Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

PTTK w internecie

Między ustami a brzegiem....

wszystkich wiadomości w wątku: 5
data najnowszej wiadomości: 2007-02-14

Temat: Między ustami a brzegiem....
Autor: Amotolek
Data: 2007-02-11 13:25:08


Młodość kończy się w wieku 35 lat i trzech miesięcy
PAP

Młodość kończy się w wieku 35 lat i trzech miesięcy; starość zaczyna się w wieku 61 lat i ośmiu miesięcy , pomiędzy nimi jest tzw. wiek średni - taki przeciętny wynik przyniosły badania CBOS pt. "Między młodością a starością".

Granice poszczególnych etapów życia przesunęły się w czasie w ciągu ostatnich lat. Obecnie respondenci wyznaczają kres młodości i początek wieku dojrzałego o 6 miesięcy później niż osiem lat temu, a próg starości o 10 miesięcy później.

Postrzeganie granic omawianych etapów życia w pewnym stopniu zależy od wieku badanych - młodzi mają tendencję do ich zaniżania, a starsi do zawyżania. Dla respondentów w wieku 18-23 lata młodość kończy się już w trzydziestym pierwszym roku życia (w wieku 30 lat i ośmiu miesięcy), a starość rozpoczyna się po przekroczeniu 57 lat (średnio 57 lat i trzech miesięcy).

Natomiast najstarsi ankietowani (mający 70 lat i więcej) przesuwają koniec okresu młodości i początek wieku dojrzałego niemal na 38 rok życia (37 lat i osiem miesięcy), początek starości zaś na 65 lat (65 lat i dwa miesiące).

Kobiety wyznaczają obie te granice na późniejszy czas niż mężczyźni. W opinii mężczyzn młodość kończy się przeciętnie w wieku 34 lat i sześciu miesięcy, według kobiet zaś - w wieku 35 lat i jedenastu miesięcy, czyli o prawie półtora roku później. Natomiast próg starości mężczyźni wyznaczają na 61 rok życia, a kobiety na 62 lata i dwa miesiące, czyli o ponad rok później.

42% badanych uważa się za ludzi młodych, 36% zalicza się do osób w średnim wieku, a 21% uznaje się za osoby starsze. Pod względem duchowym zdecydowana większość (70%) czuje się młodo, co piąty (19%) ma zmienne samopoczucie, a co dziesiąty (10%) czuje się staro.

Większość ankietowanych ma także dobre samopoczucie fizyczne (61% czuje się młodo, 22% - różnie, a 16% - staro).

Z sondażu wynika, że autoidentyfikacje związane z wiekiem, czyli doświadczanym etapem życia, zależą nie tylko od liczby lat przeżytych, ale w pewnym stopniu także od płci badanych, a przede wszystkim od ich warunków materialnych, wykształcenia i pozycji zawodowej. Kobiety częściej niż mężczyźni uważają się za osoby starsze (24% wobec 18%), nieco rzadziej określają się jako osoby młode (41% wobec 44%).

Również respondenci będący w trudniejszej sytuacji życiowej częściej uznają się za osoby starsze, a znajdujący się w lepszym położeniu społecznym - na ogół częściej za osoby młode.

Większość Polaków (68%) żyje nadzieją, że w ich życiu jeszcze wiele dobrego może się zdarzyć. Ponad jedna czwarta (28%) twierdzi jednak, że wszystko, co w życiu najlepsze, ma już raczej za sobą.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-15 stycznia 2007 roku na liczącej 922 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. (js)
Czy to nie powinnno byc wykladnią wyboru czlonków do władz wybieralnych w PTTK?
Co o tym sadzicie, znakomite koleżanki i Koledzy, a szczegolnie delegaci odnośni?
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Między ustami a brzegiem....
Autor: DomiNk
Data: 2007-02-12 15:14:58

cześć amotolek, luknij w ten link
http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=28821
...Pierwszą część mojej opinii o 30 latkach utrzymuje ... ...Jasne że max dla 60 latków, ... i szlus!...
Zamiast ZG PTTK proponuję dwie izby PTTK, wybierzemy:
*Kongres PTTK -od 30tki do 60tki- jako Izba Pomysłu,
*Senat PTTK -powyżej 60tki- jako Izba Namysłu,
...,Natomiast moja opinia o Honorowych Czlonkach, pozostaje niezmiennna! Żadnego Ich udziału osobistego w funkcjach z wyboru!
Ależ skąd, z tego gremium wybierzmy:
* Główną Komisję Rewizyjną
* Główny Sąd Koleżeński

Temat: Re: Między ustami a brzegiem....
Autor: Amotolek
Data: 2007-02-12 17:52:05

Ależ skąd, z tego gremium wybierzmy:
* Główną Komisję Rewizyjną
* Główny Sąd Koleżeński
Nigdy, przenigdy! Never! Zadnych czlonków Honorowych PTTK we władzach wybieralnych. Za duzo juz "namyslu"jest tamże, a w GSK - szczególnie!
nawet bym nie fatygował Honor Czlenów osobiście i cieleśnie do Kapituły odznaczen w PTTK. Doradząc moga i owszem, ale na Ich szacowne decyzje , to juz za późno raczej. :-)

Mieli czas działania, teraz są jakby w czasie do modlitwy! :-)
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

Temat: Re: Między ustami a brzegiem....
Autor: MariAnna
Data: 2007-02-14 15:22:41

Antoni, tytuł walentynkowy, nie ma co.
Przypuszczałam że z miłością platoniczną do wszelkich władz, ale w przestrzeni zobaczyłam wirtualny ocet :-(

Antoni, :-)

Temat: Re: Między ustami a brzegiem....
Autor: Amotolek
Data: 2007-02-14 16:38:08

Coś chciałaś tu dowcipnego mi wyrazić ? Proszę - napisz to do końca wyrażniej, bo nie pokumałem:-). Stary już jestem :-( , niestety - no to może dlatego? :-).

Czy ocet virtualny w odniesieniu do władz? Jak durnych i beznadziejnych w swoim funkcjonowaniu, lub jego braku - niemożebnie, no to tak im się należy, trudne słowa, no nie?
Władza na szacunek do siebie musi zapracować, najlepiej mądrością działania, bo inaczej jest tak, jak jest!
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć