Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Krajoznawstwo

CZAK - ŻARY 2003 Regulamin

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2003-03-09

Temat: CZAK - ŻARY 2003 Regulamin
Autor: ~ZO PTTK Żary
Data: 2003-03-09 17:35:57

,,ŁUŻYCE WSCHODNIE – BOGACTWO ZIELENI I KULTURY”
XXXIII CENTRALNY ZLOT KRAJOZNAWCÓW
„CZAK- ŻARY 2003”

REGULAMIN
1. Założenia i cele programu:

Centralny Zlot Krajoznawców CZAK 2003 jest imprezą corocznie organizowaną przez Zarząd Główny PTTK w cennych krajoznawczo miejscach Polski. W 2003 roku organizację zlotu powierzono Oddziałowi PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, który ugości ponad dwustu krajoznawców z całej Polski. Impreza promować będzie powiat żarski i przyczyni się do rozwoju współpracy turystycznej pogranicza polskiego z saksońsko- brandenburskim. Posłuży również rozwojowi krajoznawstwa, wymianie doświadczeń i integracji krajoznawców oraz ukaże gościnność władz samorządowych i rządowych, organizacji i osób - mieszkańców powiatu żarskiego.
Cele zlotu:
- promocja Ziemi Żarskiej, Łużyc Wschodnich i pogranicza śląsko-łużyckiego (objazd tras turystycznych),
- prezentacja dorobku i kultury Polaków zamieszkujących region, w tym Górali Czadeckich i Kresowiaków Południowo – Wschodnich,
- wykorzystanie odznak turystyczno – krajoznawczych jako atrakcyjnej formy poznawania Polski,(w tym obiektów wpisanych do Kanonu Krajoznawstwa Polski), zapoznanie uczestników z obiektami przyrody chronionej – Parkiem Krajobrazowym ,,Łuk Mużakowa” w Łęknicy i Bad Muskau, Parkiem Promnitzów – Brühlów w Brodach,
- przybliżenie kultury Łużyczan i Łużyc Wschodnich,
- upamiętnienie tysiąclecia zapisu biskupa Thietmara o przyłączeniu przez Bolesława Chrobrego Ziemi Żarskiej do Polski,
- uczczenie 50 - lecia działalności PTTK na Ziemi Żarskiej,

2. Organizatorzy:
- Oddział PTTK Powiatu Żarskiego przy współdziałaniu Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie,
Współorganizatorzy:
- Oddziały PTTK w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Żaganiu i Zielonej Górze zrzeszone
w Lubuskim Porozumieniu Oddziałów PTTK,
- Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
- Starostwo Powiatowe w Żarach,
- Burmistrzowie Żar, Łęknicy, Lubska, Jasienia, Żagania, Iłowej Żagańskiej,
- Wójtowie Trzebiela, Żar, Lipinek Łużyckich, Tuplic, Przewozu, Brodów, Wymiarek
- Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Etnograficzne w Ochli i Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz Muzea Łużyckie (Niemcy),
- Zarząd Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp., Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie i Łęknicy, Fundacja Parku księcia Pücklera, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Nadleśnictwa Lipinki, Lubsko, Krzystkowice, Wymiarki i Żagań,
- Urząd Turystyki w Niesky (Saksonia – Niemcy), WESDA i AFOS GmbH Weißwasser
- Stiftung Fürst Pückler – Park Bad Muskau, Fürst Pückler – Region e.V. Bad Muskau
- Związek Harcerstwa Polskiego i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i Delegatura w Żarach,
- Euroregion „Sprewa -Nysa-Bóbr” w Gubinie,
3. Termin i miejsce Zlotu

20 sierpnia (środa) – 24 sierpnia 2003 r.(niedziela) – Żary ul. Spokojna - Ośrodek dla Dzieci z Wadami Mowy i Słuchu – (rezerwowe noclegi także w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Lubsku, w Ośrodku Harcerskim w Świbnej lub w Hotelu PTTK w Żaganiu),

4. RAMOWY PROGRAM ,,CZAK – ŻARY 2003”

20.08.2003 – ŚRODA

od. 7.00 - Czynne biuro zlotu (Żary ul. Spokojna – Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy)

