Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Kadra PTTK

Przewodnickie egzaminy

wszystkich wiadomości w wątku: 8
data najnowszej wiadomości: 2007-06-19

Temat: Przewodnickie egzaminy
Autor: Tomek Dygała
Data: 2007-03-07 11:41:02

Nawiązując do sąsiedniego wątku, dotyczącego jakości szkoleń, chciałbym poruszyć kwestię tego jak wyglądają egzaminy państwowe, zwłaszcza praktyczne, w różnych miejscach.

Rozporządzenie określa przebieg egzaminu, który powinien wyglądać mniej więcej tak samo. Życie jednak wygląda inaczej ;-)

W szczególności prosiłbym o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
Ile taki egzamin trwał?
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?

Poniżej, dla porównania, przytaczam stosowny zapis rozporządzenia:
§ 18. 1. Egzamin dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek składa się z dwóch części:
1) teoretycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne;
2) praktycznej - obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne realizowane w terenie.
2. Część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie pisemnej i ustnej.
3. Prace pisemne są oznaczane kodem.
4. Część pisemna egzaminu trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań.
5. Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:
1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi - zero punktów.
6. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 punktów.
7. Do części ustnej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły pozytywnie część pisemną egzaminu.
8. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
9. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.
10. Każdy z zestawów składa się z trzech pytań.
11. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od dwóch do pięciu punktów za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi.
12. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną w razie uzyskania przez zdającego co najmniej siedmiu punktów od każdego egzaminatora oraz nieuzyskania za żadne pytanie zera punktów od któregokolwiek z egzaminatorów.
13. Po zakończeniu części ustnej egzaminu sekretarz komisji egzaminacyjnej ogłasza wyniki tej części.
14. Część praktyczna egzaminu dla pilotów wycieczek, przewodników miejskich i terenowych trwa jeden dzień, a dla przewodników górskich - dwa dni.
15. Część praktyczna egzaminu składa się z trzech zadań.
16. Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.
17. Zespół egzaminacyjny sporządza protokół przebiegu egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarz komisji egzaminacyjnej.
18. Protokół przebiegu egzaminu obejmuje w szczególności: listę osób, które zgłosiły się na egzamin, oceny wystawione przez każdego egzaminatora oraz uzgodnioną ocenę łączną, a także uwagi zgłaszane w trakcie trwania egzaminu przez jego uczestników.

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Tomek Dygała
Data: 2007-03-07 11:52:21

Zaczne może od siebie i swoich doświadczeń :-)

10.2006 egzamin na przewodnika miejskiego po Warszawie
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
NIE. Trasa nie jest podawana, aczkolwiek powtarzają się te same schematy na każdym egzaminie.
Ile taki egzamin trwał?
1 dzień teoretyczny, 2 - praktyczny.
Ja byłem po praktycznym po około godzinie egzaminu.
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
Egzamin praktyczny był pieszy po mieście, zadania nie zostały wskazane przez komisję. Indagowana o trzy zadania egzaminacyjne, komisja dała odpowiedź taką: opowie pan o trzech obiektach.
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Dopytywano i drążono szczegóły przy omawianych obiektach.
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
TAK. Komisja a zwłaszcza jeden z jej członków, miał tendencję do rozszerzania tematów. Poprosiłem nawet o wpisanie do protokołu moich uwag tego dotyczących. Podobnie ta sama osoba ma zwyczaj wcinania się w słowo, uniemożliwiając swobodne dokończenie wypowiedzi, co w trakcie egzaminu jest dosyć stresujące.

10.2004 Przewodnik sudecki
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
TAK, ok. 14 dni
Ile taki egzamin trwał?
3 dni pod rząd (1 dz. teoria + 2 dni praktycznego)
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
prowadzenie wycieczki autokarowej, współpraca z kierowcą,
Przekazywanie informacji na trasie o obiektach,
Prowadzenie wycieczki pieszej.
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
jeżeli to raczej naprowadzano niż dopytywano. Generalnie komisja się nie wcinała.
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
były pytania dodatkowe ale IMHO mieszczące się w normie, zresztą pytania były raczej przekrojowe więc dodatkowe pytania pozwalały raczej doprecyzować temat.

