Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Krajoznawstwo

PTTK - fałszywa skromność

wszystkich wiadomości w wątku: 21
data najnowszej wiadomości: 2008-04-21

Temat: PTTK - fałszywa skromność
Autor: karo [83.10.23.123]
Data: 2007-07-03 20:24:43

Przeglając poszczególne działy portalu znalazłem w dziale krajoznawczym najstarsze wydawnictwo PTTK „Na Szlaku”.
Trochę dziwne, bo jest tylko wersja elektroniczna PDF – nie ma wydania jako czasopismo.
A jak informuje Redakcja to nie tylko najstarsze ale także jedyne czasopismo w PTTK.
Moim zdaniem zbyt dużo globtroterstwa jak na sztandarowe czasopismo PTTK.

Natomiast po przeczytaniu tekstu mam pytanie do Autora, jakiemu celowi PTTK ma służyć ten artykuł zatytułowany OSIĄGNIĘCIA KRAJOZNAWCZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Skopiowałem kilka fragmentów:
----------------------
Kontynuowanie i twórcze rozwijanie dorobku programowego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego nie jest oczywiście przypadkowe i nie wynika li tylko z mechanicznego przyjęcia tego wyznacznika w nazwie zjednoczonego w 1950 r. Towarzystwa. Już podczas grudniowego zjazdu delegaci ze wszystkich stron Polski wyrażali głęboką troskę o krajoznawstwo i jego realizację, czego dowodem są liczne ich wypowiedzi, ale przede wszystkim uwzględnienie tej problematyki w Statucie PTTK. To właśnie dowodzi, iż PTTK w pełni jest kontynuatorem tak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jak i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Obie bowiem te organizacje w swoich statutach na czołowych miejscach zapisywały nie turystykę, ale szerzenie wiedzy i prowadzenie badań. Tak i dzisiaj aktyw programowy PTTK uznaje, iż turystyka jest narzędziem działania, ale jego celem krajoznawstwo. Ma ono nader głębokie znaczenie ideologiczne i polityczne w rozumieniu zaangażowania na rzecz swojej „małej” ojczyzny i całej naszej wspólnej Ojczyzny. Jakże bliskie i oczywiste są w tym kręgu podstawowe wyznaczniki postaw obywatelskich: przez poznanie do umiłowania kraju, przez umiłowanie do czynów ofiarnych. I tych czynów nie brakowało w ponad półwiecznej już historii PTTK, której nie sposób tu przedstawić choćby w aspekcie krajoznawczym. To przecież setki oddziałów, tysiące komisji i klubów, to tysiące konkretnych, ofiarnych działaczy różnego szczebla. O bogactwie dokonań świadczy przykładowo dorobek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, ujęty w dwóch wydawnictwach – z tego też względu, mimo jego ogromnej wagi, nie będzie tu podawany. A przecież krajoznawstwo, choć rzadko ujmowane pod swoim określeniem, jest obecne we wszystkich komisjach, nie tylko problemowych, ale i turystyki kwalifikowanej, może najwięcej w komisjach turystyki pieszej i turystyki górskiej.
Działalność w omawianym zakresie została wysoko oceniona i doceniona już na samym początku istnienia PTTK przez władze państwowe, które dostrzegły w krajoznawstwie niezwykle cenny instrument kształtowania serc i umysłów społeczeństwa polskiego. Jakże dobitnie świadczy o tym fakt przybycia na Ogólnopolską Naradę Krajoznawczą w 1957 r. samych marszałków Sejmu! Nic dziwnego, że przy szerokim poparciu z różnych stron Towarzystwo ogarniało coraz szersze kręgi: szkolnictwo, gdzie kształtowała się bogata sieć Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, wojsko, z którym PTTK ciągle ma nader ścisłe i serdeczne kontakty, zakłady pracy, które nie tylko wspomagały działalność, ale udostępniając się dla turystów szerzyły wiedzę o współczesnej gospodarce i trudzie osób w niej zatrudnionych.
Program krajoznawczy Towarzystwa był stale wzbogacany i aktualizowany stosownie do kształtujących się nowych możliwości społeczeństwa i ważnych dla narodu wydarzeń.
----------------------
Wspomniane wydarzenia zapoczątkowały najbujniejszy okres w działalności krajoznawczej PTTK, przy czym ogromną zasługą w tej mierze było konkretne, finansowe i organizacyjne wsparcie ze strony władz państwowych i lokalnych, Wojska Polskiego i zakładów pracy.
----------------------
Wiele wniosły obchody stulecia zorganizowanej turystyki polskiej, która – jak niewiele innych w świecie, jest głęboko przesiąknięta krajoznawstwem. To, co dopiero od kilku jest propagowane jako turystyka poznawcza, przez PTTK – jako oczywistość, uprawia się cały czas.
----------------------
Ten ogromny dorobek PTTK, który został przedstawiony w największym skrócie, dowodzi, jak wielką rolę odgrywa Towarzystwo w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych polskiego społeczeństwa, przechowując i pielęgnując najlepsze tradycje narodowe, ale i reagując na bieżące wydarzenia. Bez fałszywej skromności możemy więc powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne jest jednym z najważniejszych twórców narodowej kultury i fundamentów polskiej państwowości.
Krzysztof R. Mazurski
----------------------

Patrząc w kontekście krytycznych postów na forum.PTTK – to ten tekst sprawia wrażenie używania dorobku przeszłości do uzasadnienia bieżącego samozadowolenia.
Może to jest pierwszy „krajoznawczy hologram” na logo PTTK.
Czy zechcecie przeczytać ten artykuł i wypowiedzieć się na forum.

e-6(203) 2007 Na Szlaku strony 8,9,10
http://naszlaku.ovh.org/new.htm

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: celina adam [157.25.164.10]
Data: 2007-07-04 15:04:37

Przy takim dorobku trudno było myśleć o prozaicznych schroniskach z "klimatem górskim".
Napiszę złośliwie - czy chodzi o powrót PRLu.

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: domin [87.105.244.110]
Data: 2007-07-06 10:37:11

Jako autor odpowiadam.
Trzeba rozróżniać to, co zostało dobrze zrobione i co jest dorobkiem Towarzystwa, od tego, co jest niedobre i szkodliwe. Proszę łaskawie zwrócić uwagę, iż artykuł dotyczy krajoznawstwa, a nie działalności turystycznej i organizacyjnej, w czym też mam wiele krytycznych uwag, ale rzecz nie była o tym. Zajmuję się krajoznawstwem dłużej niż wielu autorów Forum żyje, mam więc perspektywę i dystans do wielu spraw. Szerzej na ten temat w mojej najnowszej książce "Krajoznawstwo PTTK 1950-2005" (w Oddziale Wrocławskim PTTK). Chętnie podyskutuję, ale o konkretach, nie ogólnikach.
Krzysztof R. Mazurski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: domin [87.105.244.110]
Data: 2007-07-06 10:45:07

Szanowny Kolego!
'Na szlaku' aż do października 2005 r. wychodziło w formie drukowanej, było pierwszym czasopismem (nie periodykiem - proszę to rozróżniać) o tematyce górskiej, a ponadto jedynym rynkowym magazynem wydawanym przez PTTK. Z powodów finansowych został on zawieszony i w grudniu 2006 r. 'odżył' w formie internetowej, stąd numeracja "e-...". Staramy się zachować formułę dotychczasową, częstotliwość (miesięcznik) i - jesteśmy bezpłatni, sami robiąc wszystko społecznie (są jeszcze tacy ludzie, z czasów PRL-u)! Na formułę magazynu ma wpływ stanowisko Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK, który jest jego wydawcą. Co do Globtrotera - niby dlaczego mamy zamykać się do tematyki krajowej, skoro polscy turyści, w tym i PTTK-owcy, tak licznie jeżdżą na zagraniczne wojaże? I oni są jedynymi naszymi autorami. Zapraszam wszystkich, którzy chcą napisać coś ciekawego z naszego kraju.
Krzysztof R. Mazurski
Redaktor Naczelny "Na szlaku"

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2007-07-06 11:34:04

Witam!
(...) czasopismem (nie periodykiem - proszę to rozróżniać) (...)
Ja mam problem z rozróżnieniem.
Słownik Języka Polskiego chyba też, bowiem definiuje jedno przez drugie.

czasopismo - pismo periodyczne wydawane w stałych terminach; też: egzemplarz takiego pisma
periodyk - czasopismo o stałej nazwie i ciągłej numeracji, ukazujące się w określonych odstępach czasu


Czyli czasopismo to periodyk, a periodyk to czasopismo... :-)

Wydaję mi się, patrząc na obie definicje, że periodyk jest pojęciem węższym niż czasopismo (obejmuje tylko czasopisma o stałej nazwie i ciągłej numeracji) i "Na Szlaku" jak najbardziej łapie się pod definicję periodyku.

A jak Krzysiu Ty to rozumiesz?

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: celina adam [157.25.164.10]
Data: 2007-07-06 14:49:16

iż artykuł dotyczy krajoznawstwa, a nie działalności turystycznej i organizacyjnej,
Po przeczytaniu całego artykułu (wcześniejszy wpis to wrażenie po przeczytaniu postu), przyznaję że dotyczy krajoznawstwa, ale przecież w powiazniu z turystyką, także górską.
Autor pisze - "A przecież krajoznawstwo, choć rzadko ujmowane pod swoim określeniem, jest obecne we wszystkich komisjach, nie tylko problemowych, ale i turystyki kwalifikowanej, może najwięcej w komisjach turystyki pieszej i turystyki górskiej."

