i innych, powiekszenie PK Nadbuzanskiego, Bolimowskiego, Gorzniensko-Lidzbarskiego, Lagowskiego, Pszczewskiego oraz ok. 200 nowych rezerwatow przyrody (obejmujacych ok. 20000 ha).

Temat: Re: Turnicki Park Narodowy
Autor: lucyna
Data: 2008-07-08 19:09:20

Muszę się pochwalić. Nasz vice Prezes pan Przemysław Kunysz został członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody. To znany ornitolog, autor wielu publikacji, prezes Towarzystwa Ornitologicznego w Przemyślu. Gratuluję mu z całego serca, a jednocześnie mam nadzieję iż "popchnie" sprawę powstania TuPN. Kiedyś mi powiedział: czekałem na park 20 lat, mogę poczekać następne 20. Park kiedyś musi powstać. Życzę Turnicy, Jemu, naszym Sympatykom i sobie oby powstał jak najszybciej.