09.2004 przewodnik terenowy dolnośląski
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
tak. ok 14 dni
Ile taki egzamin trwał?
1 + 1
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
prowadzenie autokaru i przekazywanie informacji,
oprowadzanie po obiekcie x 2
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
nie. komisja nie wtrącała się, nie wcinała się egzaminowanemu.
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
Raczej nie. Egzamin w moim przypadku był raczej swobodną dyskusją na wylosowane tematy.

11.2000 komisja krakowska, przewodnik beskidzki (egz. na II klasę)
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
NIE
Ile taki egzamin trwał?
wówczas 1 + 1 (wtedy nie było obecnych przepisów)
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
autokar + prowadzenie w terenie górskim
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
tak.
komisja miała niemiły zwyczaj wcinania się w wypowiedzi prowadzącego i dopytywania się o szczegóły.
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
nie, raczej naprowadzano.
BTW jako że nie było wówczas obecnej procedury egzaminacyjnej, egzamin składał się z 5 pytań, co uważam za rozsądne.

pzdr.
Tomek D

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Krzyś
Data: 2007-03-07 12:39:15

To teraz Ja
Choć coprawda było juz to parę latek temu
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
Około 14 dni wcześniej (albo nawet wiecej)
Ile taki egzamin trwał?
1 dzień teoretyczny a po około 6 miesiącach praktyczny (wtedy to było zamieszanie z nową ustawę o usługach turystycznych)
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
Prowadzenie w autokarze, po obiekcie, w terenie(ale tylko niektórzy)
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Raczej nie a jesli juz to bardziej pytania naprowadzające
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
Raczej nie.

Tak ze swojego doświadczenia i obserwacji myśłe ze na egzaminach powinna być wieksza częśc górska (np prowadzenie w trudnym terenie)
Krzyś

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Basia Z.
Data: 2007-03-07 13:13:03

Na podstawie relacji z egzaminu w czerwcu 2006. Śląski Urząd Wojewódzki.

Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
Z wyprzedzeniem około 2 tygodni znane były trzy trasy. Już po egzaminie teoreretycznym (w przeddzień praktycznego) wylosowano jedną z nich.

Ile taki egzamin trwał?
1 dzień teoretyczny dwa dni praktyczny.

Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
Prowadzenie w autokarze, oprowadzanie po zabytkach i innych obiektach (np. bunkry w Węgierskiej Górce, chałupa Kawuloka). Krótki spacer w góry, "panoramki".

Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Owszem. W niewielkim. w każdym razie nie wykraczającym poza to co przewodnik powinien umieć.
Stosowano to wobec osób co do których były wątpliwości, bo słabo wypadły.

Zwracano uwagę na metodykę.

Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
Nie. Ale zakres jaki obejmowały pytania teoretyczne do wylosowania był dość obszerny (dotyczyło egzaminu ustnego).

Ogólne wrażenia wszystkich zdających z SKPG "Harnasie" bardzo pozytywne. Odnieśli wrażenie, że komisja była nastawiona bardzo życzliwie do zdających.

Pozdrowienia.

Basia

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Beskidzki
Data: 2007-03-07 19:27:32