- przyjmowanie uczestników Zlotu
- wydawanie materiałów zlotowych
- zakwaterowanie
- informacja zlotowa

10.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, trasa 3 godzinna (w tym ,,Kronopol”)
11.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, trasa 2 godzinna
12.00 - zwiedzanie miasta z przewodnikiem, trasa 1,5 godzinna

13.30 - 15.30 OBIAD (ośrodek)

16.00 – Uroczyste otwarcie ,,CZAK – Żary 2003” (teren ośrodka zlotowego),

- Powitanie uczestników i gości Zlotu (Prezes Zarządu Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego – Józef Tarniowy)

- Wystąpienie przedstawicieli Władz Samorządowych i Rządowych oraz Prezesa Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK,

- Wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK – Prof. dr hab. Krzysztofa R. Mazurskiego,

16.30 – 19.00 - SESJA KRAJOZNAWCZA (ośrodek) – (prowadzenie prof. dr hab. Krzysztof Mazurski)

- Prof. dr hab. Tomasz Jaworski (UZ) - Łużyce: ludzie i ziemia, dzieje i kultura,
- Prof. dr hab. Czesław Osękowski (UZ) – Stosunki polsko – niemieckie w ciągu dziejów; szanse i zagrożenia pogranicza w Unii Europejskiej,
- Dr Leszek Jerzak (UZ,LOP), Stanisław Bąkowski – Przyroda – bogactwem Łużyc,
- Dr Mieczysław Wojecki (UZ, WSZ Sulechów) – Osobliwości Ziemi Żarskiej.

19.00 – 20.00 – KOLACJA (ośrodek)

20.00 – Występ Zespołu Folklorystycznego Górali Czadeckich ,,Dolina Nowego
Sołońca” ze Złotnika

21.08.2003 – CZWARTEK

7.00 – 8.30 - ŚNIADANIE

8.30 – Wyjazd autokarów na wycieczkę, trasa ,,Łęknica”

Żary – Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” ( w tym Trzebiel – stare miasto), Skansen Łużycki w Buczynach (spotkanie z Łużyczanami ), Żarki Wielkie - Zamek Rozbójników i Dom Fechnera – twórcy psychologii ) – Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau, przygotowywany do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO (prośba o zabranie ze sobą dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy) – Żary,

ok. 14.00 – OBIAD (Łęknica)

ok. 19.00 - KOLACJA i występ artystyczny ( Łęknica),

ok. 21.30 – powrót do Żar

22.08.03 PIĄTEK

7.30 – 8.30 Śniadanie

9.00 - Wyjazd na trasę (Lubsko – Brody)

Żary – Lubanice ( miejsce działalności ks. M. Jakubicy – Ojca pisanego języka łużyckiego) – Jasień (Klub Turystyczny Włóczęga, najmniejszy krzyż pokutny), Lubsko ( Stare Miasto), Brody ( Zespół Parkowo-Pałacowy Brühlów), Jeziory Wysokie ( Muzeum Lasu, Wieża widokowa, Ośrodek Edukacji Leśnej),

ok. 13.00 - OBIAD (Brody)

17.00 – Powrót z trasy

17.30 – 18.30 KOLACJA (ośrodek)

18.30 – Przejazd do Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach ul. Górnośląska
- Otwarte zebranie Komisji Krajoznawczej
- Otwarcie Wystaw i Giełdy Krajoznawczej
- Przejścia do ośrodka (bazy noclegowej)

23.08.2003 – SOBOTA

7.30 – 8.30 – śniadanie

9.00 - Wyjazd na trasę (Żagań)

Żary ( Zielony Las – Wzniesienia Żarskie – najwyższa góra w województwie), Witoszyn (kościół romański i krzyż pokutny )– Iłowa (pałac i park Promnitzów) – b. obóz Stalag VIII C Sagan – Żagań (klasztor augustiański, Pałac Talleyrandów) – Żary

ok. 13.00 – OBIAD (szkoła Żagań)

17.00 – Powrót z trasy

17.30 – 18.30 KOLACJA (ośrodek)

19.00 – OGNISKO (ośrodek) – wieczór turystyczny (mile widziani chętni do wystepów)

24.08.2003 NIEDZIELA

7.30 – 8.30 – ŚNIADANIE (ośrodek)

8.30 – 10.00 – Czas wolny (możliwość udziału w mszach świętych)

10.00 – zakończenie CZAK (ośrodek)

12.00 – dla chętnych wyjazd autobusów do Zielonej Góry, po drodze zwiedzanie Muzeum w Świdnicy,
ewentualnie Skansenu w Ochli

5. Osoby zainteresowane zdobywaniem odznak krajoznawczych:

„Przyjaciel Łużyc”, „Przyjaciel Ziemi Żagańskiej”, „Przyjaciel Ziemi Lubuskiej”, „Znam Gminę Jasień”, „Przyjaciel Ziemi Lubskiej”, „Turysta – Przyrodnik” – prosimy o podanie w karcie zgłoszeniowej chęci zdobycia tych odznak ( co umożliwi program wycieczek).

6. Wpisowe

- Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa, Instruktor Krajoznawstwa Polski – 230 zł,
- Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Opiekun SKKT – PTTK – 250 zł
- pozostali uczestnicy - 270 zł

7. Świadczenia w ramach wpisowego:

- zakwaterowanie (pokoje wieloosobowe),
- całodzienne wyżywienie w okresie Zlotu (oraz suchy prowiant),
- przejazdy autokarowe na trasach,
- usługi przewodnickie i bilety wstępu do muzeów i ośrodków,
- materiały krajoznawcze, w tym mapy i przewodniki, okolicznościowy znaczek zlotowy, pieczęci, widokówki,
- udział w imprezach kulturalnych, imprezach integracyjnych, w sesji krajoznawczej, wystawach, kiermaszach,
- ubezpieczenie na czas trwania Zlotu

8. Zgłoszenia wyłącznie na ,,Kartach Zgłoszenia Uczestnika CZAK 2003” prosimy przesłać do
30.06.2003 r.

na adres: PTTK Oddział Powiatu Żarskiego
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11
68-200 Żary

- o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona pisemnie przez organizatorów do dnia 20 lipca 2003r.

- informacji udziela Biuro ZO PTTK Żary
tel. fax. (68) 374 –24 - 60

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA CZAK 2003
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. Imię i nazwisko
2. Adres zamieszkania
(z kodem), tel.
3. Data i miejsce urodzenia
4. PESEL
5. Nr dowodu osobistego
Nr paszportu
6. Przynależność do PTTK Od roku

Oddział
7. Aktualnie pełnione funkcje
8. Jestem instruktorem krajoznawstwa POLSKI ZASŁUŻONYM
REGIONU OPIEKUN SKKT - PTTK
9. Wpisowe wpłaciłem (am) na konto
PTTK Oddział Powiatu Żarskiego
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11
68-200 Żary
PKO BP O/Żary
10205460-505-270-1 W kwocie:
Za odznaki:

Dnia:
10. Zgłaszam chęć ekspozycji swoich zbiorów w wystawie krajoznawczej (prosimy określić formę wystawy) Tak Nie

11. Pragnę zdobyć odznakę:
1.,,Przyjaciel Łużyc”
2.,,Przyjaciel Ziemi Żagańskiej”
3.,,Przyjaciel Ziemi Lubuskiej”
4.,,Znam Gminę Jasień”
5.,,Przyjaciel Ziemi Lubskiej”
6.,,Turysta – Przyrodnik”
7.Dodatkowa Odznaka CZAK
Cena zł.7,- tak nie
Cena zł.3,- tak nie
Cena zł.5.50,- tak nie
Cena zł.5,- tak nie
Cena zł.2,- tak nie
Cena zł.9,- tak nie
Cena zł.10,- tak nie

12. Niedziela: (dla chętnych wyjazd autobusów do Zielonej Góry – zwiedzanie Muzeum w Świdnicy, Skansenu w Ochli) tak nie
13. Środa (20.08.03r.): chcę skorzystać z przejazdu autokarem na trasie Legnica (godz. 9.00) – Żary
cena 18 zł tak nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach dla potrzeb XXXIII Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego w dniach 20 - 24.08.2003