Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Odznaki

Rok Szlaków Turystycznych PTTK

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2007-09-25

Temat: Rok Szlaków Turystycznych PTTK
Autor: Przewodnik
Data: 2007-09-25 21:30:45

ZDOBYWAJ ODZNAKĘ „ROKU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK”

REGULAMIN ODZNAKI:

1. Wykonawcą i wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.
2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
4. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
5. Warunkiem zdobycia odznaki jest pokonanie dowolnego szlaku turystycznego, na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez PTTK lub inne instytucje.
6. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (GOT, OTP, KOT, MOT itd.) lub we własnoręcznie sporządzonym dzienniku, dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora. Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej PTTK zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń terenowych pod warunkiem dokonywania własnoręcznych wpisów z zaznaczeniem nr legitymacji przodownickiej.
7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
8. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
9. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział "Świętokrzyski" PTTK w Kielcach (ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce).
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

Osoby zainteresowane nabyciem odznaki (6zł szt.) proszone są o przelanie stosownej kwoty na konto Oddziału:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I/O Kielce
92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
z dop. "rok szlaków" lub uregulowanie jej bezpośrednio w Biurze Oddziału.

Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną a także kopię dowodu wpłaty.
Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK
w Kielcach

http://www.pttkkielce.pl/news.php?readmore=16

http://www.ktpzg.pttk.pl/imprezy/sw_katarzyna_2.jpg

Pozdrawiam
Dominik Kowalski

Temat: Re: Rok Szlaków Turystycznych PTTK
Autor: Marcin Czerwiński
Data: 2007-09-25 22:30:54

a ja ze swojej strony dodam, że odznaka jest bardzo ładna !!
Pozdrawiam - Marcin

----------
zapraszam na stronę Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK: http://ktpzg.pttk.pl/

Moje galerie :)
http://picasaweb.google.pl/marcinekczerwinski
http://picasaweb.google.pl/zycie.marcina