Mój egzamin na przewodnika beskidzkiego przeprowadzony przez komisję „katowicką” przebiegał następująco:
Czy i z jakim wyprzedzeniem była znana trasa egzaminu praktycznego?
Trasa nie była określona, do dnia egzaminu nic nie wiedziałem na temat jej przebiegu.
Egzamin praktyczny został przeprowadzony następująco;
Dzień I; egzamin rozpoczynał się "autokarówką" w okolicach Pawłowic następnie Skoczów – Cieszyn (tu egzamin w mieście trzy grupy trzy różne trasy) - Ustroń – Wisła –Przełęcz Kubalonka – Istebna – Jaworzynka – Ochodzita (koniec autokarówki początek trasy pieszej w terenie)
Ochodzita – panoramki – przejście górami do Zwardonia – metodyka prowadzenia grupy w terenie.
Dzień II trasa piesza Zwardoń – Rachowiec - Sól.
Autokarówka na trasie Sól – Żywiec.
Kolejność prowadzenia wycieczki autokarowej była losowa (kapelusz z karteczkami zawierającymi nazwiska znajdował się w rękach egzaminatora). Pierwszy zdający zgłaszał się na ochotnika pozostałych losowali „z kapelusza” uczestnicy egzaminu.
Ile taki egzamin trwał?
Egzamin trwał trzy dni. Po pierwszym dniu składającym się z teorii pisemnej i ustnej z ponad 30 osobowej grupy zdało pozytywnie 16 osób, które przystąpiły następnego dnia do 2 dniowego egzaminu praktycznego.
Jakie były zadania egzaminacyjne na praktycznym?
Początkowo tak jak napisałem powyżej to prowadzenie wycieczki autokarowej, współpraca z kierowcą, przekazywanie informacji na trasie o obiektach, następnie informacje związane z historią, architekturą, etnografią itp. Prowadzenie wycieczki pieszej w terenie, metodyka prowadzenia wycieczki.
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Moim zdaniem nie zadawano pytań wykraczających poza obszar materiałów i tematów jakie były przekazywane podczas zajęć na kursie.
Czy w trakcie egzaminu teoretycznego dochodziło do zadawania pytań dodatkowych, wykraczających poza zakres wylosowanych pytań?
Odpowiadałem wyłącznie na pytania zawarte w wylosowanych zestawach. Zestaw, który wylosowałem w porównaniu z pytaniami zawartymi w części pisemnej był stosunkowo łatwy pozwalający na precyzyjną, wyczerpującą i zadawalającą egzaminatorów odpowiedź.

Reasumując – egzamin w części teoretycznej był zróżnicowany. Wiele z 30 pytań znajdujących się teście egzaminacyjnym było nieprecyzyjnie sformułowanych, wprowadzając wątpliwości co prawidłowości udzielanej odpowiedzi. Pytania zawarte w części teoretycznej ustnej były dużo łatwiejsze i precyzyjnie sformułowane. Część praktyczna została profesjonalnie przeprowadzona przez egzaminatorów, z małym wyjątkiem, kiedy zmuszony byłem do zwrócenia (może zbyt głośno) egzaminatorom uwagi, że nie jestem w stanie odpowiadać jednocześnie na zadawane równocześnie przez 3 członków komisji egzaminacyjnej pytania. Dzisiaj myślę, że to była też część egzaminu – metodyka opanowanie grupy.
Pozdrawiam Marian.

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Ajka
Data: 2007-03-08 14:33:55

Ja tylko tytułem uzupełnienia wypowiedzi Mariana -jako, że to był ten sam egzamin.
Czy dopytywano o coś jeszcze i w jakim zakresie?
Dopytywano się w czasie prowadzenia wycieczki pieszej. Tzn prowadzący delikwent był cały czas maglowany.

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: misia
Data: 2007-06-18 15:03:24

jakie były pytania i odpowiedzi na egzaminie pisemnnym odpiszcie tylko szybko!!

Temat: Re: Przewodnickie egzaminy
Autor: Tomek Dygała
Data: 2007-06-19 06:46:36

jakie były pytania i odpowiedzi na egzaminie pisemnnym odpiszcie tylko szybko!!
średnio trudne.

Tak BTW to ciekaw jestem czego oczekujesz, skoro nie podajesz o jaki obszar uprawnień Ci chodzi.
Przydatny może być ten link:
http://szkolenia.om.pttk.pl/przewodnicy.php

pzdr.
Tomek D