W odróżnieniu od wypowiedzi jaką zamieścił Pawel Nowak, mam w związku z tym inne refleksje.
Co PTTK zrobiło z dorobkiem z czasu 1970-1980. Wtedy jako organizacja społeczna w ramach GKKFiT rzeczywiście siłami społecznych działaczy wykonywało bardzo pożyteczną dla wszystkich członków PTTK (około 1 000 000 członków) pracę.
Raczej w minonych dwóch dziesięcioleciach PTTK ograniczyło się do przejadania tamtego dorobku.

I drugie spostzrżenie - Autor powołuje się dorobek organizacyjny m.in. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Teraz, kiedy spotykaja się PTTK z PTT w sądzie w procesie o symbol "głowy kozicy" - brzmi to dziwnie.

Oczywiście obecne PTT też wygranym procesem nie powinno się cieszyć, bo jakoś w górach ich nie widać.
Do pędzla znakarskiego nikt tam się nie kwapi.
Chociaż krytyki na temat oznakowania szlaków nie żałuje - w biuletynie "Co słychać" 5/2007 Antoni Leon Dawidowicz napisał, cytat "Szlaki, pomijając szlak na Śnieżnik oznakowane są fatalnie. Brak znaków na
rozwidleniach może doprowadzić we wielu sytuacjach do pobłądzenia. Mimo wszystko pobyt wspominam bardzo
dobrze, a uwagi krytyczne przedstawiam z nadzieją, że ktoś w Kotlinie Kłodzkiej je przeczyta i na przyszłość zadba o poprawienie stanu rzeczy."

Wypowiedź działacza PTT prztaczam, ponieważ dotyczy Sudetów a więc terenu Oddziału Wrocławskiego PTTK.

pozdrawiam
Celina Adam

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: domin [87.105.132.103]
Data: 2007-07-06 15:51:45

Periodykiem są np. Wierchy, Jantarowe Szlaki, a czasopisma to te (w sensie bibliologicznym), które mają częstotliwość ukazywania się krótszą niż kwartał.
Pozdrowienia

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2007-07-06 19:49:48

Witam!
Periodykiem są np. Wierchy, Jantarowe Szlaki, a czasopisma to te (w sensie bibliologicznym), które mają częstotliwość ukazywania się krótszą niż kwartał.
Myli się Słownik Języka Polskiego czy Ty?
W definicji słowa "period" też nie znalazłem słowa o tym, aby był to okres dłuższy niż kwartał.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: karo [83.10.8.96]
Data: 2007-07-06 20:33:23

Czy zechcecie przeczytać ten artykuł i wypowiedzieć się na forum.
Dziękuję Panie Profesorze za wypowiedzi.

A propos - dorzucę do dyskusji definicję przyjętą w statystyce.
Gazety i czasopisma są to wydawnictwa periodyczne.
Gazety - periodyki informacji ogólnej.
Czasopisma - inne periodyki.
Różni je sposób i rodzaj podawanych informacji.
Wiadomości bieżące (gazety) a omówienia tematyczne i problemowe (czasopisma)

Na Szlaku to czasopismo w dziale - handel, łączność, transport, turystyka.

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Wachmistrz [83.175.144.15]
Data: 2007-07-06 22:27:50

Miałka rozmowa i polityk na tym forum przestała mnie interesować wogóle, natomiast wydawnictwa PTTK nie. Gdzie można nabyć wspomnianą publikaję i za ile? Pozdrawiam

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Wachmistrz [83.175.144.15]
Data: 2007-07-06 22:49:40

Ja Łukaszu (a też jestem Krzysio :-) rozumiem to prosto: czasopismo ukazuje się w pewnym określonym czasie (tygodnik, miesięcznik, kwartalnik itp) a periodyk aktualnie wtedy, kiedy jego twórcy zbiorą materiał na kolejny numer. Pewnie znowu nie mam racji, ale tak to rozumiem

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2007-07-09 10:02:18

Czołem!
Pewnie znowu nie mam racji, ale tak to rozumiem.
To nie jest kwestia posiadania lub nie posiadania racji. Jeśli tak to rozumiesz, to z definicji rację masz, bo jest to Twoje rozumienie i innym nic do tego.

Sam temat mnie zaciekawił, bo ja również do tej pory inaczej rozumiałem słowa "periodyk" i "czasopismo" niż jest przyjęte w definicjach słownikowych, które zacytowałem. Zdanie Krzyśka Mazurskiego, że "należy to rozróżniać" skłoniło mnie aby zajrzeć do słownika, a tam czekało mnie zdziwienie.

Język jednak służy komunikacji i ludzie - aby się łatwiej porozumieć - umawiają się co do znaczenia poszczególnych słów. Jak widać moje (jak i Twoje oraz Krzyśka Mazurskiego) intuicyjne rozumienie omawianych słów różniło się od przyjętej definicji. Argumentem na rzecz słownika i korzystania z niego jest fakt, że każdy z nas rozumiał słowo "periodyk" inaczej. Co oznacza, że gdyby wybuchła nagle na Forum namiętna dyskusja na temat periodyków i/lub czasopism - trudno byłoby się nam porozumieć, bo każdy pod tymi słowami rozumiałby co innego.

Ot, taki językowy smaczek... :-)

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2007-07-09 10:13:58

Czołem!
Miałka rozmowa i polityk na tym forum przestała mnie interesować wogóle (...)
No dobra, ale po co ta ostentacja?

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Przodownik 1811 [87.99.0.249]
Data: 2007-07-09 10:35:55

No dobra, ale po co ta ostentacja?
To nie ostentacja, tylko zwyczajne zwrócenie uwagi na zupełny bezsens zapuszczania się w intelektualne labirynty.
Pozdrawiam
Lech

http://rugala.sweb.cz/ - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
http://www.wktp.pttk.pl/ - Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK - Komisja Turystyki Pieszej
http://www.poznan.ptt.org.pl/ - Oddział Poznański PTT

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Wachmistrz [83.26.48.8]
Data: 2007-07-09 13:34:02

Dzięki Lechu, ktoś to wreszcie jasno powiedział. Pozdrawiam

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: jarumin [83.27.140.129]
Data: 2007-07-09 18:54:21

Kochanieńcy dyskutanci!
Toż to takie proste:słowo periodyk pochodzi od słowa PERIOD [gr. periodos "obieg, okres] patrz > miesiączka.
A więc "Na Szlaku" (NS) miesiączkuje bo wychodzi co miesiąc.
Najgorsze jest to, że w NS nie ma jeszcze Forum dyskusyjnego i nie znamy opinii Czytelników tego miesiączkującego w necie pisma.
Serdecznie Was Wszystkich pozdrawiam,
Andrzej Rumiński - sekretarz redakcji NS
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: karo [83.10.19.3]
Data: 2007-07-09 19:26:47

Andrzeju !

W takim razie może zmienić określenie na Periodyk Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

A zgodnie z tym co napisałes to może zwyczajnie, Miesięcznik PTTT-K.

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: jarumin [83.27.140.129]
Data: 2007-07-09 20:19:16

Pawle.
Gdzie i po co zmieniać? Naczelny twierdzi, że NS jest czasopismem - OK. Ale miesiączkuje regularnie czyli może być periodykiem. Może kol. Łukasz Aranowski przeczyta ten tekst i poradzi jak założyć Forum na str. www ZG PTTK. Ja się na tym kompletnie nie znam. Dokąd nie ma Forum, to może tutaj mogłyby się pokazać opinie n/t zawartości NS. Redakcja ciągle "raczkuje", teksty pochodzą głównie od czytelników.
Pozdrawiam i namawiam do wstąpienia do naszego Towarzystwa.
Andrzej Rumiński.
Andrzej zmarł 12 kwietnia 2017.

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2007-07-10 10:05:45

Witam!
Może kol. Łukasz Aranowski przeczyta ten tekst i poradzi jak założyć Forum na str. www ZG PTTK.
Na stronie ZG to już jest. Właśnie na nie piszesz... :-)
Rozumiem, że chodziło Ci o NS PTTK...?

Proszę o kontakt na priv - nie tylko poradzę, ale i pomogę.

Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: dziadek [83.27.0.195]
Data: 2008-03-29 10:10:27

Witam
masz racje, ZG nie popiera turystyki szkolnej z braku kasy
"Na szlaku" nie propaguje turystyki szkolnej tej zwykłej popularnej. Reforma szkolnictwa wykończyła SKKT-y w szkołach. Na szlaku mało do kogo dociera, a jeżeli to z opóźnieniem. a po co nam ustawa o turystyce skoro i tak z tej ustawy nic sobie nie robią księża jak nauczyciele
Z turystycznym Pozdrowienim
http://wroclawfabryczna.pttk.pl/
Centrum Turystyki Szkolnej PTTK Wrocław Fabryczna

Temat: Re: PTTK - fałszywa skromność
Autor: dziadek [83.27.28.28]
Data: 2008-04-21 06:54:24

popieram autora jest tylko jedno ale ?
Co ZG robi aby popierać turystykę szkolną, Co robi dla SKKT teraz Zapomniano o SKKt w ZG i są to fakty.
dziadek
http://wroclawfabryczna.pttk.pl/
Centrum Turystyki Szkolnej PTTK Wrocław Fabryczna